HOOP

HOOP

De Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is een partij voor iedereen!
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517–212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
CDA Harlingen

CDA Harlingen

De kracht van de samenleving: Zorgen voor elkaar. Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen. Wij zijn dichtbij en benaderbaar.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
VVD Harlingen

VVD Harlingen

Harlingen blijft goed, wordt beter. Naar een bloeiend Harlingen!
Lees verder...
GroenLinks Harlingen

GroenLinks Harlingen

GroenLinks: voor een groene en sociale gemeente. Het is tijd voor verandering. Voor nu en later.
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger Belang

Harlinger Belang

Het belang voor onze stad en haar inwoners staat voor ons centraal, jullie belang is ons belang.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 30

30-07-2021

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen 26 t/m 30 juli 2021.

Coronavirus

Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/corona
 

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 • 27-07-2021, Stichting Sandymoves, Oostersingel 23, 8866 GE Harlingen, aanvraag verklaring van geen bezwaar voor het houden van het evenement “Onbeperkte Elfstedentocht” op 17-09-2021.
 • 27-07-2021, S. Kuntz Beheer B.V./De Hofnar Harlingen B.V., Franekereind 17, 8861 AA Harlingen, verzoek wijziging leidinggevenden gedoogbeschikking.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:
 • 22-07-2021, Eats and Sweets by Mijke, Voorstraat 62, 8861 BN Harlingen, tijdelijke terrasuitbreiding in verband met de coronamaatregelen.
 • 27-07-2021, Jeu de Boulesvereniging “Boulesgoed”, Jetting 5, 8862 AK Harlingen, wijziging leidinggevenden Drank en Horecavergunning.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen
via het algemene telefoonnummer 14 0517.
 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 29-07-2021, de volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 • 15-07-2021, Westmeep 91, Harlingen, het plaatsen van een schuur;
 • 19-07-2021, Zuidergrachtswal 5, Harlingen, het vervangen van bestaande schuur;
 • 20-07-2021, Cronenburglaan 5, Harlingen, het het realiseren van een fietsoverkapping;
 • 20-07-2021, Lange Lijnbaan 15, Harlingen, het realiseren van een in-/uitrit;
 • 20-07-2021, Oude Trekweg 34 A, Harlingen, het uitbreiden van bestaande garage;
 • 20-07-2021, Plan Ludinga, Perceel E 706, Harlingen, het bouwen van een woning;
 • 22-07-2021, St. Jacobstraat 14 / 16, Harlingen, het verbouwen van het pand tot woning;
 • 22-07-2021, Waddenpromenade 9, Harlingen, het wijzingen van de gevels van het pand;
 • 22-07-2021, Lange Lijnbaan 60, Harlingen, het realiseren van een fietspad;
 • 23-07-2021, Droogstraat 7 A, Harlingen, het verbouwen van het pand;
 • 26-07-2021, Groen van Prinstererstraat 2, Harlingen, het plaatsen van een schuur.
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:
 • 19-07-2021, Westmeep, Perceel E 698, Harlingen, het bouwen van een vrijstaande woning;
 • 19-07-2021, Plan Ludinga, Perceel E 699, Harlingen, het bouwen van een vrijstaande woning.
Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verleend:
 • 16-07-2021, Oude Trekweg 24 en 26, Harlingen, bouwen van een kantoor en bedrijfsgebouw;
 • 16-07-2021, Zoutsloot 51, Harlingen, het legaliseren van de reeds geschilderde voorgevel;
 • 27-07-2021, Prinses Irenestraat 2, Harlingen, het verplaatsen van een fietsenstalling;
 • 28-07-2021, Fahrenheitstraat, Harlingen, het uitbreiden van het zonnepark.
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn van rechtswege verleend:
 • 20-07-2021, Lanen 79, Harlingen, het verbouwen van het pand tot twee woningen;
 • 28-07-2021, De Utergerzen 18, Wijnaldum, het plaatsen van zonnepanelen en het vervangen van een tuinhuis.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
 

Toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht

Ter inzage legging stukken
De burgemeester van de gemeente Harlingen maakt bekend dat met ingang van maandag 09-08-2021 tot en met vrijdag 20-08-2021 het verzoek van Liander N.V. aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, te Utrecht gedurende veertien dagen ter inzage ligt in het gemeentehuis van de gemeente Harlingen, Voorstraat 35, 8861 BD, Harlingen.
 
Dit betreft een verzoek om met toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht de rechthebbende(n) de gedoogplicht op te leggen voor de aanleg en instandhouding van drie ondergrondse middenspanningsverbindingen (20kV) met verdere toebehoren, ten behoeve van Windpark Nij Hiddum-Houw.
 
De stukken kunnen worden ingezien op afspraak. Het is mogelijk om een afspraak te maken via de mail (info@
harlingen.nl t.a.v. KCC) of telefonisch via 14 0517.
 
Vanwege de maatregelen tegen verdere verspreiding van het Covid-19-virus kunnen de stukken ook digitaal worden
opgevraagd via het e-mailadres CDLoketBP@rws.nl.
 
Zitting
Overeenkomstig artikel 2, vierde lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht wordt er tevens een zitting gehouden. Tijdens deze zitting kunnen bezwaren worden ingediend en kan overleg worden gepleegd met Liander N.V. De fysieke zitting zal worden gehouden op woensdag 25-08-2021 van 10:00 – 12:00 uur in de raadszaal van het stadhuis van Harlingen (ingang Noorderhaven 86 te Harlingen). De zitting wordt geleid door de heer D. Hoogland, gedeputeerde van de provincie Fryslân.
 
De rechthebbenden van de kadastrale percelen worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld. In verband met de Covid-maatregelen, willen wij aan u vragen om vóór 16-08-2021 aan ons door te geven of u aanwezig wilt zijn bij deze zitting. Dit kunt u doen door een mail te sturen aan info@harlingen.nl t.a.v. mevrouw F. Stiemsma.

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Zijgevel Nieuw Zuid verandert in boekenkast door street art

30-07-2021

HARLINGEN - Afgelopen week heeft de Utrechtse graffitikunstenaar JanIsDeMan, alias voor Jan Heinsbroek, de zijwand van wijkgebouw Nieuw Zuid verandert in een kast met vrolijk gekleurde boeken.

Roel Sluiter Fonds ingesteld

30-07-2021

HARLINGEN - Als passend gebaar ter gelegenheid van het afscheid van Roel Sluiter, die eind mei terugtrad als burgemeester van de stad, is door het college van b&w het Roel Sluiter Fonds ingesteld.

Het getij krijgt rol in verlichting 'Broken Jug'

30-07-2021

HARLINGEN - Woensdagavond hebben Iris Dijkstra en Tomas Danielse, lichtarchitecten van Atelier LEK, de verlichting van het kunstwerk de 'Broken Jug' getest.

Reacties