Van Campen & Dijkstra Harlingen

Van Campen & Dijkstra Harlingen

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517 – 212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
WINter aan Zee lotenactie!

WINter aan Zee lotenactie!

Kom winkelen in Harlingen en maak kans op Ondernemend Harlingen cadeaubonnen!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 26

02-07-2021

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 28 juni - 2 juli 2021

Coronavirus

Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/corona
 

APV en Bijzondere Wetten

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:
 • 24-06-2021, M. Adriaansz en M. Adriaansz, Voorstraat 62, 8861 BN, exploitatievergunning.
 • 24-06-2021, M. Adriaansz en M. Adriaansz, Voorstraat 62, 8861 BN, terrasvergunning.
 • 30-06-2021, Stichting Harlingen Sail, het plaatsen van een tent/overkapping op de Nieuwe Willemskade 5, 8862 PK te Harlingen op 1 juli 2021.
 • 30-06-2021, Stichting Harlingen Sail, ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak-alcoholische dranken tijdens een netwerkbijeenkomst in de te plaatsen tent/overkapping op 1 juli 2021 van 15:45 uur tot en met 18:30 uur.
 • 01-07-2021, Tobbedans commissie, geluidsontheffing voor de periode 5 juli tot en met 11 juli 2021 tijdens het Tobbedans toernooi op het terrein van Tennisvereniging Ready op de Achlumerdijk 9, 8862 EB te Harlingen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.
 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 30-06-2021 de volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 • 26-06-2021, Nicolaas Beetsstraat 20, Harlingen, het realiseren van een bijkeuken;
 • 27-06-2021, Hoogstraat 21, Harlingen, het vervangen van kozijnen en garagedeuren;
 • 29-06-2021, Industrieweg 1 A, Harlingen, het aanleggen van een in- of uitrit;
 • 30-06-2021, Westerzeedijk 15, het realiseren van een tijdelijke testlocatie;
 • 30-06-2021, Westmeep 81, Harlingen, het aanbouwen van een veranda en het plaatsen van een luifel.
Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verleend:
 • 23-06-2021, Grote Bredeplaats 26 en 28, Kleine Bredeplaats 8, 8 A en 10, Harlingen, het verbouwen van een voormalige supermarkt tot 3 woningen en 2 bedrijfsruimten;
 • 25-06-2021, Noorderhaven 60, Harlingen, het verbouwen van het pand;
 • 28-06-2021, Vijver 6, Harlingen, het plaatsen van vier nieuwe dakvensters;
 • 28-06-2021, Skieppedykje 1, Midlum, het plaatsen van drie vlaggenmasten;
 • 30-06-2021, Middelstein 4, Midlum, het realiseren van een dakopbouw op bestaande garage.
 
De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is geweigerd:
 • 28-06-2021, Spoorstraat 1, Harlingen, het plaatsen van nieuwe handelsreclame, vervangen parkeerboxen winkelwagens en extra parkeervak pick-up point.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
 

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan Recreatiepark Westerzeedijk

Aanleiding
In september 2019 heeft de gemeenteraad het schetsontwerp en de ontwikkelstrategie voor het Westerzeedijkgebied vastgesteld. In dat schetsontwerp is voor een deelgebied (vlek 5), ten noorden van de camping, de beoogde functie van verblijfsrecreatie toegekend. Daarna is tussen de gemeente en het ontwikkelingsbedrijf Zeelenberg een overeenkomst gesloten om het gebied te ontwikkelen met maximaal 50 recreatiewoningen.
 
Het beoogde plan is echter in strijd met de geldende agrarische bestemming. Om die reden is er nu een ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld. In de vergadering van 16 juni 2021 heeft de gemeenteraad besloten deze stukken ter inzage te leggen.
 

Wanneer en waar

Op dinsdag 6 juli 2021 wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd waarbij de planstukken en tekeningen kunnen worden ingezien. U kunt daarbij vragen stellen aan de initiatiefnemer en aan medewerkers van de gemeente.
 • Tijdstip: 6 juli om 19.00 – 20.30 uur
 • Locatie: Entrepotgebouw, haventerrein Dokkade (Willemshaven)
 • Covid19-maatregelen: De basismaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn van toepassing: handen wassen, 1.5 meter afstand houden van elkaar en blijf thuis bij klachten.
 • Aanmelding: Bezoekers van de inloopbijeenkomst kunnen zich aanmelden tot maandag 5 juli 17.00 uur via het mailadres: communicatie@harlingen.nl
 

Informatieve Raadscommissie 6 juli 2021

In de Informatieve Raadscommissie van dinsdag 6 juli 2021, aanvang 20.30 uur, wordt de raad bijgepraat over de stand van zaken businesscase Werkleerbedrijf en het vervolgproces. Deze fysieke vergadering vindt plaats samen
met de gemeente Waadhoeke.
 
De agenda en de link voor het volgen van de vergadering kunt u vinden op de website: www.harlingen.nl/vergaderingen-gemeenteraad
 

Harlingen biedt inwoners gratis cursus “politiek actief” aan

De gemeente Harlingen biedt haar inwoners de cursus “Politiek actief” aan. Deze gratis cursus is bedoeld voor inwoners van Harlingen die overwegen om politiek en/of maatschappelijk actief te worden. De cursus is bedoeld om hen te laten zien wat daarbij komt kijken en hoe de lokale democratische besluitvorming in zijn werk gaat. De cursus wordt in “Het Vierkant” te Harlingen gehouden op drie maandagavonden in augustus en september.
 
Belangstellenden kunnen zich tot 10 juli 2021 opgeven via Griffie@harlingen.nl. Het aantal cursusplaatsen is beperkt.
De cursus “Politiek actief” is een initiatief van de stichting Pro Demos en wordt uitgevoerd door medewerkers en
raadsleden van de gemeente Harlingen. De bijeenkomsten vinden plaats in multifunctioneel centrum “Het Vierkant”,
Oldenbarneveltstraat 2 te Harlingen. Het is voor het eerst dat Harlingen deze cursus aanbiedt.
 
Cursusdata
De cursus wordt gegeven op drie maandagavonden in augustus en september.
 
Het tijdschema is als volgt:
 • Maandag 30 augustus: introductie en kennismaking 

Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is de plaats van de gemeente? 

Invloed uitoefenen in Nederland. 

Verkiezingen en politieke partijen

 

 • Maandag 6 september: de gemeente

Hoe werkt de gemeente Harlingen

Besluitvorming binnen de gemeente Harlingen
De financiële huishouding van de gemeente
In gesprek met raadsleden
 
 • Maandag 13 september: de gemeenteraad
Hoe kom je in de politiek terecht?
De instrumenten van een raadslid
Netwerkmoment
Gast van de raad en certificaat
 
De cursus wordt afgesloten met een VIP-bezoek aan de raad van Harlingen op woensdag 22 september. Bij die
gelegenheid krijgen de deelnemers aan de cursus een certificaat uitgereikt.
 

Huwelijkslocatie voor 1 dag

Het college van burgemeester en wethouders heeft de onderstaande huwelijkslocatie voor 1 dag aangewezen:
 • Op het Wad binnen de grenzen van de gemeente Harlingen op vrijdag 20 augustus 2021.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift tegen het besluit indienen
bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen.
 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Vanaf vrijdag 2 juli 2021 om 23 uur tot maandag 5 juli 2021 om 5 uur is de F. Domela Nieuwenhuisstraat (gedeelte tussen Joost van den Vondelstraat en de rotonde Grensweg) afgesloten in verband met onderhoud aan de spoorwegovergang.
 • Vanaf dinsdag 6 juli 2021 om 07:30 uur tot dinsdag 6 juli 2021 om 12:00 uur is de Noorderhaven (centrumzijde, ter hoogte van nummer 50) afgesloten in verband met takelwerkzaamheden. Er is geen verkeer mogelijk tussen de Vismarkt en de Sint Jacobstraat; voor fietsers en voetgangers is de weg niet afgesloten.
 • Vanaf donderdag 8 juli 2021 om 08:30 uur tot donderdag 8 juli 2021 om ongeveer 13:00 uur is de Franekerpoortsbrug (verbinding Hoogstraat – Midlumerlaan) afgesloten in verband met een inspectie van de brug.
 

Scheepvaartbericht

 • Stremming Harlingen, Oude Buitenhaven / Plankenpad.
In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de keersluis geldt het volgende:
 • Stremming Keersluis Sas / Sasbrug
 • Dit geldt op dinsdag 13 juli, woensdag 14 juli en donderdag 15 juli 2021 dagelijks van 07:00 – 17:00 uur
 • Dit geldt op dinsdag 20 juli 2021 van 07:00 – 17:00 uur
Tussentijdse passage mogelijkheden afhankelijk van verloop werkzaamheden; informatie Verkeerspost Havendienst VHF 11.

Gemeente

Meer nieuws

Schoolkinderen op versierde fietsen door nieuwe tunnel

02-07-2021

HARLINGEN - Vrijdagmiddag fietsten meer dan 60 kinderen van basisschool Middelstein op hun versierde fietsen door de nieuwe fietstunnel.

Primeurs tijdens diploma-uitreiking Maritieme Academie Harlingen

02-07-2021

HARLINGEN - Alle vierdejaars leerlingen van de Maritieme Academie Harlingen hebben vrijdag hun diploma in ontvangst mogen nemen.

Zomer aan Zee: Openluchtvoorstelling “Vorst aan de grond”

02-07-2021

HARLINGEN - Onder de noemer ‘Friday on the Beach’ lanceert de gemeente Harlingen deze zomer tien vrijdagavonden met culturele activiteiten.

Reacties

Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Karsten Wonen Karsten Wonen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Hubo-Faber Hubo-Faber Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Food 80/20 Food 80/20 Plus Lunenborg Plus Lunenborg Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Zensa Moda Zensa Moda Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Copini Opticiëns Copini Opticiëns IJssalon Min12 IJssalon Min12 Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Haarmode Cats Haarmode Cats Visie Events Visie Events Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Fotografie Dorus Fotografie Dorus Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot The Shamrock The Shamrock Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis BENG Evenementen BENG Evenementen
Food 80/20 Food 80/20 Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Karsten Wonen Karsten Wonen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Copini Opticiëns Copini Opticiëns De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Haarmode Cats Haarmode Cats Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis BENG Evenementen BENG Evenementen Visie Events Visie Events Zensa Moda Zensa Moda