Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Dé service supermarkt van Harlingen en omstreken. Hier staat de klant nog echt centraal!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 24 - 2022

17-06-2022

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 13 t/m 17 juni 2022.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 10-06-2022, Bar Restaurant Andreas, Aanvraag terrasvergunning, Lanen 89 8861 CC te Harlingen.
 • 13-06-2022, Stichting BENG, aanvraag evenementenvergunning voor organiseren van Harlingen Ongeschut op 10-09-2022 in het centrum en door de grachten van Harlingen.
 • 14-06-2022, Lunchcafé Basta, Aanvraag terrasvergunning, Voorstraat 67 8861 BG te Harlingen.

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 09-06-2022, S. Kuntz Beheer B.V., Leeuwarden, wijziging leidinggevenden gedoogbeschikking coffeeshop De Hofnar, Franekereind 17 te Harlingen.
 • 14-06-2022, Dorpsfeestcommissie Midlum, evenementenvergunning Dorpsfeest Midlum van 17 tot en met 19 juni 2022 te Midlum.
 • 14-06-2022, Dorpsfeestcommissie Midlum, ontheffing ex. Art. 35 Alcoholwet voor Dorpsfeest Midlum van 17 tot en met 19 juni 2022 te Midlum.
 • 14-06-2022, Stichting Evenementen Harlingen, evenementenvergunning Streetlive van 17 tot en met 19 juni 2022 in centrum Harlingen.
 • 15-06-2022, zmvv Zeerobben, evenementenvergunning Familiedagen Zeerobben op 24 en 25 juni 2022, Oostersportpark, Achlumerdijk 6 te Harlingen.
 • 15-06-2022, Stichting Tobbedansen Harlingen, evenementenvergunning Tobbedansen op 18 juni in centrum Harlingen.
 • 15-06-2022, KV “de Keatsebal” Wijnaldum, evenementenvergunning Merkel weekend Wijnaldum van 23 tot en met 26 juni 2022 te Wijnaldum.
 • 16-6-2022, FC Harlingen, evenementenvergunning Familieweekend FC Harlingen van 24 tot en met 26 juni 2022, Oosterparkweg 8 te Harlingen.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat tot en met 08-06-2022

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 17-05-2022, Alde Leane, Perceel F 431, Wijnaldum, het legaliseren van een pluktuin;
 • 14-06-2022, Achlumerdijk 101, Harlingen, het uitbreiden van bestaande kinderdagopvang;
 • 15-06-2022, St. Odolphisteeg 6, Harlingen, het verhogen van de gevelrand;
 • 15-06-2022, Midlumerlaan 76, Harlingen, het realiseren van een uitbouw en het plaatsen van een buitenberging;
 • 15-06-2022, Nicolaas Beetsstraat 40, Harlingen, het plaatsen van een schutting;
 • 15-06-2022, Fabrieksplein 2, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen.

 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:

 • 14-06-2022, Prins Clausstraat 98, Harlingen, het renoveren en opwaarderen van de gevels van de woningen;
 • 14-06-2022, Grote Kerkstraat 31, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 15-06-2022, Noorderhaven 63, Harlingen, het verbouwen van het pand.

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verleend:

 • 10-06-2022, Rapenburg 3, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 10-06-2022, Voorstraat 36 en St. Odolphisteeg 1A t/m 1G, Harlingen, het verbouwen en transformeren van een winkelpand naar winkel en zes appartementen.
 • 14-06-2022, Zuiderhaven 106, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 15-06-2022, Nieuwstraat 50, Harlingen, het renoveren en isoleren van het dak;
 • 15-06-2022, Oude Trekweg 102 P, Harlingen, het uitbreiden van bestaande loods.


Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure 24 woningen Stationsgebied

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 17 juni 2022 gedurende zes weken voor iedereen de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt voor de bouw van 24 woningen aan de Koningin Julianastraat 11 t/m 57. De gemeente is voornemens deze vergunning te verlenen.

 

Wat regelt de ontwerp-omgevingsvergunning?
Aan de achterzijde van het station in Harlingen is een braakliggend terrein aanwezig. De initiatiefnemer,  Harns Invest, wil dit terrein ontwikkelen met woningbouw en bijbehorende (parkeer)voorzieningen. De ontwikkeling bestaat uit 24 woningen die worden gebouwd in drie blokken met ieder 8 rug-aan-rug woningen. De voorgenomen woningbouwontwikkeling is niet in overeenstemming met de bouw- en gebruiksmogelijkheden zoals opgenomen in de geldende beheersverordening. Met de omgevingsvergunning buitenplanse afwijking (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3e Wabo) kan medewerking worden verleend aan deze aanvraag. 

 

Waar ter inzage?
De ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen.

Alle planstukken kunnen ook bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Hoe reageren?
Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (dus t/m 31 juli 2022) mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen hiervan wordt gekozen, kunt u bellen naar het team Omgeving van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en de reden van de zienswijze.

 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Harlingen – Camping De Zeehoeve’

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 20 juni 2022 gedurende zes weken voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan ‘Harlingen – Camping De Zeehoeve’ ter inzage ligt.

 

Wat regelt het ontwerpbestemmingsplan?
Aan de Westerzeedijk 45 in Harlingen bevindt zich Camping de Zeehoeve. De eigenaar heeft het voornemen om de camping met circa 3 hectare in noordelijke richting uit te breiden. De gronden van Camping de Zeehoeve en de gronden waar de uitbreiding op is beoogd, zijn onderdeel van de totale gebiedsontwikkeling in het Westerzeedijkgebied. Het voornemen past daarmee in de visie van de gemeente Harlingen.   

Het plangebied is opgenomen in de beheersverordening Westerzeedijk (vastgesteld in 2013). De uitbreidingsgronden mogen daarin alleen worden aangewend voor agrarisch gebruik, zodat er een nieuw bestemmingsplan nodig is om de uitbreiding mogelijk te maken.

 

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf maandag 20 juni a.s.  ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Alle planstukken kunnen ook bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Hoe reageren?

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (t/m 31 juli 2022) mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen.  Indien voor het mondeling inbrengen wordt gekozen, kan men bellen naar het team Ontwikkeling van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517.

 

Wegwerkzaamheden in de gemeente Harlingen

 • Op dinsdag 21 en 22 juni is de Havenweg bij de Spoorstraat afgesloten. Hier is aannemersbedrijf A. Faber bezig om het laatste stuk fietspad aan te brengen langs de Spoorstraat en deze aan te laten sluiten op de Westerzeedijk.
 • Vanaf maandag 23 mei tot en met vrijdag 24 juni 2022 is de Vliestroom afgesloten voor vrachtauto's in verband met het woonrijp maken.
 • Vanaf dinsdag 19 april tot en met vrijdag 24 juni 2022 (was 25 mei) is de Koningin Wilhelminastraat afgesloten in verband met herbestratingswerkzaamheden. Er wordt in gedeeltes gewerkt vanuit het zuiden richting de Julianastraat.

 

23 juni: Onthulling herdenkingsplaquette voor de bemanning van Avro Lancaster AJ-K 617 Squadron RAF

Donderdagmorgen 23 juni 2022 wordt op de Algemene Begraafplaats in Harlingen een gedenksteen onthuld. Dit ter nagedachtenis aan de zeven bemanningsleden van Lancaster AJ-K 617 die 16 mei 1943 omkwamen tijdens Operatie Chastise.

 

Tijdens deze laagvliegoperatie vertrekken vanaf vliegbasis Scampton van de Royal Air Force in Engeland negentien bommenwerpers (Lancasters). Ze vliegen richting de belangrijkste stuwdammen in het Duitse Ruhrgebied. Acht Lancasters keren niet terug. Lancaster AJ-K 617 wordt bij Texel geraakt en komt neer in de Waddenzee. Alleen het lichaam van staartschutter F/S James McDowell (RCAF) wordt op 22 juni 1943 teruggevonden en een dag later begraven op de Algemene Begraafplaats in Harlingen. Nu ,79 jaar later, wordt op deze dag de achtste en laatste gedenksteen onthuld. Het programma van de herdenking start om 11.00 uur. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 

Wijkschouw Ludinga

De wijkschouw Ludinga vindt plaats op woensdag 6 juli 2022 om 16:30 uur. Wij fietsen een rondje door de wijk. Wij verzamelen ons met de fiets op het pleintje Molenrak-Hanerak. Iedereen uit de wijk is vrij om hierbij aan te sluiten. 

 

 

Gemeente

Meer nieuws

Welkom aan boord!

17-06-2022

HARLINGEN - Zaterdag liggen de waterscouts met hun nieuwe wachtschip 'Di Adventure' in de Willemshaven.

Lanenkaatsen 2022

17-06-2022

HARLINGEN - Wat is ut toch prachtig as je bij ut Lanenkaatsen op ut bankje zitte te kieken.

Deze week in Afslag Harlingen bij Omroep RSH

17-06-2022

HARLINGEN - Zaterdag 18 juni is er van 11.00 - 13.00 uur bij Omroep RSH weer een nieuwe aflevering van Afslag Harlingen, Harlingenboeit.nl geeft alvast een tipje van de sluier.

Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Hubo-Faber Hubo-Faber The Shamrock The Shamrock Karsten Wonen Karsten Wonen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Plus Lunenborg Plus Lunenborg Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor BENG Evenementen BENG Evenementen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Zensa Moda Zensa Moda Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Visie Events Visie Events Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Haarmode Cats Haarmode Cats Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Beweegteam Harlingen Beweegteam Harlingen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail IJssalon Min12 IJssalon Min12 Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot
Copini Opticiëns Copini Opticiëns Plus Lunenborg Plus Lunenborg Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Haarmode Cats Haarmode Cats Karsten Wonen Karsten Wonen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen The Shamrock The Shamrock Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE IJssalon Min12 IJssalon Min12 Fotografie Dorus Fotografie Dorus Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona