HOOP

HOOP

De Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is een partij voor iedereen!
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517–212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
CDA Harlingen

CDA Harlingen

De kracht van de samenleving: Zorgen voor elkaar. Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen. Wij zijn dichtbij en benaderbaar.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
VVD Harlingen

VVD Harlingen

Harlingen blijft goed, wordt beter. Naar een bloeiend Harlingen!
Lees verder...
GroenLinks Harlingen

GroenLinks Harlingen

GroenLinks: voor een groene en sociale gemeente. Het is tijd voor verandering. Voor nu en later.
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger Belang

Harlinger Belang

Het belang voor onze stad en haar inwoners staat voor ons centraal, jullie belang is ons belang.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 17 2021

30-04-2021

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 26 - 30 april 2021.

Coronavirus

Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/corona.
 

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 • 15-04-2021, St. Comite Lanenkaatsen, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement Lanenkaatsen van 10 tot en met 12 september 2021 op de Lanen en de Kleine Ossenmarkt te Harlingen.
 • 22-04-2021, H.J. Cornelisse, Voorstraat 12, 8861 BK Harlingen, aanvraag om een Drank en Horeavergunning, Voorstraat 12, 8861 BK Harlingen.
 • 22-04-2021, H.J. Cornelisse, Voorstraat 12, 8861 BK Harlingen, aanvraag om een Terrasvergunning, Voorstraat 12, 8861 BK Harlingen.
 • 22-04-2021, vof Eats and Sweets by Mijke, Voorstraat 62, 8861 BN Harlingen, aanvraag om een exploitatievergunning, Voorstraat 62, 8861 BN Harlingen.
 • 22-04-2021, vof Eats and Sweets by Mijke, Voorstraat 62, 8861 BN Harlingen, aanvraag om een terrasvergunning, Voorstraat 62, 8861 BN Harlingen.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:
 • 28-04-21, O. Hermus, Sud 128, 8711 CX Workum, Drank en Horecavergunning voor een slijtersbedrijf, Spoorstraat 1, 8861 XX Harlingen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.
 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 13-04-2021 tot en met 28-04-2021
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 • 13-04-2021, Vluchthaven, Harlingen, het plaatsen van een wegwijzer boei;
 • 22-04-2021, Jelle van Dijkstrjitte 4, Wijnaldum, het plaatsen van een dakkapel;
 • 23-04-2021, Oude Trekweg, percelen B 4220 en B 4226, Harlingen het bouwen van een kantoor en bedrijfsgebouw;
 • 23-04-2021, Weeshuisstraat 8, Harlingen, het plaatsen van drie airco’s;
 • 26-04-2021, Voorstraat 53, Harlingen, het vervangen dan dakpannen en panlatten;
 • 27-04-2021, Kleine Ossenmarkt 10, Harlingen, het wijzigen van de kleur van de kozijnen;
 • 27-04-2021, Rozengracht 34, Harlingen, het plaatsen van een scheidingswand ter realisatie van een kantoorruimte.
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:
 • 22-04-2021, Spoorstraat 1, Harlingen, het vervangen van de condensor;
 • 26-04-2021, Zuiderhaven 72, Harlingen, het intern verbouwen van het pand ;
 • 26-04-2021, Zoutsloot 51, Harlingen, het legaliseren van de reeds geschilderde voorgevel;
 • 26-04-2021, Zeepziedersstraat 1, Harlingen, het splitsen van het pand tot twee appartementen en het legaliseren van reeds uitgevoerde verbouwing;
 • 26-04-2021, Franekereind 12, Harlingen, het renoveren van de voorgevel.
Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verleend:
 • 26-04-2021, Grote Ossenmarkt 6, Harlingen, het intern verbouwen van het pand tot studio;
 • 28-04-2021, Voorstraat 23 en 25, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen en het vervangen van de pui in de voorgevel.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
 

Aanwijzing huwelijkslocatie voor één dag

Het college van burgemeester en wethouders heeft de onderstaande huwelijkslocatie voor 1 dag aangewezen:
 • De Grote Kerk, Kerkpad 3 te Harlingen op vrijdag 7 mei 2021.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift tegen het besluit indienen
bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA HARLINGEN.
 

Voorontwerp bestemmingsplan Harlingen – Oostpoort fase 3

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 3 mei 2021 gedurende zes weken voor iedereen kosteloos bij het KCC in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen het voorontwerp bestemmingsplan Harlingen – Oostpoort fase 3 ter inzage ligt. Gelet op de huidige beperkende maatregelen kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u via de website van de gemeente een afspraak maken of bellen met 14 0517. Het voorontwerp bestemmingsplan kan verder bekeken worden op de website ruimtelijkeplannen.nl.
 
Dit plan voorziet in een juridisch-planologisch kader voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Oostpoort. Bedrijventerrein Oostpoort 3 komt ten oosten van het huidige bedrijventerrein en omvat zo’n 10 hectare
bedrijfsgrond. Het plangebied wordt ruwweg begrenst door het Van Harinxmakanaal, de oostgrens van bedrijventerrein
Oostpoort en de Ungabuursterweg. Een deel van het plangebied ligt ten noorden van de Ungabuursterweg.
Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (dus t/m 13 juni 2021) over het voorontwerp bestemmingsplan schriftelijk (alleen per brief, niet per email) zijn of haar reactie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen.
 

Dodenherdenking 4 mei

Op dinsdag 4 mei 2021 wordt in Harlingen de jaarlijkse dodenherdenking gehouden. Om 16.00 uur vindt er een kranslegging/herdenking plaats bij het Zeelieden monument op de Waddenpromenade. De kranslegging wordt gedaan door burgemeester R. Sluiter en dhr. H. Zwaan van de politie infra. Aan deze herdenking werken ook Het Leger des Heils, Port of Harlingen, het Zeekadetkorps en bemanning van de P85 mee. Om 19:40 uur begint de live te volgen bijeenkomst op de algemene begraafplaats Harlingen.
 
Er worden kransen gelegd bij:
 • Neuengamme monument door Wethouder H. Boon en dhr. J. Norg
 • Indië monument door mevr. A. Visser en dhr. W. de Graaf
 • Joods monument door mevr. S. Smeding en dhr. F. Blom
 • Cross of Sacrifice, militair ereveld door burgemeester R. Sluiter en dhr. T. Wagenaar van politie NWF.
 
Leden van de scoutingroep St. Michiel & Lioba zullen bloemen strooien bij de graven op het militair ereveld.
Om 19:58 uur wordt de last post gespeeld gevolgd door 2 minuten stilte om 20:00 uur. Na de stilte zal leerling groep 8 van de St. Michaëlschool, Emma Vollman een gedicht voordragen. Burgemeester R. Sluiter houdt hierna een afsluitende toespraak.
 
Omdat samen herdenken ook in deze tijden belangrijk is, nodigen wij u van harte uit de bijeenkomst en de kranslegging live met beeld en geluid te volgen via: https://omroeprsh.nl/studio-live/ De stream wordt een half uur van te voren aangezet.
 
De video van beide herdenkingen wordt door de gemeente Harlingen gedeeld op de gemeentelijke website en sociale
media kanalen. Hang op 4 mei de hele dag de Nederlandse vlag halfstok ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers.
Vanwege de richtlijnen rondom covid-19 zijn beide herdenkingen besloten bijeenkomsten en worden door de dan geldende richtlijnen van het RIVM gehouden.
 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Vanaf woensdag 31 maart tot en met maandag 3 mei 2021 is de Midlumerlaan, deel Christian Huygensstraat – Van Harinxmakanaal inclusief kruispunt Huygensstraat gestremd. In verband met het vervangen boringen waterleiding en gasleiding onder het Van Harinxmakanaal.
 • Dinsdag 4 mei 2021 is de Grote Kerkstraat van 9.00 tot 14.00 uur getremd in verband met een verhuizing.
 • Vanaf maandag 10 mei tot en met 12 mei 2021 is de Zuiderhaven, tussen Werfpad en Steenhouwersstraat afgesloten. In verband met het verwijderen van bolders.

Gemeente

Meer nieuws

Ingezonden: Burgers de dupe CO2 heffing

30-04-2021

HARLINGEN - Het was een feitelijke constatering die de Leeuwarder Courant deed op 24 april.

Harlinger schildert bij Sterren op het Doek

30-04-2021

HARLINGEN - Jan Tromp uit Harlingen is zaterdag 1 mei te zien in het tv-programma Sterren op het Doek bij Omroep MAX.

U2 Onair bij Omroep RSH

30-04-2021

HARLINGEN - Zaterdag 1 mei 2021 van 10.00 – 11.00 uur , presentatie en samenstelling door Dorus Breidenbach.

Reacties