HOOP

HOOP

De Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is een partij voor iedereen!
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517–212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
CDA Harlingen

CDA Harlingen

De kracht van de samenleving: Zorgen voor elkaar. Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen. Wij zijn dichtbij en benaderbaar.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
VVD Harlingen

VVD Harlingen

Naar een bloeiend Harlingen!
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger Belang

Harlinger Belang

Het belang voor onze stad en haar inwoners staat voor ons centraal, jullie belang is ons belang.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 16 - 2021

23-04-2021

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 19 t/m 23 april 2021.

Coronavirus

Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/corona.
 

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 • 15-04-2021, Skule Welzijn Jongerenwerk Harlingen, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van Spijkerstad op de ijsbaan/skeelerbaan aan de Achlumerdijk te Harlingen van 12 juli tot en met 15 juli 2021.
 • 20-04-2021, Grand Cafe Levels, Grote Bredeplaats 24, 8861 BB Harlingen, aanvraag voor een tijdelijke terrasuitbreiding in verband met de Coronamaatregelen.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:
 • 22-04-2021, Grand Cafe Levels, Grote Bredeplaats 24, 8861 BB Harlingen, vergunning voor een tijdelijke terrasuitbreiding in verband met de Coronamaatregelen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.
 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 14-04-2021 tot en met 21-04-2021.
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 • 20-04-2021, Noorderhaven 43, Harlingen, het wijzigen van het gebruik van het pand naar logies;
 • 21-04-2021, Readyk/Andreasstrjitte, Perceel F 104, Wijnaldum, het bouwen van een vrijstaande woning;
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:
 • 15-04-2021, diverse locaties, Harlingen, het plaatsen van in totaal 9 (3x3) vlaggenmasten;
 • 15-04-2021, Omdraai 2, Harlingen, het plaatsen van een nieuwe berging en het verlengen van eenbestaande berging;
 • 15-04-2021, Lanen 79, Harlingen, het verbouwen van het pand tot twee woningen;
 • 19-04-2021, Botterweg 36, Harlingen, het uitbreiden van de woning;
 • 19-04-2021, S. van der Ploegstrjitte 16, Wijnaldum, het plaatsen van een erfafscheiding en het aanleggen van een in-/uitrit;
 • 20-04-2021, Zuiderhaven 4 A, Harlingen, het wijzigen van de voordeur;
 • 21-04-2021, Noorderhaven 89, Harlingen, het nieuw plaatsen van markiezen en het vervangen van enkele markiezen en de voordeur.
Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verleend:
 • 16-04-2021, Zuiderhaven 61, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 19-04-2021, Kimswerderweg, Harlingen, het plaatsen van een tuinhuis;
 • 19-04-2021, Midlumerlaan 58, het realiseren van een aanbouw/het uitbreiden van de woning;
 • 19-04-2021, Achlumerdijk 9, Harlingen, het aanleggen van twee padelbanen, het plaatsen van lichtmasten en hekwerk;
 • 21-04-2021, Heiligeweg 36, Harlingen, het realiseren van een doorgang op de eerste verdieping.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
 

Huishoudelijk hulp nodig?

Gebruik de regeling dan sober en doelmatig
Bent u hulpbehoevend en heeft u huishoudelijke hulp nodig omdat u het niet zelf meer kunt? Dan staat de gemeente graag voor u klaar en kunt u bij ons om  ondersteuning vragen. Samen zorgen we ervoor dat u zo lang en plezierig mogelijk thuis kunt blijven wonen. Bent u zelf in staat om huishoudelijke hulp of ondersteuning te organiseren of in te kopen? Dan vragen wij of u dat wilt blijven doen. Door solidair met elkaar te zijn blijft de maatschappelijke ondersteuning in onze gemeente betaalbaar en houden we onze maatschappelijke voorzieningen samen in stand.
 
Rijk versoepe​lt regelgeving
Versoepelde regelgeving heeft aanzuigende werking. Vanaf 2020 is het beleid ten aanzien van huishoudelijke hulp door de regering versoepeld. Er is nu sprake van een laag abonnementstarief voor huishoudelijk hulp. Deze is niet meer inkomensafhankelijk. Iedereen die het huishouden niet meer zelf kan doen, kan voor € 19,- per maand huishoudelijke hulp krijgen. Deze versoepelde regelgeving zorgt voor een sterk aanzuigende werking en dat steeds meer mensen er gebruik van maken. Nadelig financieel effect voor onze gemeente in 2020 ruim € 260.000,- De verwachting is dat deze kosten voor huishoudelijke hulp de komende jaren verder op gaan lopen. Hiermee dreigt een goede en zorgvuldige maatschappelijke ondersteuning onhoudbaar te worden, wachtlijsten te ontstaan, en dat ondersteuningsregelingen versoberd of wegbezuinigd moeten worden. De gemeente Harlingen wil verdere uitholling van de maatschappelijke ondersteuning voorkomen en doet daarom een appél op een ieder. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is erop gericht om ondersteuning te bieden voor een ieder die hulpbehoevend is en niet zelfstandig in staat is om deze zelf te organiseren.
 
Friese gemeenten luiden noodklok over financiële gevolgen in Den Haag
De Friese gemeenten hebben een gezamenlijke brief naar de ministeries van Financiën en Volksgezondheid Welzijn en Sport gestuurd. Hierin vragen zij om overleg om tot een oplossing voor de extra kosten te komen. Tot voor kort was Den Haag zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van allerhande zorgregelingen. Deze taken zijn aan gemeenten overgedragen zonder dat daarbij voldoende budgetten zijn meegekomen. Als gevolg van de steeds maar oplopende kosten in het sociaal domein raken gemeenten in heel Nederland financieel in de problemen.
 

Raadscommissie 28 april 2021 en Raadsvergadering 19 mei 2021

In de digitale raadscommissie van woensdag 28 april a.s., aanvang 19.30 uur, worden o.a. de volgende punten voorbereid:
 • Ontheffing werkelijke woonplaatsvereiste burgemeester (art. 71 lid 1 en 2)
 • Bekrachtiging geheimhouding ENSIA 2020
 • Mantelzorgondersteuning en -waardering
 • Ontwerpbegroting 2022 FUMO en wijziging Gemeentelijke Regeling FUMO
 • Begroting 2022, jaarstukken 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 en raadsbrief taakdifferentiatie Veiligheidsregio Fryslan
 • Herziene begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West
 • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Noard-west Fryslân 2021
 • Gemeenschappelijk Regeling Marrekrite, Jaarstukken 2020, begroting 2022 en meerjarenrekening 2023-2025
 • Welstandsnota, herijking 2021
 • Begrotingswijzigingen 2021
De agenda en stukken kunt u vinden op de website: www.harlingen.nl of via het burgeraccount van iBabs-pro (site:harlingen, e-mail: burger, wachtwoord:burger)
 
In de Raadsvergadering van woensdag 19 mei 2021, aanvang 19.30 uur, wordt over de raadsvoorstellen een besluit genomen. U kunt de raadscommissie en raadsvergadering volgen via de website.
 
Wilt u inspreken?
Dat kan in de raadscommissie, dat mag ook over punten gaan die niet op de agenda staan. Meldt u uiterlijk 23 april 2021 aan bij de griffie via griffie@harlingen.nl.
 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Vanaf woensdag 31 maart tot en met maandag 3 mei 2021 is de Midlumerlaan, deel Christian Huygensstraat – Van Harinxmakanaal inclusief kruispunt Huygensstraat gestremd. In verband met het vervangen boringen waterleiding en gasleiding onder het Van Harinxmakanaal.
 • Vrijdag 9 april tot en met dinsdag 27 april 2021 is de Spoorstraat tot de Havenweg afgesloten. In verband met reconstructie van de weg. Er is een omleidingsroute aanwezig: via de Westerzeedijk en Kimswerderweg. Fietsers en voetgangers via de Rozengracht.
 • Dinsdag 4 mei 2021 is de Grote Kerkstraat van 9.00 tot 14.00 uur gestremd in verband met een verhuizing.

Naar de website van de Gemeente Harlingen

Algemeen Gemeente

Meer nieuws

Tjebbe Tammes ontvangt onderscheiding voor heldendaad!

23-04-2021

HARLINGEN - Door de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen is aan de heer Tjebbe Tammes (37 jaar) een oorkonde toegekend.

Weekbericht GGD Fryslân 16 tot en met 22 april 2021

23-04-2021

HARLINGEN - Weer corona-vaccinatierecord, afstand houden blijft nodig.

Voorwaarden TONK-regeling verruimd voor corona-gedupeerden in Noordwest-Friesland

23-04-2021

HARLINGEN - Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die door corona meer dan 30% inkomstenverlies hebben, kunnen een eenmalige tegemoetkoming uit de TONK-regeling aanvragen.

Reacties