Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.

Bekendmakingen van de gemeente Harlingen week 15 - 2023

17-04-2023

HARLINGEN - Bekendmakingen van de gemeente Harlingen van 10 t/m 14 april 2023.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 06-04-2023: Caspar di Robles – Evenementenvergunning voor het organiseren van een zeezwemtocht, op 09-07-2023.
 • 07-04-2023: FC Harlingen – Evenementenvergunning voor het organiseren van het BOTR-voetbaltoernooi, 09-09-2023.
 • 12-04-2023: G. Hoefnagel – Standplaats vergunning voor de locatie Edwards vishandel, op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 09:30 tot 18:00 (2023).

 

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 05-04-2023: Firma Regts/Isero – Vergunning voor de ingebruikneming van openbare grond (plaatsen container) op de Klipperstraat (Naast de Anytime Fitness) in Harlingen, van 03-04-2023 t/m 02-05-2023.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat tot en met 12-04-2023

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 04-04-2023, Brouwersstraat 24, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 05-04-2023, Industrieweg 10, Harlingen, het plaatsen van een rijwielstalling;
 • 05-04-2023, Klaverbladstraat 1, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 05-04-2023, Rozengracht 34, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 06-04-2023, Westerzeedijk 9, Harlingen, het realiseren van tijdelijke opslagbunkers;
 • 07-04-2023, Barkstraat 7, Harlingen, het realiseren van een in-/uitrit;
 • 07-04-2023, Liemendijk 22, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 10-04-2023, Lanen 44, Harlingen, het plaatsen van een dakkapel;
 • 10-04-2023, Schuitenzand 36, Harlingen, het vervangen van een schuur;
 • 11-04-2023, S. van der Molenstrjitte 3, Wijnaldum, het realiseren van een opbouw op bestaande garage;
 • 12-04-2023, Caspar di Roblesstraat 8, Harlingen, het verhogen van de nok;
 • 12-04-2023, Kerkpad 40, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 12-04-2023, Ieslumbuorren 6, Harlingen, het aanleggen van een vijver met voedsel en broed eiland.

 

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is verlengd:

 • 07-04-2023, Zoutsloot 12, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen.

 

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verleend:

 • 04-04-2023, Voorstraat 21, Harlingen, het wijzigen van de raamkozijnen in de voorgevel;
 • 07-04-2023, Ambachtsschoolstraat 8, Harlingen, het realiseren van een berging;
 • 07-04-2023, Foarryp 3, Wijnaldum, het herbouwen van een kantine en kas.

 

De volgende omgevingsvergunning reguliere procedure is ingetrokken:

 • 06-04-2023, Swingmaleane 2, Wijnaldum, het bouwen van een koelloods.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen, weigeren en intrekken van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

De volgende ontwerp-omgevingsvergunning, fase 1, uitgebreide procedure is verleend:

 • 5 april 2023, Hoarnestreek 8 en 11, Wijnaldum, het veranderen van de inrichting.

 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17-04-2023 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder, Voorstraat 35 te Harlingen. Een ieder kan binnen zes weken na de datum van de ter inzagelegging zienswijzen tegen het ontwerp besluit indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.

 

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure afwijken milieucategorie Celciusstraat 12

Burgermeester en wethouders van Harlingen hebben besloten een omgevingsvergunning voor het afwijken van milieucategorie en het bouwen van bouwwerken te verlenen.

 

De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken zijn vanaf 17 april 2023 door iedereen in te zien bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Alle planstukken kunnen ook ingezien worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Bent u het niet eens met het verlenen van deze vergunning, dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht p/a: Guyotplein 1 te Groningen. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bij de gemeente Harlingen ter inzage is gelegd aan de rechtbank worden gestuurd (dus vóór 29 mei 2023).

 

Wijzigingsplan Buitengebied - Ludingaweg 31, te Harlingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen maken bekend dat met ingang van 17 april 2023 het ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied – Ludingaweg 31” voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage ligt.

 

Wat regelt het wijzigingsplan?

Het wijzigingsplan ziet op een vergroting van de bedrijfskavel, ten behoeve van de uitbreiding van de bestaande volière voor valkenfokkerij. Verder maakt het plan een tweede bedrijfswoning bij het op de locatie gevestigde agrarisch bedrijf mogelijk

 

Waar ter inzage?

Het ontwerp-wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Alle planstukken kunnen ook bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Hoe reageren?

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (dus t/m 28 mei 2023) mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen wordt gekozen, kan men bellen naar het team Ontwikkeling van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517.

 

Dorpsschouw Midlum

De dorpsschouw Midlum vindt plaats op maandag 17 april 2023 om 16:30 uur. Wij starten de dorpsschouw vanaf het Dorpshuis De Spil , Hopmansweg 7 te Midlum. Iedereen uit het dorp is vrij om hierbij aan te sluiten. 

 

Vaccinatielocatie GGD

Op vrijdag 21 april en woensdag 7 juni 2023 is het weer mogelijk om een vaccinatie te halen tegen het coronavirus en HPV. De data hiervoor zijn als volgt:

 • Vrijdag 21 april, van 09.00-12.00 uur
 • Woensdag 7 juni, 10.00-15.00 uur

 

De vaccinatielocatie is in het Multifunctioneel Centrum het Vierkant. Het adres is Johan van Oldenbarneveltstraat 2, 8862 BB Harlingen. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. U hoeft geen afspraak te maken.

 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • In verband met onderhoudswerkzaamheden aan monumentale bruggen zijn er komende week 2 stremmingen voor alle verkeer dinsdag 18 april tussen 09.00-14.00 uur de Singelbrug en woensdag 19 april tussen 09.00-14.00 uur de Oosterbrug.
 • Vanaf maandag 3 april tot en met vrijdag 12 mei 2023 is de Koningin Wilhelminastraat gestremd in verband met herstratingswerkzaamheden. Er is een omleidingsroute aanwezig. De start van de werkzaamheden vindt plaats aan de zijde van de Koningin Julianastraat.
 • Vanaf maandag 3 april 2023 starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Trebolbuurt fase 3. Dit project omvat de herinrichting van de Admiraal Stellingwerffstraat, deel Ambachtsschoolstraat en de Bosboom Toussainstraat (over het deel van de Ambachtsschoolstraat tot Franekereind). Er wordt gestart in de Admiraal Stellingwerffstraat en van daaruit in noordelijke richting gewerkt.

Gemeente

Terug naar Nieuws

Meer nieuws

78 jaar vrijheid in Harlingen!

17-04-2023

HARLINGEN - Het is vandaag 78 jaar geleden dat Harlingen door de Canadezen werd bevrijd van de Duitse bezetters.

Fc Harlingen 1 blijft thuis onverslaanbaar

17-04-2023

HARLINGEN - In de strijd om het kampioenschap telde zondag voor fc Harlingen maar één ding: winnen!

Harlinger Kampioenschap Sloeproeien 2023

17-04-2023

HARLINGEN - Ook dit jaar organiseert de stichting Watersport en Recreatie Evenementen, in samenwerking met Sloeproeivereniging Okke Hel en www.bijrinus.nl, op 22 april het 13e Harlinger Kampioenschap Sloeproeien.

Reacties

Visie-Events Visie-Events Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE CZVideoful CZVideoful Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Haarmode Cats Haarmode Cats Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Karsten Wonen Karsten Wonen Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Hubo-Faber Hubo-Faber Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Zensa Moda Zensa Moda Connexa Connexa Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot
Visie-Events Visie-Events Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Zensa Moda Zensa Moda Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Karsten Wonen Karsten Wonen Connexa Connexa BENG Evenementen BENG Evenementen CZVideoful CZVideoful Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Haarmode Cats Haarmode Cats Hubo-Faber Hubo-Faber Copini Opticiëns Copini Opticiëns Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad
Karsten Wonen Karsten Wonen BENG Evenementen BENG Evenementen Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Zensa Moda Zensa Moda Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Hubo-Faber Hubo-Faber Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen CZVideoful CZVideoful Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Haarmode Cats Haarmode Cats Connexa Connexa
Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Hubo-Faber Hubo-Faber Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Visie-Events Visie-Events Haarmode Cats Haarmode Cats Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Zensa Moda Zensa Moda Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen BENG Evenementen BENG Evenementen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad CZVideoful CZVideoful Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Copini Opticiëns Copini Opticiëns Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie
Connexa Connexa Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Zensa Moda Zensa Moda Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Copini Opticiëns Copini Opticiëns Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen CZVideoful CZVideoful Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie