Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.

Bekendmakingen van de gemeente Harlingen week 15 - 2023

17-04-2023

HARLINGEN - Bekendmakingen van de gemeente Harlingen van 10 t/m 14 april 2023.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 06-04-2023: Caspar di Robles – Evenementenvergunning voor het organiseren van een zeezwemtocht, op 09-07-2023.
 • 07-04-2023: FC Harlingen – Evenementenvergunning voor het organiseren van het BOTR-voetbaltoernooi, 09-09-2023.
 • 12-04-2023: G. Hoefnagel – Standplaats vergunning voor de locatie Edwards vishandel, op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 09:30 tot 18:00 (2023).

 

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 05-04-2023: Firma Regts/Isero – Vergunning voor de ingebruikneming van openbare grond (plaatsen container) op de Klipperstraat (Naast de Anytime Fitness) in Harlingen, van 03-04-2023 t/m 02-05-2023.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat tot en met 12-04-2023

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 04-04-2023, Brouwersstraat 24, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 05-04-2023, Industrieweg 10, Harlingen, het plaatsen van een rijwielstalling;
 • 05-04-2023, Klaverbladstraat 1, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 05-04-2023, Rozengracht 34, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 06-04-2023, Westerzeedijk 9, Harlingen, het realiseren van tijdelijke opslagbunkers;
 • 07-04-2023, Barkstraat 7, Harlingen, het realiseren van een in-/uitrit;
 • 07-04-2023, Liemendijk 22, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 10-04-2023, Lanen 44, Harlingen, het plaatsen van een dakkapel;
 • 10-04-2023, Schuitenzand 36, Harlingen, het vervangen van een schuur;
 • 11-04-2023, S. van der Molenstrjitte 3, Wijnaldum, het realiseren van een opbouw op bestaande garage;
 • 12-04-2023, Caspar di Roblesstraat 8, Harlingen, het verhogen van de nok;
 • 12-04-2023, Kerkpad 40, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 12-04-2023, Ieslumbuorren 6, Harlingen, het aanleggen van een vijver met voedsel en broed eiland.

 

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is verlengd:

 • 07-04-2023, Zoutsloot 12, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen.

 

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verleend:

 • 04-04-2023, Voorstraat 21, Harlingen, het wijzigen van de raamkozijnen in de voorgevel;
 • 07-04-2023, Ambachtsschoolstraat 8, Harlingen, het realiseren van een berging;
 • 07-04-2023, Foarryp 3, Wijnaldum, het herbouwen van een kantine en kas.

 

De volgende omgevingsvergunning reguliere procedure is ingetrokken:

 • 06-04-2023, Swingmaleane 2, Wijnaldum, het bouwen van een koelloods.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen, weigeren en intrekken van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

De volgende ontwerp-omgevingsvergunning, fase 1, uitgebreide procedure is verleend:

 • 5 april 2023, Hoarnestreek 8 en 11, Wijnaldum, het veranderen van de inrichting.

 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17-04-2023 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder, Voorstraat 35 te Harlingen. Een ieder kan binnen zes weken na de datum van de ter inzagelegging zienswijzen tegen het ontwerp besluit indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.

 

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure afwijken milieucategorie Celciusstraat 12

Burgermeester en wethouders van Harlingen hebben besloten een omgevingsvergunning voor het afwijken van milieucategorie en het bouwen van bouwwerken te verlenen.

 

De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken zijn vanaf 17 april 2023 door iedereen in te zien bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Alle planstukken kunnen ook ingezien worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Bent u het niet eens met het verlenen van deze vergunning, dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht p/a: Guyotplein 1 te Groningen. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bij de gemeente Harlingen ter inzage is gelegd aan de rechtbank worden gestuurd (dus vóór 29 mei 2023).

 

Wijzigingsplan Buitengebied - Ludingaweg 31, te Harlingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen maken bekend dat met ingang van 17 april 2023 het ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied – Ludingaweg 31” voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage ligt.

 

Wat regelt het wijzigingsplan?

Het wijzigingsplan ziet op een vergroting van de bedrijfskavel, ten behoeve van de uitbreiding van de bestaande volière voor valkenfokkerij. Verder maakt het plan een tweede bedrijfswoning bij het op de locatie gevestigde agrarisch bedrijf mogelijk

 

Waar ter inzage?

Het ontwerp-wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Alle planstukken kunnen ook bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Hoe reageren?

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (dus t/m 28 mei 2023) mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen wordt gekozen, kan men bellen naar het team Ontwikkeling van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517.

 

Dorpsschouw Midlum

De dorpsschouw Midlum vindt plaats op maandag 17 april 2023 om 16:30 uur. Wij starten de dorpsschouw vanaf het Dorpshuis De Spil , Hopmansweg 7 te Midlum. Iedereen uit het dorp is vrij om hierbij aan te sluiten. 

 

Vaccinatielocatie GGD

Op vrijdag 21 april en woensdag 7 juni 2023 is het weer mogelijk om een vaccinatie te halen tegen het coronavirus en HPV. De data hiervoor zijn als volgt:

 • Vrijdag 21 april, van 09.00-12.00 uur
 • Woensdag 7 juni, 10.00-15.00 uur

 

De vaccinatielocatie is in het Multifunctioneel Centrum het Vierkant. Het adres is Johan van Oldenbarneveltstraat 2, 8862 BB Harlingen. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. U hoeft geen afspraak te maken.

 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • In verband met onderhoudswerkzaamheden aan monumentale bruggen zijn er komende week 2 stremmingen voor alle verkeer dinsdag 18 april tussen 09.00-14.00 uur de Singelbrug en woensdag 19 april tussen 09.00-14.00 uur de Oosterbrug.
 • Vanaf maandag 3 april tot en met vrijdag 12 mei 2023 is de Koningin Wilhelminastraat gestremd in verband met herstratingswerkzaamheden. Er is een omleidingsroute aanwezig. De start van de werkzaamheden vindt plaats aan de zijde van de Koningin Julianastraat.
 • Vanaf maandag 3 april 2023 starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Trebolbuurt fase 3. Dit project omvat de herinrichting van de Admiraal Stellingwerffstraat, deel Ambachtsschoolstraat en de Bosboom Toussainstraat (over het deel van de Ambachtsschoolstraat tot Franekereind). Er wordt gestart in de Admiraal Stellingwerffstraat en van daaruit in noordelijke richting gewerkt.

Gemeente

Terug naar Nieuws

Meer nieuws

78 jaar vrijheid in Harlingen!

17-04-2023

HARLINGEN - Het is vandaag 78 jaar geleden dat Harlingen door de Canadezen werd bevrijd van de Duitse bezetters.

Fc Harlingen 1 blijft thuis onverslaanbaar

17-04-2023

HARLINGEN - In de strijd om het kampioenschap telde zondag voor fc Harlingen maar één ding: winnen!

Harlinger Kampioenschap Sloeproeien 2023

17-04-2023

HARLINGEN - Ook dit jaar organiseert de stichting Watersport en Recreatie Evenementen, in samenwerking met Sloeproeivereniging Okke Hel en www.bijrinus.nl, op 22 april het 13e Harlinger Kampioenschap Sloeproeien.

Reacties

Karsten Wonen Karsten Wonen Zensa Moda Zensa Moda Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Copini Opticiëns Copini Opticiëns Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas IJssalon Min12 IJssalon Min12 Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen TeamFRL TeamFRL Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn CZVideoful CZVideoful Wellheat Shop Wellheat Shop Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Haarmode Cats Haarmode Cats Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Hubo-Faber Hubo-Faber Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Visie Events Visie Events
De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn BENG Evenementen BENG Evenementen CZVideoful CZVideoful Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Karsten Wonen Karsten Wonen Zensa Moda Zensa Moda Copini Opticiëns Copini Opticiëns Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Wellheat Shop Wellheat Shop Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Hubo-Faber Hubo-Faber Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Haarmode Cats Haarmode Cats Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie IJssalon Min12 IJssalon Min12 Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Visie Events Visie Events Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen TeamFRL TeamFRL Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen
Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Wellheat Shop Wellheat Shop Copini Opticiëns Copini Opticiëns De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje CZVideoful CZVideoful IJssalon Min12 IJssalon Min12 Haarmode Cats Haarmode Cats Hubo-Faber Hubo-Faber Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Visie Events Visie Events Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Zensa Moda Zensa Moda Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis BENG Evenementen BENG Evenementen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor TeamFRL TeamFRL Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken
IJssalon Min12 IJssalon Min12 CZVideoful CZVideoful Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen BENG Evenementen BENG Evenementen Hubo-Faber Hubo-Faber Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Zensa Moda Zensa Moda Haarmode Cats Haarmode Cats Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Copini Opticiëns Copini Opticiëns Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Karsten Wonen Karsten Wonen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen TeamFRL TeamFRL Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Visie Events Visie Events Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Wellheat Shop Wellheat Shop Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen
Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Wellheat Shop Wellheat Shop Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Zensa Moda Zensa Moda Karsten Wonen Karsten Wonen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn