Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
DELTA Netwerk

DELTA Netwerk

Gigasnel en stabiel glasvezel nu ook in Harlingen!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 13

01-04-2022

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 28 maart t/m 1 april 2022.

APV en Bijzondere Wetten

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat tot en met 30-03-2022

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 22-03-2022, Stichting BENG, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement Straatfestival en Streetlive op 18 juni 2022 van 13:00 tot 18:00 uur in de binnenstad van Harlingen.
 • 22-03-2022, Stichting BENG, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van de Zomerkermis Harlinger Feestweek van 13 tot en met 20 juni 2022 op de Schritsen en de Grote Ossenmarkt te Harlingen.
 • 25-03-2022, Stichting Tobbedansen Harlingen, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement Tobbedansen Harlingen op 18 juni 2022 van 13:00 tot 18:00 uur op het Franekereind en het Noordijs te Harlingen.
 • 31-03-2022, ZMVV Zeerobben, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van de familie dagen Zeerobben 2022 op de Achlumerdijk 6 te Harlingen van 24 tot en met 26 juni 2022.
 • 31-03-2022, Stichting BENG, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement Horeca / Harlinger Feestweek van 17 tot en met 19 juni 2022 in de binnenstad van Harlingen.

Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat tot en met 30-03-2022

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 24-03-2022, Curiestraat, perceel F 1983, Harlingen, het aanleggen van een in-/uitrit;
 • 24-03-2022, Curiestraat, perceel F 197, Harlingen, het realiseren van 72 opslag units;
 • 24-03-2022, Zuiderhaven 43, Harlingen, het wijzigen van het gebruik van het pand naar wonen;
 • 25-03-2022, Perceel D 3419, Harlingen, het vernieuwen van een damwand;
 • 25-03-2022, Westmeep, perceel E 722, Harlingen, het bouwen van een woning;
 • 28-03-2022, Schokkerhof 19, Harlingen, het plaatsen van een dakkapel;
 • 28-03-2022, Hermesweg 5, Harlingen, het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning;
 • 28-03-2022, Noordoostersingel 9, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen.

 

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:

 • 24-03-2022, Moriaanstraat 13, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 29-03-2022, Hoarnestreek 11, Wijnaldum, het plaatsen van twee kleine windturbines (erfmolens);
 • 30-03-2022, Westmeep, perceel E 713, Harlingen, het bouwen van een vrijstaande woning.

 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verleend:

 • 25-03-2022, Hendstehof 14, Harlingen, het bouwen van een houten terrasoverkapping;
 • 28-03-2022, Achlumerdijk 9, Harlingen, het verbouwen en uitbreiden van het clubhuis en het vervangen van een berging;
 • 28-03-2022, Spinhuisstraat 7, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 29-03-2022, Kerkpoortstraat 2 t/m 36, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 29-03-2022, Anjelierstraat 4, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij

burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

De volgende aanvragen uitgebreide procedure omgevingsvergunning zijn verleend:

 • 24-03-2022, Midlumerlaan 13, Harlingen, vergunning brandveilig gebruik ten behoeve van de basisschool en kinderdagopvang;
 • 25-03-2022, Lange Lijnbaan 58-60, Harlingen,  het plaatsen van een extra installatie (reinigingsstap) voor het wassen van grind.

Degene wiens belang rechtstreeks bij het vaststellen is betrokken kan tegen deze beschikking beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht p/a: Guyotplein 1 te Groningen. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bij de gemeente Harlingen ter inzage is gelegd aan de rechtbank worden gestuurd. De beschikking ligt vanaf 04-04-2022 ter inzage. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

 

Wijzigingsplan Harlingen – William Boothstraat 2c en 4

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 4 april 2022 gedurende zes weken voor iedereen het vastgestelde wijzigingsplan Harlingen – William Boothstraat 2c en 4 ter inzage ligt.

 

Waar ter inzage?

Het vastgesteld wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf maandag 4 april 2022 ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. De planstukken kunnen verder bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

U mag beroep instellen tot en met 15 mei 2022.

Dit doet u door uw beroep, en de redenen waarom u beroep instelt, per brief op te sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Tegel eruit, boompje erin

Zaterdag 2 april is de actie “Tegel eruit, boompje erin”. In ruil voor minimaal één vierkante en maximaal twee vierkante meter (sier)bestrating, kunt u twee gratis bessenstruiken ophalen. De actie is van bij 9.00 en 16.00 uur aan de Westerzeedijk 9 (gemeentewerf Gemeente Harlingen). Ook kunt u gratis compost (maximaal 0,5 m³) ophalen, een biobakje ophalen en korting krijgen op de aanschaf van een compostbak en/of regenton.

 

Onderhoud bomen Rozengracht, Brouwersstraat en de Schritsen

Om de Harlinger binnenstad aantrekkelijk te houden krijgen de 53 bomen in deze straten onderhoud. Dit is nodig omdat de bomen slecht groeien en de staat van de bomen niet goed is. De omstandigheden van de groeiplaatsen worden verbeterd. Waar nodig worden bomen vervangen door nieuwe exemplaren. De firma TFI voert de werkzaamheden uit.

 

Werkzaamheden begin april

Bomen die nog vitaal genoeg zijn om tot volwaardige wasdom uit te kunnen groeien, krijgen een behandeling met zuurstofinjectie en voedingsstoffen in de bodem. De behandeling werkt zo’n zes tot zeven jaar. 

 

Werkzaamheden vanaf najaar

Bomen die niet vitaal genoeg meer zijn worden verwijderd en vervangen door nieuwe exemplaren. Daarbij worden parkeerplaatsen en/of gedeeltelijke bestrating verwijderd en wordt de oude grond ontgraven. Daarna wordt nieuwe vruchtbare grond aangebracht en worden nieuwe bomen geplant. De bestrating en/of parkeerplaatsen worden weer hersteld.

Voor vragen kunt u terecht bij de heer Gauke Dam via e-mailadres g.dam@harlingen.nl.

 

Inloopbijeenkomst ontwerp bestemmingsplan ‘Harlingen – verplaatsing Aldi’

De Aldi heeft het voornemen om de supermarkt te verplaatsen naar het perceel (kassencomplex voormalig tuincentrum) aan de Oude Trekweg 34b in Harlingen. Op de huidige locatie aan de Westerzeedijk komt de supermarkt bestemming te vervallen en wordt de locatie na de verplaatsing vooreerst ingericht als openbaar parkeerterrein. Deze ontwikkeling is op basis van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Daarom ligt het ontwerpbestemmingsplan voor iedereen nu zes weken ter inzage vanaf 7 maart 2022 en willen we aan belangstellenden de gelegenheid bieden om hier kennis van te nemen.

 

Wanneer en waar

Op donderdag 7 april a.s. wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd waarbij de planstukken en tekeningen kunnen worden ingezien. U kunt daarbij vragen stellen aan de initiatiefnemer en aan medewerkers van de gemeente.

 • Tijdstip:  7 april 2022 om 19.00 – 20.00 uur
 • Locatie:  Entrepotgebouw, haventerrein Dokkade (Willemshaven)

 

Wegwerkzaamheden in de gemeente Harlingen

 • Vanaf maandag 4 april tot en met dinsdag 12 april 2022 is de Harlingerstraatweg (deel Haulewei inclusief kruispunt tot Skiepedykje) afgesloten. In verband met het realiseren van verkeersvoorzieningen. De lang parkeerterreinen blijven bereikbaar.
 • In verband met de Vlootdag geldt de volgende stremming. Zaterdag 9 april 2022 is de Zuiderhaven (zeezijde) afgesloten voor (vracht) auto's van 7.00 uur tot en met 19.00 uur.
 • Vanaf maandag 14 maart tot en met vrijdag 8 april 2022 is de Prins Bernardstraat afgesloten in verband met herbestratingswerkzaamheden.
 • Vanaf maandag 28 februari 2022 tot en met vrijdag 15 april 2022 is het Werfpad en de Zuiderhaven gestremd in verband met herbestratingswerkzaamheden. Er zal gestart worden aan de zijde van het Werfpad en gewerkt worden richting Zuiderhaven.
 • Vanaf maandag 28 maart tot en met vrijdag 15 april 2022 is de Blauwe Slenk, ter hoogte de nummers 2 tot en met 10, afgesloten voor (vracht)auto's. Dit in verband met het woonrijp maken van de grond. Voetgangers kunnen via de stoep.
 • Vanaf maandag 4 april tot en met vrijdag 29 april is de Admiraal Stellingwerfstraat gestremd, vanwege het vervangen van een waterleiding. De Admiraal Stellingwerfstraat is wel bereikbaar voor fietsers en voetgangers.

Gemeente

Meer nieuws

Rabobank begeleidt trainees van Tall Ships Races Harlingen

01-04-2022

HARLINGEN - Rabobank is voor de derde keer op rij sponsor van de Tall Ships Races Harlingen.

GGD Fryslan Weekbericht 28 maart tot en met 1 april 2022

01-04-2022

HARLINGEN - Fors minder tests, veel animo voor herhaalprik en sluiting coronacentrum Wolvega.

Super zondag bij fc Harlingen

01-04-2022

HARLINGEN - Senioren van fc Harlingen.

Reacties

Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Beweegteam Harlingen Beweegteam Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Hubo-Faber Hubo-Faber Copini Opticiëns Copini Opticiëns IJssalon Min12 IJssalon Min12 Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Zensa Moda Zensa Moda Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten The Shamrock The Shamrock Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Visie Events Visie Events Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad BENG Evenementen BENG Evenementen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Fotografie Dorus Fotografie Dorus Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas
Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Haarmode Cats Haarmode Cats Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn IJssalon Min12 IJssalon Min12 Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Fotografie Dorus Fotografie Dorus Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Visie Events Visie Events BENG Evenementen BENG Evenementen Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Karsten Wonen Karsten Wonen