Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Een gezellig avondje uit!

Een gezellig avondje uit!

Koffie, Lunch, Borrel & Diner! Met de kinderen of met een groep, bij Eetcafé De Lachende Koe in Harlingen kan dat.
Lees verder...
Alinex

Alinex

Alinex Uitzendbureau is specialist in uitzenden, detacheren, payrollen en werven- en selecteren van personeel in diverse sectoren. Alinex werkt voor u!
Lees verder...
Harlinger Voordeelcheque!

Harlinger Voordeelcheque!

Spaar PLUSpunten bij PLUS Lunenborg! Bij diverse lokale ondernemers krijgt u nu een nog hoger rendement! Namelijk 100% spaarwinst.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Herbouw Willem Barentsz

Herbouw Willem Barentsz

Kom kijken en klim aan boord! Vanaf 31 maart 2018 weer open voor publiek, tot dan!
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmakingen Gemeente Harlingen week 45-2017

08-11-2017

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 45-2017.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 2-11-2017, Bolswarder Stepvereniging, aanvraag verklaring van geen bezwaar voor de Elfstedentocht per step op 20 mei 2018.
 • 1-11-2017, kerst in de stad, aanvraag voor het organiseren van een evenement “kerst in de stad” op 23 december 2017 van 14.30 tot 15.30 uur op kruispunt Simon Stijlstraat, Sint Jacobstraat en Voorstraat te Harlingen.
 • 31-10-2017, Stichting Friesland beweegt, aanvraag verklaring van geen bezwaar voor de winterfiets Elfstedentocht op 4 februari 2018.
 • 30-10-2017, Stichting evenementen Grote Bredeplaats in samenwerking met Stichting 0517, aanvraag voor het organiseren van een schaatsbaan/ Harlinger kerstweek van 21 december t/m 28 december 2017 van 12.00 tot 23.00 uur op de Grote Bredeplaats te Harlingen.
 • 30-10-2017, Stichting V&H Evenementen, aanvraag voor het organiseren van het evenement “Darts at Sea” op 13 januari 2018 van 13.00 tot 01.00 uur in het Entrepotgebouw, Nieuwe Willemshaven te Harlingen.
 • 30-10-2017, Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht Bolsward, aanvraag verklaring van geen bezwaar voor de fiets Elfstedentocht op 21 mei 2018.
 • 27-10-2017, Poiesz supermarkten, aanvraag voor het toevoegen van twee leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunning voor de slijterij, Johan van Oldebarneveltstraat 5 te Harlingen.

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.


De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 3-11-2017, Hoffmann Outdoor Media B.V. vergunning verleend voor het plaatsen van reclameborden van 10 november t/m 19 november 2017 ten behoeve van een open dag van de NHL Hogeschool Leeuwarden.
 • 2-11-2017, HOV, vergunning verleend voor het organiseren van de Sinterklaas intocht op 18 november 2017 van 14.00 tot 17.00 uur in het centrum van Harlingen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 27-10- 2017 tot en met 03-11-2017.

 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunningen zijn binnengekomen:

 • 01-11-2017, Grote Bredeplaats 15, Harlingen, het plaatsen van een luifel;
 • 27-10-2017, Klipperstraat 2, Harlingen, het wijzigen van het gebruik van het pand in fitness studio;
 • 03-11-2017, Voorstraat 25, Harlingen, het verbouwen en herbestemmen van een voormalig bankkantoor tot winkel en appartementen;
 • 02-11-2017, Voorstraat 26, Harlingen, het vlak maken van de begane grondvloer;

Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:

 • 03-11-2017, Hendstehof 3, Harlingen, het kappen van 2 bomen;
 • 03-11-2017, Saltryperlaan 1, Harlingen, het kappen van een boom;
 • 21-10-2017, Voorstraat 20, Harlingen, het verrichten van onderhoud;

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.

 

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat zij hebben besloten een omgevingsvergunning te verlenen aan Spaansen Holding BV voor hun bedrijf aan de Lange Lijnbaan 58-60 in Harlingen voor;

 • een nieuw te realiseren terrein bij het bedrijf met een oppervlakte van ongeveer 1,3 ha, voor de opslag van gereed product;
 • voor het tijdelijk in bedrijf hebben van een mobiele betonmortelcentrale

Hierop is de uitgebreide voorbereidingsprocedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo van toepassing. De besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 november 2017 voor zes weken ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen.

 

Tegen deze besluiten kan de aanvrager binnen zes weken beroep instellen en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. De besluiten worden na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

 

Het beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening kunt u sturen naar de Rechtbank Noord Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 8700 AD Groningen.
U kunt ook digitaal beroep instellen en/of een verzoek om voorlopige voorziening doen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Ontwerp partiële herziening beheersverordeningen Gemeente Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 8 november 2017 gedurende zes weken de partiële herziening beheer verordeningen Gemeente Harlingen ter inzage ligt.


Wat regelt deze partiële herziening?
Deze partiele herziening herziet een groot deel van de beheer verordeningen in de gemeente Harlingen met betrekking tot het opnemen van een parkeerbepaling. In een beheers verordening mag niet meer verwezen worden naar de stedenbouwkundige bepalingen en dan met name de parkeernormen. Voortaan moet er verwezen naar het geldende beleid ten aanzien van parkeernormen. Ook worden de beheer verordeningen aangepast op het gebied van het uitsluiten van het bedrijfsmatig stallen/parkeren van auto’s. Met deze partiële herziening wordt de regeling gemeente breed qua planologisch regime en omschrijving van autostallingen gelijk getrokken.


Waar ter inzage?
De partiële herziening ligt ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Tevens kan deze bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.


Hoe reageren?
Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (dus t/m 19 december 2017) over de ontwerp beheers verordening schriftelijk (alleen per brief, niet per email) zijn of haar reactie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen.

 

Ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Gemeente Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 8 november 2017 gedurende zes weken voor iedereen het paraplubestemmingsplan Gemeente Harlingen ter inzage ligt.


Wat regelt dit paraplubestemmingsplan?
Dit bestemmingsplan herziet een groot deel van de bestemmingsplannen in de gemeente Harlingen met betrekking tot het opnemen van een parkeerbepaling. In een bestemmingsplan mag niet meer verwezen worden naar de stedenbouwkundige bepalingen en dan met name de parkeernormen. Voortaan moet er verwezen naar het geldende beleid ten aanzien van
parkeernormen. Ook worden de bestemmingsplannen aangepast op het gebied van het uitsluiten van het bedrijfsmatig stallen/parkeren van auto’s. Met dit bestemmingsplan wordt de regeling gemeente breed qua planologisch regime en omschrijving van autostallingen gelijk getrokken.


Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Tevens ligt het ontwerpbesluit ter inzage. Het plan kan verder bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.


Hoe reageren?
Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (dus t/m 19 december 2017) over het ontwerpbestemmingsplan mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen hiervan wordt gekozen, kan men bellen naar het team ontwikkeling en samenleving van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517.

 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Vanaf donderdag 12 oktober 2017 tot en met 9 november 2017 is de Haulewei (deel Zuidwalweg-Harlingerstraatweg) afgesloten. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad. De werkzaamheden bestaan uit het realiseren van een nieuwe rotonde.
 • Vanaf maandag 30 oktober tot 15 december 2017 is de Steenhouwersstraat gestremd voor doorgaand verkeer. Dit in verband met de herinrichting van de straat en het vervangen van kabels & leidingen. Het verkeer richting het centrum wordt omgeleid via de Havenweg.
 • Vanaf donderdag 9 november tot en met 8 december 2017 is de Almenumerweg, gedeelte rotonde Spaansen/Maritieme Academie afgesloten. Dit in verband met het afgraven van de oude N31 en het realiseren van de nieuwe Almenumerweg. Er is een omleidingsroute via het Spaansenterrein. De N31 is open (alleen de oostbaan). De toerit richting Leeuwarden en afrit vanuit Afsluitdijk op de centrale aansluiting kunnen worden gebruikt.
 • Vanaf dinsdag 7 november tot en met woensdag 8 november 2017 is de Grensweg ter hoogte van het tijdelijke viaduct afgesloten. In verband met het weghalen van het tijdelijke viaduct. De afsluiting geldt alleen voor vrachtauto’s. Er is een omleidingsroute via het Spaansenterrein. De N31 is open (alleen de oostbaan). De toerit richting Leeuwarden en afrit vanuit Afsluitdijk op de centrale aansluiting kunnen worden gebruikt. De afsluiting geldt dus niet voor fietsers en voetgangers.

Gemeente

Meer nieuws

Het Alternatief bij Radio Stad Harlingen

08-11-2017

HARLINGEN - Het Alternatief gaat vrijdag 10 november weer los.

Aankomst Sinterklaas in Harlingen iets later!

08-11-2017

HARLINGEN - Zaterdag 18 november a.s. zal Sinterklaas om ongeveer 14.30 uur voet aan wal zetten in Harlingen.

Reacties

Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Atelier de Groot Atelier de Groot Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Hubo-Faber Hubo-Faber Visie Events Visie Events Ons Food&Wine Ons Food&Wine HoMMM!nga's Fijne Winkeltje HoMMM!nga's Fijne Winkeltje BENG Evenementen BENG Evenementen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Almamater Almamater Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Plus Lunenborg Plus Lunenborg Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Eetcafé Nooitgedagt Eetcafé Nooitgedagt VVV Harlingen VVV Harlingen Dio Jurien Dio Jurien Haarmode Cats Haarmode Cats De Lichtboei De Lichtboei Harlinger Poffertjeskraam Harlinger Poffertjeskraam Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Eetcafé De Lachende Koe Eetcafé De Lachende Koe Wereldwinkel Harlingen Wereldwinkel Harlingen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Fotografie Dorus Fotografie Dorus Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Copini Opticiëns Copini Opticiëns Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas ForHim Menswear ForHim Menswear Albert Heijn Harlingen Albert Heijn Harlingen Anna Casparii Hotel Café Restaurant Anna Casparii Hotel Café Restaurant Hema Harlingen Hema Harlingen Zensa Moda Zensa Moda Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE
Atelier de Groot Atelier de Groot Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Visie Events Visie Events Hema Harlingen Hema Harlingen Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt HoMMM!nga's Fijne Winkeltje HoMMM!nga's Fijne Winkeltje Hubo-Faber Hubo-Faber Plus Lunenborg Plus Lunenborg Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen De Lichtboei De Lichtboei Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Dio Jurien Dio Jurien