De Omdraai

De Omdraai

Kindercoaching en gezinsbegeleiding de Omdraai - Gespecialiseerd in opvoed- en gedragsproblemen. Begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin. Succesvol Samengesteld!
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Spaar je club gezond

Spaar je club gezond

Van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november 2021 kunnen klanten van PLUS Lunenborg sponsorpunten sparen voor geselecteerde clubs en verenigingen in hun buurt.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmaking van de gemeente Harlingen week 48 - 2020

27-11-2020

HARLINGEN - Bekendmaking van de gemeente Harlingen van 23 t/m 27 november 2020.

Coronavirus

Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/corona.
 

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 • 19-11-2020, Centercom Buitenreclame, aanvraag reclamevergunning voor de periode van 14 tot en met 23 december 2020 ten behoeve van de kerstcampagne Seewyn te Harlingen.
 • 19-11-2020, Centercom Buitenreclame, aanvraag reclamevergunning voor de periode van 25 januari tot en met 3 februari 2021 ten behoeve van de Simon Vestdijk te Harlingen.
 • 23-11-2020, Centercom Buitenreclame, aanvraag reclamevergunning voor de periode van 14 tot en met 23 december 2020 ten behoeve van Corona jongeren campagne Fryslan.
 
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:
 • 25-11-2020, Stichting Kringloop Inbreng Station Harlingen, Drank en Horecavergunning op de locatie Stationsweg 6 te Harlingen
 • 25-11-2020, Stichting Kringloop Inbreng Station Harlingen, Terrasvergunning op de locatie Stationsweg 6 te Harlingen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.
 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 19-11-2020 tot en met 25-11-2020
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 • 19-11-2020, Oude Trekweg, perceel D 3465, Harlingen, het bouwen van een opslagloods;
 • 19-11-2020, Ieslumbuorren 1, Harlingen, het plaatsen van een tijdelijke woon-/kantoorunit;
 • 19-11-2020, Zuiderhaven 10 C, Harlingen, het legaliseren en gedeeltelijk vervangen van reeds geplaatste zonnepanelen;
 • 23-11-2020, Industrieweg 1 C, Harlingen, het verplaatsen van een inrit/uitweg en parkeerplaatsen;
 • 24-11-2020, Kleine Bredeplaats 11, Harlingen, het aanleggen van een rookgasafvoer;
 • 24-11-2020, Kleine Bredeplaats 11, Harlingen, het starten van een Bed&Breakfast;
 • 24-11-2020, Diverse locaties in Harlingen, Midlum en Wijnaldum, het kappen van 28 bomen;
 • 25-11-2020, Lange Lijnbaan 74, Harlingen, het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning;
 • 25-11-2020, Voorstraat 21 A, Harlingen, het intern verbouwen van de bovenwoning.
 
De volgende aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure is verlengd:
 • 23-11-2020, Zuiderhaven 21, Harlingen, het wijzigen van het gebruik van het pand naar kamerverhuur.
Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:
 • 20-11-2020, De Zwarte Molen 8, Harlingen, het plaatsen van een kap op de garage;
 • 20-11-2020, Westmeep 39, Harlingen, het bouwen van een vrijstaande woning;
 • 20-11-2020, Oostmeep 79, Harlingen, het plaatsen van paalschot beschoeiing en een damwand;
 • 25-11-2020, Grensweg 2, Harlingen, het wijzigen van het gebruik van het pand voor de verkoop van kerstbomen;
 • 25-11-2020, Skieppedykje 2, Midlum, het kappen van enkele bomen;
 • 25-11-2020, diverse locaties langs de Zoutsloot, Liemendijk en Anjelierstraat, Harlingen, het kandelaberen van elf bomen;
 • 25-11-2020, diverse locaties, Harlingen, het kappen van zieke en/of onveilige bomen;
 • 25-11-2020, Gerben Oswaldstraat 71, Harlingen, het aanleggen van een inrit/uitweg.
 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
 

Openbare informatieve raadscommissie

Op 2 december 2020 om 19.30 uur is er een digitale informatieve raadscommissie over Programma Harlingen. De raad wordt geïnformeerd over wat het programma inhoud, de samenwerkingspartners en projecten. De agenda en stukken kunt u vinden op de website: www.harlingen.nl.
 

Wijzigingen parkeren per 1 januari 2021

De raad heeft 11 november 2020 ingestemd met de parkeerverordening 2021. In dit artikel leest u de belangrijkste wijzigingen.
 
Parkeervergunning voor bezoekers: de bezoekersvergunning
Wilt u als inwoner van de gemeente Harlingen uw bezoek gratis laten parkeren? Dan kunt u een parkeervergunning voor bezoekers aanvragen (een zogenaamde bezoekersvergunning). Zodra de vergunning actief is ontvangt u inloggegevens waarmee u uw bezoek kan aan- en afmelden. Met de aanschaf van een bezoekersvergunning krijgt u 16 uur per week parkeertijd voor uw bezoek. De bezoekersvergunning kunt u (per 1 januari 2021) online aanvragen via www.harlingen.nl/parkeren-voorinwonersOok kunt u hier meer informatie vinden met
betrekking tot deze bezoekersvergunning. Inloggen kan met DigiD. Eventueel kunt u zich ook melden bij ons Klant Contact Centrum (KCC).
 
Gezien de maatregelen met betrekking tot het coronavirus is het nodig om een afspraak te maken. Neemt u wel een mondkapje en een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee? Met de bezoekersvergunning krijgt u inlogcodes voor een gebruikersvriendelijke WebApp. Dus geen aparte app op uw telefoon, maar een speciale website waar u gemakkelijk een kenteken kunt aanmelden en afmelden. Met uw smartphone, tablet, computer of laptop. Fluitje van een cent. En als u het zelf niet kunt, kan uw bezoek het misschien wel even doen. U betaalt jaarlijks €20,- (binnenstad) of €2,- (Vignetgebied) en vervolgens kunt u 16 uur per week aan bezoek laten parkeren. U kunt geen tijd opsparen.
 
Kraskaarten
Uw reeds aangeschafte bezoekerskaarten (kraskaarten) blijven gewoon geldig. Vindt u dat digitale gedoe maar niets? U kunt dan ook de kraskaarten blijven kopen voor €2,75 per stuk (Binnenstad) en €0,75 per stuk (Vignetgebied).
 
Maakt u gebruik van de digitale bezoekerskaarten? De door u reeds aangeschafte digitale bezoekerskaarten blijven inzetbaar tot het tijdstip zoals aangegeven in het digitale loket.
 
Samengevat:
 • Alleen inwoners van de gemeente Harlingen kunnen een bezoekersvergunning aanvragen;
 • 1 bezoekersvergunning per woonadres;
 • €20 per jaar (Binnenstad) of €2 per jaar (Vignetgebied), 16 uur per week parkeren;
 • Tijd bijkopen is niet mogelijk;
 • Kraskaarten kopen blijft ook mogelijk;
 • U kunt er uiteraard ook voor kiezen om uw bezoek te laten betalen bij de parkeerautomaat (of dat ze mobiel betalen met bijvoorbeeld Yellowbrick, Parmobile, SMS parking, etc.).
 
Campers
Campers komen voortaan niet meer in aanmerking voor een parkeervergunning. Met enige regelmaat ontvangen wij klachten over het langdurig parkeren van campers in de woonwijken. In onze APV(Algemeen Plaatselijke Verordening) is opgenomen dat campers niet (langdurig) in woonwijken mogen parkeren. Het is daarom ook logisch om campers voortaan niet meer in aanmerking te laten komen voor een bewonersvergunning.
 
Tarieven verhogen en camperplaatsen
Alle tarieven, zowel voor vergunningen als parkeergeld, gaan we met zo’n 10% verhogen. De camperaars bij de Nieuwe Vissershaven gaan in verhouding iets meer betalen. De parkeerautomaten gaan we tijdig aanpassen. De parkeerproviders (Yellowbrick, Parkmobile, SMS
parking, etc.) krijgen centraal bericht van de wijzigingen.
 

Wie wint de Harlinger Boei 2020?

De Boei van Harlingen is voor die persoon of groep personen die Harlingen het afgelopen jaar positief in het nieuws heeft gebracht. Deze Harlinger persprijs wordt normaal gesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgereikt. Helaas is er vanwege coronamaatregelen in 2021 geen nieuwjaarsreceptie mogelijk. Hoe de gemeente de uitreiking van de Boei deze keer zal doen, houden we nog even onder de pet. Maar wie vindt u dat de Harlinger Boei verdient? U kunt ons dit tot en met 22 december a.s. aangeven via communicatie@harlingen.nl. Graag hierbij
uw motivatie en eigen contactgegevens vermelden.
 

Geen uitreiking Hotze Schuiltrofee 2020

De gebruikelijke uitreiking van deze trofee (voor een sporter of team uit de gemeente die een bijzondere sportprestatie in 2020 heeft neergezet) gaat niet door. De reden hiervoor is dat door corona en de beperking voor sport niet iedereen gelijke kansen heeft gehad om een sportprestatie te leveren. Uiteraard kunnen de sportprestaties voor 2020 samen met die van 2021 worden genomineerd voor de Hotze Schuiltrofee die begin 2022 wordt uitgereikt.
 

Een laag inkomen?

Uw wettelijk Eigen Risico € 385,- over het jaar 2020 volledig besteed? U kunt een aanvraag doen voor maximaal € 100,- uit deze regeling.
 
Voorwaarden:
 • U bent 18 jaar oud of ouder
 • U woont in de gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke
 • U heeft een inkomen én vermogen op of lager dan het bijstandsniveau*
 • U heeft een bewijsstuk van uw zorgverzekeraar over uw Eigen Risico 2020
Het maakt niet uit bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd. Kijk voor meer informatie op www.sozawe-nwfryslan.nl of neem contact op via 0517-380 200.
 

Stremmingen in de gemeenteHarlingen

 • Maandag 30 november 2020 is de Zuiderhaven ter hoogte van de Zuiderstraat gestremd in verband met het maken van een nieuwe rioolaansluiting.

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Harlingen Straalt!

27-11-2020

HARLNGEN - Oproep om huizen en straten te versieren!

Black Friday weekend bij Rona

27-11-2020

HARLINGEN - Het is niet alléén vrijdag, maar een heel weekend lang Black Friday bij Rona!

Weekbericht GGD Fryslân 20 tot en met 26 november 2020

27-11-2020

HARLINGEN - Aantal besmettingen stabiel, drukte in winkelstraten verwacht.

Reacties

Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation BENG Evenementen BENG Evenementen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok The Shamrock The Shamrock Hubo-Faber Hubo-Faber Zensa Moda Zensa Moda Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Food 80/20 Food 80/20 Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen De Omdraai De Omdraai Haarmode Cats Haarmode Cats Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires IJssalon Min12 IJssalon Min12 Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Fotografie Dorus Fotografie Dorus Visie Events Visie Events HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Plus Lunenborg Plus Lunenborg Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï
De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn De Omdraai De Omdraai Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Food 80/20 Food 80/20 Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen BENG Evenementen BENG Evenementen Hubo-Faber Hubo-Faber Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie IJssalon Min12 IJssalon Min12 Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Haarmode Cats Haarmode Cats Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Karsten Wonen Karsten Wonen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Visie Events Visie Events