De Omdraai

De Omdraai

Kindercoaching en gezinsbegeleiding de Omdraai - Gespecialiseerd in opvoed- en gedragsproblemen. Begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin. Succesvol Samengesteld!
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Spaar je club gezond

Spaar je club gezond

Van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november 2021 kunnen klanten van PLUS Lunenborg sponsorpunten sparen voor geselecteerde clubs en verenigingen in hun buurt.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmaking van de gemeente Harlingen week 40 - 2020

02-10-2020

HARLINGEN - Bekendmaking van de gemeente Harlingen van 28-september t/m 2 oktober 2020.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 • 30-09-2020, Eigentijds, 8861 BA – 29, aanvraag aanwezigheidsvergunning voor het hebben van 2 kansspelautomaten.
 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 30-09-2020.
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 • 15-09-2020, Rozemarijnstraat 3, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 15-09-2020, Nutstraat 14, Harlingen, het legaliseren van reeds geplaatste zonnepanelen;
 • 29-09-2020, Spoorstraat 1, Harlingen, het kappen van een boom;
 • 29-09-2020, Jetting 1, Harlingen, het renoveren van het pand “Parlevinker”.
 
De volgende aanvragen omgevingsvergunning reguliere procedure zijn verlengd:
 • 29-09-2020, Zuiderhaven 122, Harlingen, het legaliseren van reeds geplaatste zonnepanelen;
 • 29-09-2020, Zuiderhaven 128, Harlingen, het legaliseren van reeds geplaatste zonnepanelen;
 • 29-09-2020, Zuiderplein 5, Harlingen, het legaliseren van reeds geplaatste zonnepanelen;
 • 29-09-2020, Liemendijk 7, Harlingen, het legaliseren van reeds geplaatste zonnepanelen;
 • 29-09-2020, Ambachtsschoolstraat 2, Harlingen, het legaliseren van reeds geplaatste zonnepanelen;
 • 29-09-2020, Zuiderhaven 10 C, Harlingen, het legaliseren van reeds geplaatste zonnepanelen.
Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:
 • 25-09-2020, Barkstraat 8, Harlingen, het rooien van twee populieren;
 • 28-09-2020, Nieuwe Vissershaven, Harlingen, het bouwen van een zaagtandsteiger;
 • 30-09-2020, Barend Visserstraat en Ambachtsschoolstraat, Harlingen, het kappen van zeven bomen;
 • 30-09-2020, De Hoop 26, Harlingen, het kappen van een conifeer;
 • 30-09-2020, Noorderhaven 13, Harlingen, het plaatsen van drie markiezen;
 • 30-09-2020, Hermesweg 19 B, Harlingen, het wijzigen van de gebruiksfunctie van het pand en het aanbrengen van handelsreclame.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.
 

Inloopspreekuur Gebiedsteam nog niet van start

Het Gebiedsteam Harlingen is alle 5 werkdagen goed te bereiken. Alleen het inloopspreekuur kan nog niet van start in verband met de coronamaatregelen.
 
Zo is het Gebiedsteam wel bereikbaar
 
Het Gebiedsteam Harlingen is er voor iedere inwoner van elke leeftijd in Harlingen, Wijnaldum en Midlum. U kunt terecht met al uw vragen op het gebied van zorg, gezondheid, werk en inkomen en het opvoeden van kinderen.
 

Vastgesteld bestemmingsplan Harlingen – Verleggen gasleiding Oude Trekweg 108

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat op 23 september 2020 het bestemmingsplan ‘Harlingen – Verleggen gasleiding Oude Trekweg 108’ is vastgesteld.
 
Inhoud
Dit bestemmingsplan regelt het planologisch borgen van de inmiddels uitgevoerde verlegging van een deel van de gasleiding ter plaatse van het perceel op Oude Trekweg 108 te Harlingen. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.
 
Locatie en termijn ter inzage
De documenten van het bestemmingsplan liggen met ingang van maandag 5 oktober 2020 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Gelet op de huidige beperkende maatregelen kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u via de website van de gemeente een afspraak maken of bellen met 14 0517. Ook kunt u het vastgestelde bestemmingsplan digitaal inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Indienen beroep
Een belanghebbende kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan binnen bovengenoemde termijn (t/m 15 november 2020) schriftelijk een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.
Gedurende bovengenoemde termijn kan tevens, indien een beroepschrift is ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend.
 

Raadscommissie 7 oktober 2020 en Raadsvergadering 21 oktober 2020

In de raadscommissie van woensdag 7 oktober a.s., aanvang 19.30 uur, wordt o.a. het volgende punt voorbereid:
 • Programmabegroting gemeente Harlingen 2021.
In de Raadsvergadering van woensdag 21 oktober 2020, aanvang 15.00 uur, wordt over de begroting een besluit genomen.
 

Raadscommissie 8 oktober 2020 en Raadsvergadering 22 oktober 2020

In de raadcommissie van donderdag 8 oktober a.s., aanvang 19.30 uur, worden o.a. de volgende punten voorbereid:
 • Lokale publieke media-instelling aanwijzen voor de gemeente Harlingen
 • Verkoop havenkantoor en vaststellen dividendregeling Port of Harlingen
 • Structurele uren uitbreiding griffiemedewerker
 • Vaststellen beeldkwaliteitsplan Perseverantiaterrein
 • Bestemmingsplan Koningin Wilhelminastraat (woonzorggebouwen)
 • Bestemmingsplan Koopmanslocatie Kimswerderweg
 • Vaststelling beeldkwaliteitsplan Plan Zuid fase 3
 • Vaststellen logiesbeleid
 
In de Raadsvergadering van donderdag 22 oktober 2020, aanvang 19.30 uur, wordt over de voorstellen een besluit genomen. Wilt u inspreken? Dat kan in de Raadscommissie van 7 oktober bij het agendapunt begroting en op 8 oktober bij het algemene inspreekrecht en bij de agendapunten. Meldt u uiterlijk 5 oktober 2020 aan bij de griffie via griffie@harlingen.nl of telefonisch 14 0517.
 
Voor alle vergaderingen geldt:
 • dat u de agenda en stukken kunt vinden op de website: www.harlingen.nl
 • dat in verband met Corona-maatregelen de vergaderingen niet voor publiek toegankelijk zijn. De vergaderingen zijn wel live te volgen via onze website.
 

Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 30 september 2020

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 30 september 2020”.
 
De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 30 september 2020 treedt op 30 september 2020 om 18.00 uur in werking.
 
De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.
 

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Walking Football weekend op Terschelling

02-10-2020

TERSCHELLING – Het is bekend dat Walking Football zich als een olievlek over het land verspreid.

Sport Lokaal bij Omroep RSH

02-10-2020

HARLINGEN – Met muziek, boeken, sport, cabaret en meer luister zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur.

Toneelvoorstellingen in bijzondere tijd

02-10-2020

MIDLUM - Afgelopen weekend was dan eindelijk het moment voor Toneelgezelschap Midlum om de planken op te gaan.

Reacties

Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas The Shamrock The Shamrock Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Haarmode Cats Haarmode Cats Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Visie Events Visie Events HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt De Omdraai De Omdraai Plus Lunenborg Plus Lunenborg BENG Evenementen BENG Evenementen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Karsten Wonen Karsten Wonen Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation IJssalon Min12 IJssalon Min12 Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Copini Opticiëns Copini Opticiëns Zensa Moda Zensa Moda Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Hubo-Faber Hubo-Faber Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Food 80/20 Food 80/20 Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje
Haarmode Cats Haarmode Cats Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Fotografie Dorus Fotografie Dorus Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Copini Opticiëns Copini Opticiëns Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Food 80/20 Food 80/20 Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Visie Events Visie Events BENG Evenementen BENG Evenementen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen