De Omdraai

De Omdraai

Kindercoaching en gezinsbegeleiding de Omdraai - Gespecialiseerd in opvoed- en gedragsproblemen. Begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin. Succesvol Samengesteld!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmaking van de gemeente Harlingen week 28 - 2021

15-07-2021

HARLINGEN - Bekendmaking van de gemeente Harlingen van 12 t/m 15 juli 2021.

Coronavirus
Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/corona
 

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 • 08-07-2021, Stichting Noordpool Orkest, evenementenvergunning voor het organiseren van “WAD Live concerten” op 09-09-2021 en 10-09-2021 van 18:00 tot 22:00 uur op de Nieuwe Willemshaven te Harlingen.
 • 09-07-2021, Wijkvereniging Het Oosterpark, evenementenvergunning voor het organiseren van “rommelmarkt/speeltuindag” op 04-09-2021 van 09:30 tot 18:00 uur op de Oosterparkweg 23 te Harlingen.
 • 09-07-2021, Wijkvereniging Het Oosterpark, melding voor het organiseren van “speeltuindag”op 31-07-2021 van 10:00 tot 15:00 uur in Speeltuin De Koegelbult te Harlingen.
 • 09-07-2021, Restaurant ’t Havenmantsje, verzoek toevoegen leidinggevende op aanwezige Drank en Horecavergunning.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.
 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 14-07-2021 de volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 • 09-07-2021, Oosterstraat 51, Harlingen, het restaureren en renoveren van de woning en het realiseren van een uitbouw;
 • 09-07-2021, Verlengde Edisonstraat, Perceel F 1959, Harlingen, het bouwen van een opslagloods;
 • 12-07-2021, Brouwersstraat 2, Harlingen, het plaatsen van een ATM geldautomaat in een bestaand kozijn;
 • 12-07-2021, Zuiderhaven 11 A, Harlingen, het plaatsen van een ATM geldautomaat in een bestaand kozijn.
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:
 • 09-07-2021, Noorderhaven 54, Harlingen, het wijzigen van het gebruik van pand tot logiesfunctie;
 • 09-07-2021, Schoolplein 3 en 5, Harlingen, het verbouwen van de twee panden tot logiesverblijf;
 • 09-07-2021, Schritsen 3, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 10-07-2021, Grote Bredeplaats 19, Harlingen, het bouwen van een steegmuur;
 • 10-07-2021, Willemskade 13, Harlingen, het vervangen van kozijnen;
 • 10-07-2021, Midlumerlaan 70, Harlingen, het wijzigen van een raam in de voorgevel;
 • 10-07-2021, Grote Bredeplaats 15, Harlingen, het plaatsen van markiezen;
 • 10-07-2021, St. Odolphisteeg 6, Harlingen, het realiseren van een dakterras;
 • 10-07-2021, Achlumerdijk 6, Harlingen, het uitbreiden van kleedkamers van VV Zeerobben;
 • 12-07-2021, Harlingerstraatweg, Harlingen, het tijdelijk plaatsen van het kunstwerk Broken Jug.
Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verleend:
 • 08-07-2021, Kleine Kerkstraat 4, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 08-07-2021, Ungabuurtsterweg 5, Harlingen, het verleggen van LD en HD gasleidingen;
 • 09-07-2021, Gerben Oswaldstraat 30, Harlingen, het uitbreiden van de kap op het bijgebouw;
 • 09-07-2021, Grote Kerkstraat 41, Harlingen, het plaatsen van drie dakramen;
 • 09-07-2021, Grote Bredeplaats 6 C, Harlingen, het aanvragen van twee ramen, markiezen en een aircounit;
 • 09-07-2021, Weeshuisstraat 8, 10 en 11, Harlingen, het plaatsen van drie airco’s.
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn van rechtswege verleend:
 • 09-07-2021, Botterweg 36, Harlingen, het uitbreiden van de woning;
 • 09-07-2021, Achlumerdijk 133, Harlingen, het intern verbouwen van het pand tot gedeeltelijke logiesfunctie.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
 

Vastgesteld wijzigingsplan Harlingen – Hoogstraat 10

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 19-07-2021 gedurende zes weken voor iedereen het vastgestelde wijzigingsplan ‘Harlingen – Hoogstraat 10’ ter inzage ligt.
 
Wat regelt dit wijzigingsplan?
Ter plaatse van Hoogstraat 10 is het bestemmingsplan ‘Binnenstad en Veerhavengebied’ van toepassing. Met dit wijzigingsplan wordt voor dit perceel de bestemming van dienstverlening omgezet naar wonen.
 
Waar ter inzage?
Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf maandag 19-07-2021 ter inzage
bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen.
Gelet op de huidige corona maatregelen is het gebouw gesloten en kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0517. De planstukken kunnen verder bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
 
Hoe reageren?
Een belanghebbende kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan en tegen het vastgestelde besluit hogere waarde binnen bovengenoemde termijn (t/m 29-08-2021) schriftelijk een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.
Gedurende bovengenoemde termijn kan tevens, indien een beroepschrift is ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend.

 

Vastgesteld bestemmingsplan Harlingen Kimswerderweg- Oosterparkweg, beeldkwaliteitsplan, besluit hogere waarde en exploitatieovereenkomst

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat ter inzage liggen:
 • het op 07-07-2021 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Harlingen – Kimswerderweg-Oosterparkweg;
 • het vastgestelde besluit hogere waarde Wet geluidhinder;
 • de zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst welke gesloten is ten behoeve van de ontwikkeling van het plangebied.
 
Locatie en termijn ter inzage
Deze documenten liggen met ingang van 19-07-2021 gedurende zes weken voor iedereen kosteloos ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen.
Gelet op de geldende corona maatregelen kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u via de website van de gemeente een afspraak maken of bellen met 14 0517.
 
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunnen verder bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
 
Indienen beroep
Een belanghebbende kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en het vastgestelde besluit hogere waarde binnen bovengenoemde termijn (dus t/m 29-08-2021) schriftelijk een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Tegen het vastgestelde beeldkwaliteitsplan kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
 

Sasbrug op 20-07-2021 gestremd

 • In verband met hijswerkzaamheden is de Sasbrug te Harlingen op dinsdag 20-07-2021 tussen 07.00 en 17.00 uur gestremd voor voetgangers en fietsers. Er is een omleidingsroute tussen station Harlingen – Haven en de Veerterminal/Waddenpromenade via Havenplein en Prinsenstraat.
 

Scheepvaartbericht

Stremming Harlingen, Oude Buitenhaven / Plankenpad.

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de keersluis geldt het volgende:
 • Stremming Keersluis Sas / Sasbrug
 • Dit geldt op dinsdag 20-07-2021 van 07:00 – 17:00 uur
Tussentijdse passage mogelijkheden afhankelijk van verloop werkzaamheden; informatie Verkeerspost Havendienst VHF 11.

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Hulp vóórdat de schulden oplopen

15-07-2021

HARLINGEN - Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die betalingsachterstanden hebben, kunnen binnenkort een hulpaanbod verwachten van het gebiedsteam van de gemeente.

JO15 fc Harlingen 5x5 toernooi

15-07-2021

HARLINGEN - Vijf teams gingen afgelopen zaterdag de strijd met elkaar aan tijdens een klein 5x5 toernooi bij fc Harlingen.

Copini 60+ kaatsen was wat minder spannend

15-07-2021

HARLINGEN - Vier volledige parturen bonden de strijd aan met elkaar.

Reacties

De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot De Omdraai De Omdraai Plus Lunenborg Plus Lunenborg Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Zensa Moda Zensa Moda Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad BENG Evenementen BENG Evenementen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas De Lichtboei De Lichtboei Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen IJssalon Min12 IJssalon Min12 Food 80/20 Food 80/20 Hubo-Faber Hubo-Faber Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Copini Opticiëns Copini Opticiëns Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Haarmode Cats Haarmode Cats The Shamrock The Shamrock Visie Events Visie Events Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Fotografie Dorus Fotografie Dorus Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten
Food 80/20 Food 80/20 The Shamrock The Shamrock Visie Events Visie Events Plus Lunenborg Plus Lunenborg De Lichtboei De Lichtboei Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Fotografie Dorus Fotografie Dorus De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Haarmode Cats Haarmode Cats Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten