Een gezellig avondje uit!

Een gezellig avondje uit!

Bij de Lachende Koe geniet je van heerlijke gerechten voor een vaste prijs inclusief onbeperkt tapbier, wijn en fris.
Lees verder...
Open dag en Doe-middagen

Open dag en Doe-middagen

Zit je in groep 8 of misschien in groep 7? Kom kijken en kennis maken op de rsg Simon Vestdijk!
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Boers Box

Boers Box

Nieuw in Harlingen! Huur nu uw eigen opslagruimte voor archief, inboedel of voorraad goederen bij Boers Box self storage!
Lees verder...
Plus en The Voice

Plus en The Voice

Beleef The voice of Holland intenser dan ooit bij PLUS Lunenborg. Spaar voor exclusieve The voice of Holland gadgets.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Alinex

Alinex

Alinex Uitzendbureau is specialist in uitzenden, detacheren, payrollen en werven- en selecteren van personeel in diverse sectoren.
Lees verder...
Herbouw Willem Barentsz

Herbouw Willem Barentsz

Vanaf 1 november is de werf en het bezoekerscentrum gesloten. Rond 1 april 2019 is bezoek weer welkom, tot dan!
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmaking van de gemeente Harlingen week 25 - 2018

26-06-2018

HARLINGEN - Iedere week publiceert de gemeente Harlingen de officiële bekendmakingen.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 20-06-2018, Elfstedentocht per Paard en Koets, aanvraag verklaring van geen bezwaar voor het houden van een oefentocht eind augustus 2018.
 • 20-06-2018, Stichting BENG, voor het evenement StreetArt Festival Harlingen van 4 tot en met 13 juli 2018.

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 20-06-2018, Harlinger Mixed Hockeyclub voor het evenement “Jubileumweekend” van 22 tot en met 24 juni 2018 op het terrein van de Harlinger Mixed Hockeyclub aan de Westerzeedijk 13 te Harlingen.
 • 20-06-2018, Strandpaviljoen ’t Zilt, voor het houden van een barbecue op het strand op 21 juni 2018 inclusief een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 14-06-2018 tot en met 20-06-2018.

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunningen zijn binnengekomen:

 • 14-06-2018, Noorderbalgen, Harlingen, het bouwen van zes 2^1 kap woningen.
 • 15-06-2018, Vierkantsdijk, Harlingen, het bouwen van zes woningen.
 • 17-06-2018, Vierkantsdijk 64, Harlingen, het vernieuwen van een schutting.
 • 20-06-2018, Hendstehof 5, Harlingen, het aanleggen van een in-/uitrit.

Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:

 • 14-06-2018, Lange Lijnbaan 41, Harlingen, het plaatsen van overheaddeuren, veranderen in-/uitrit, plaatsen van vlaggenmasten en het aanbrengen van reclame.
 • 20-06-2018, Voorstraat 28, Harlingen, het aanbrengen van gevelreclame.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.

 

Raadscommissie 28 juni en Raadsvergadering 11 juli

In de raadscommissie van donderdag 28 juni 2018, aanvang 19.30 uur, worden o.a. de volgende punten voorbereid:

 • Benoeming lid Algemeen Bestuur van de Vereniging van Waddenzeegemeenten;
 • Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in Noordwest Friesland (RSG Simon Vestdijk);
 • Plan van nieuwe (basis)scholen;
 • Begroting Dienst SoZaWe 2019;
 • Begrotingswijzigingen;
 • Raadsinformatiebrief Kruising Haulewei Wijnaldum.

In de Raadsvergadering van 11 juli 2018, aanvang 19.30 uur, wordt over de raadsvoorstellen een besluit genomen. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen in het Stadhuis. Wilt u inspreken? Dat kan in de Raadscommissie, dat mag ook over punten gaan die niet op de agenda staan. Meldt u uiterlijk 26 juni aan bij de griffie via griffie@harlingen.nl of telefonisch 14 0517.

 

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat zij hebben besloten:

 • een omgevingsvergunning te verlenen aan Wetterskip Fryslân voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Oude Trekweg 110 in Harlingen;
 • de omgevingsvergunning te actualiseren van Klaas de Boer BV aan de Korte Lijnbaan 9-11 in Harlingen;
 • de omgevingsvergunning te wijzigen van Flexoplast BV aan de Industrieweg 1 te Harlingen.

Hierop is de uitgebreide voorbereidingsprocedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo van toepassing.

 

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 juni 2018 voor zes weken ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Tegen deze besluiten kan de aanvrager binnen zes weken beroep instellen en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. De besluiten worden na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening kunt u sturen naar de Rechtbank Noord Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 8700 AD Groningen. U kunt ook digitaal beroep instellen en/of een verzoek om voorlopige voorziening doen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Aankondiging parkeercontrole aanhangwagens op de openbare weg vanaf 25 juni 2018

De gemeente Harlingen ziet een toename van geparkeerde aanhangwagens in het straatbeeld verschijnen. Toch zijn veel eigenaren niet op de hoogte van de geldende regels wanneer het aankomt op het parkeren van een aanhangwagen. Zo is het volgens artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke Verordening toegestaan om een aanhangwagen voor maximaal drie achtereenvolgende dagen te parkeren. Het langer laten staan van de aanhangwagen is dan ook strafbaar en kan resulteren in een bekeuring van €95,- plus de administratiekosten. Vanaf 25 juni 2018 start de gemeente Harlingen, gedurende een periode van twee weken, met het in kaart brengen en de registratie van geparkeerde aanhangers. De gemeente Harlingen geeft eigenaren van de aanhangwagens gedurende deze periode de tijd om een plaats te vinden anders dan de openbare weg. Na deze periode start de gemeente Harlingen met een controle en wordt er opgetreden tegen de eigenaren van aanhangers die dan nog op de openbare weg staan. Is de eigenaar bekend dan volgt er een proces-verbaal. Is de eigenaar niet bekend dan wordt de aanhanger verwijderd. Meldt de eigenaar zich daarna alsnog dan wordt er alsnog een proces verbaal opgemaakt en worden de verwijderingskosten in rekening gebracht.

 

Informatiebijeenkomst Tall Ships Races op 26 juni 2018

De gemeente Harlingen en de Stichting Harlingen Sail nodigen bewoners en bedrijven uit voor een informatiebijeenkomst over de Tall Ships Races op dinsdag 26 juni 2018 in de Stadsschouwburg Trebol. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en zal ongeveer 2 uren duren. Tijdens deze bijeenkomst is er speciale aandacht voor bewoners en bedrijven woonachtig in het stadscentrum/ evenementengebied.

 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Op donderdag 28 juni, 12 juli en 9 en 23 augustus 2018 van 9:00-21:00 uur zijn de Simon Stijlstraat, Sint Jacobstraat, Voorstraat en Grote Bredeplaats afgesloten in verband met de Zomermarkten.

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Harlingen maakt zich op voor eerste editie StreetArt Festival!

26-06-2018

HARLINGEN - In aanloop naar het Streetart Festival Harlingen (4 t/m 13 juli) zijn de kunstenaars Telmo Miel een gigantisch kunstwerk aan het schilderen op de voormalige houtloods Hubert Jans aan de Willemshaven.

HMHC-reünie 50 jaar; een geslaagd event

26-06-2018

HARLINGEN - Afgelopen weekend vond een geslaagd 50-jarige reünie weekend van HMHC plaats.

De Harlinger voordeelcheque bij Plus Lunenborg

26-06-2018

HARLINGEN - Plus Lunenborg is gestart met een nieuwe lucratieve spaaractie!

Reacties

Atelier de Groot Atelier de Groot Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Ons Food&Wine Ons Food&Wine Anna Casparii Hotel Café Restaurant Anna Casparii Hotel Café Restaurant Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus VVV Harlingen VVV Harlingen Zensa Moda Zensa Moda Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Harlinger Poffertjeskraam Harlinger Poffertjeskraam Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Eetcafé Nooitgedagt Eetcafé Nooitgedagt Hema Harlingen Hema Harlingen Visie Events Visie Events Copini Opticiëns Copini Opticiëns Fotografie Dorus Fotografie Dorus Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Eetcafé De Lachende Koe Eetcafé De Lachende Koe HoMMM!nga's Fijne Winkeltje HoMMM!nga's Fijne Winkeltje IJssalon Min12 IJssalon Min12 BENG Evenementen BENG Evenementen Plus Lunenborg Plus Lunenborg De Lichtboei De Lichtboei Karsten Wonen Karsten Wonen ForHim Menswear ForHim Menswear Hubo-Faber Hubo-Faber Haarmode Cats Haarmode Cats Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Dio Jurien Dio Jurien Almamater Almamater Vogelaar Audio Vogelaar Audio Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas
Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Ons Food&Wine Ons Food&Wine Copini Opticiëns Copini Opticiëns Zensa Moda Zensa Moda Haarmode Cats Haarmode Cats Eetcafé Nooitgedagt Eetcafé Nooitgedagt Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Almamater Almamater Hubo-Faber Hubo-Faber HoMMM!nga's Fijne Winkeltje HoMMM!nga's Fijne Winkeltje Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen