De Omdraai

De Omdraai

Kindercoaching en gezinsbegeleiding de Omdraai - Gespecialiseerd in opvoed- en gedragsproblemen. Begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin. Succesvol Samengesteld!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmaking van de gemeente Harlingen week 24 - 2020

11-06-2020

HARLINGEN - Bekendmaking van de gemeente Harlingen van 8 t/m 12 juni 2020.

Coronavirus

Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/corona
 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat:
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 • 12-05-2020, Noorderhaven 77, Harlingen, het vervangen van 4 ramen op de eerste verdieping;
 • 13-05-2020, Lange Lijnbaan 74, Harlingen, het aanleggen van een huisaansluiting voor water;
 • 04-06-2020, Voorstraat 97, Harlingen, het restaureren van de voorgevel;
 • 05-06-2020, Oude Trekweg 79, Harlingen, het wijzigen van de gebruiksfunctie van het pand;
 • 05-06-2020, Horscamp 81, Harlingen, het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit;
 • 10-06-2020, Lanen 16, Harlingen, het plaatsen van 10 zonnepanelen.
Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:
 • 05-06-2020, Oosterparkweg 15, Harlingen, het kappen van een esdoorn;
 • 05-06-2020, Midlumerlaan 36, Harlingen, het kappen van 3 bomen in de achtertuin;
 • 05-06-2020, Hofstraat 33, Harlingen, het verbouwen van het pand tot woning;
 • 09-06-2020, Nutstraat 10, Harlingen, het nieuw voegen van de voorgevel;
 • 09-06-2020, Lange Lijnbaan 60, Harlingen, het bouwen van een keerwand en het plaatsten van handelsreclame;
 • 10-06-2020, Lanen 15, Harlingen, het wijzigen van een garagedeur;
 • 10-06-2020, Zuiderhaven 71 A, Harlingen, het intern verbouwen en splitsen van het pand.
 
De volgende omgevingsvergunning reguliere procedure is geweigerd:
 • 05-06-2020, Voorstraat 43, Harlingen, het vervangen van de voegen in de voorgevel.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.
 

Verkeersbesluit voetgangersgebied Grote Bredeplaats Harlingen

Burgemeester en Wethouders van Harlingen; gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer; daartoe gemachtigd in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994; krachtens het delegatiebesluit van 17 januari 1996, van de Gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders; stellen ter plaatse van de Grote Bredeplaats in de gemeente Harlingen maatregelen voor met als doel:
 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoelt in de Wet milieubeheer;
 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. overwegende dat:
 • de Grote Bredeplaats een weg is als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;
 • de Grote Bredeplaats een weg is onder beheer van de gemeente Harlingen en dat het college van Burgemeester en Wethouders derhalve bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit;
 • de Grote Bredeplaats in het wegencategoriseringsplan van de gemeente Harlingen de functie van erftoegangsweg binnen de bebouwde kom vervult;
 • de Grote Bredeplaats op dit moment deel uitmaakt van een (winkel)erf met een daarbij behorende beperkte verkeersfunctie;
 • op momenten dat de terrassen in gebruik zijn een groot deel van de terrassen zich op zeer korte afstand van de rijloper bevinden;
 • er in het “Bestuursakkoord 2018-2022” gesproken wordt over het in gesprek gaan met ondernemers en bewoners over een autovrije Grote Bredeplaats in de zomer;
 • er een concentratie van horecagelegenheden is rondom de Grote Bredeplaats;
 • er als gevolg van de corona-regels behoefte is aan extra ruimte voor terrassen en fietsenstallingen;
 • er overleg is geweest met Ondernemend Harlingen en de bedrijven rondom de Grote Bredeplaats;
 • er onder de ondernemers draagvlak is om de Grote Bredeplaats op bepaalde momenten af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer;
 • bewoners cq ondernemers vooraf toestemming moeten geven voor de uitbreiding van een terras voor hun gevel;
 • er een voorstel ligt om de verblijfsfunctie van de Grote Bredeplaats in de zomerperiode nader te benadrukken;
 • daarmee de verblijfsfunctie van dit gebied in de zomerperiode boven de verkeersfunctie gaat;
 • dat het instellen van een voetgangersgebied (met venstertijden voor de bevoorrading) de verkeersveiligheid zo veel mogelijk waarborgt en ruimte biedt om de bezoekersstromen op en rond het terras te reguleren;
 • bevoorrading op regelmatige basis moet kunnen plaatsvinden;
 • er om die reden eveneens wordt overgegaan tot het instellen van tijden waar binnen deze bevoorrading kan plaatsvinden (venstertijden);
 • er gedurende die venstertijden nog weinig publiek op de Grote Bredeplaats aanwezig is en daarom de kans op conflicten tussen bevoorradend verkeer en bezoekers klein is;
 • de huidige acht parkeerplaatsen inclusief de gehandicaptenparkeerplaats op de Grote Bredeplaats komen te vervallen;
 • de gehandicaptenparkeerplaats wordt gecompenseerd in de directe omgeving;
 • er binnen loopafstand voldoende parkeergelegenheid is om het verlies van de zeven reguliere parkeerplaatsen op te vangen;
 • er verwacht wordt dat veel bezoek op de Grote Bredeplaats per fiets komt;
 • het voornemen bestaat om de parkeerplaatsen in de winterperiode weer beschikbaar te hebben;
 • de maatregel voort komt uit overleg tussen de politie Noord-Nederland team Noordwest-Friesland.

Besluiten:
 • door het plaatsen van de verkeersborden G07zb en G07ze (begin en einde voetgangerszone) en G05 en G06 (begin en einde erf), van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een voetgangerszone in te stellen op de Grote Bredeplaats;
 • door het plaatsen van een onderbord met symbool “laden en lossen” en tekst “toegestaan / ma t/m za / 7.00 – 12.00 uur” laden en lossen toe te staan van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 – 12.00 uur vanaf de richting Voorstraat;
 • door het plaatsen van onderbord OB52 de uitzondering op fietsers in voetgangersgebied geldt.
 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Vanaf dinsdag 15 juni 2020, 08:00 uur tot dinsdag 28 juni 2020, ca. 17:00 uur is de Droogstraat/Zoutsloot t.h.v. gebouw van de Waddenvereniging afgesloten voor het doorgaand (fiets)verkeer.

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Inwoners van Fryslân over coronacrisis: vertrouwen, verdriet en zorgen

11-06-2020

FRYSLÂN - Fries Sociaal Planbureau publiceert resultaten uniek corona-onderzoek.

Terugblik webinar economische potentie regio Noordwest Fryslân

11-06-2020

HARLINGEN - Afgelopen woensdag 10 juni heeft de gemeente Waadhoeke met gemeente Harlingen een webinar gehouden over de economische potentie van regio Noardwest Fryslân.

CTJH met eigen playlist op Spotify

11-06-2020

HARLINGEN - Het Centrum Traditionele Jazz Harlingen (CTJH) heeft nu ook een eigen playlist op Spotify.

Reacties

Zensa Moda Zensa Moda HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen De Lichtboei De Lichtboei Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Visie Events Visie Events Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten The Shamrock The Shamrock Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Hubo-Faber Hubo-Faber Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Karsten Wonen Karsten Wonen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Haarmode Cats Haarmode Cats Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Fotografie Dorus Fotografie Dorus Broodje Nuchter Broodje Nuchter Plus Lunenborg Plus Lunenborg IJssalon Min12 IJssalon Min12 Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen
IJssalon Min12 IJssalon Min12 Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires The Shamrock The Shamrock Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Broodje Nuchter Broodje Nuchter Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Food 80/20 Food 80/20 Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen De Omdraai De Omdraai Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Greenart Production Greenart Production Zensa Moda Zensa Moda