De Omdraai

De Omdraai

Kindercoaching en gezinsbegeleiding de Omdraai - Gespecialiseerd in opvoed- en gedragsproblemen. Begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin. Succesvol Samengesteld!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmaking van de gemeente Harlingen week 22 - 2020

29-05-2020

HARLINGEN - Bekendmaking van de gemeente Harlingen van 25 t/m/29 mei 2020.

Coronavirus

Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/corona
 

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 • 20-05-2020, Centercom B.V., aanvraag reclamevergunning voor het plaatsen van tijdelijke driehoeksborden in de periode 22 juni tot en met 1 juli 2020.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:
 • 27-05-2020, Food 80/20, standplaatsvergunning voor de verkoop van sushi, Surinaamse en thaise snacks/ maaltijden op de donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen in 2020 op de locatie Westerzeedijk te Harlingen.
 • 27-05-2020, Dienstverlening Harlingen, standplaatsvergunning voor de verkoop van friet en snacks op de zaterdagen en zondagen in 2020 op de locatie Westerzeedijk te Harlingen.
 • 27-05-2020, Jeannette’s Vishandel, standplaatsvergunning voor de verkoop van vis en aanverwante producten op de donderdagen in 2020 op de locatie hoek Joost van den Vondelstraat/ Klipperstraat te Harlingen.
 
Aan de volgende horecagelegenheden is een tijdelijke terrasuitbreiding verleend in verband met de coronamaatregelen:
 • 27-05-2020,’t Heerenlogement, Franekereind 23, 8861 AA Harlingen.
 • 27-05-2020, t Havenmantsje B.V., Havenplein 1, 8861 XA Harlingen.
 • 27-05-2020, Poffertjeskraam, Havenplein 5, 8861 XA Harlingen.
 • 27-05-2020, The Pub, Heiligeweg 26, 8861 EA Harlingen.
 • 27-05-2020, Café ’t Skutsje, Heiligeweg 70, 8861 EB Harlingen.
 • 27-05-2020, Bar de Bock, Lanen 70, 8861 CE Harlingen.
 • 27-05-2020, Cafetaria ‘’The Corner’’, Lanen 80, 8861 CE Harlingen.
 • 27-05-2020, Café ’t Noorderke, Noorderhaven 17-19, 8861 AJ Harlingen.
 • 27-05-2020, De Tjotter, Rommelhaven 2, 8861 AS Harlingen.
 • 27-05-2020, Chicken Butler, Voorstraat 7, 8861 BC Harlingen.
 • 27-05-2020, Hotel Harlingen, Voorstraat 16 + 18, 8861 BK Harlingen.
 • 27-05-2020, Gewoan Sven, Voorstraat 64, 8861 BN Harlingen.
 • 27-05-2020, Café Basta, Voorstraat 67, 8861 BG Harlingen.
 • 27-05-2020, ONS Food&Wine, Voorstraat 73, 8861 BH Harlingen.
 • 27-05-2020, Wad Lekkers Eten en Drinken, Waddenpromenade 3-1, 8861 NT Harlingen.
 • 27-05-2020, Hoeks Vis en snacks, Waddenpromenade 3-2, 8861 NT Harlingen.
 • 27-05-2020, Molly’s Cafetaria, Zuiderhaven 11A, 8861 CJ Harlingen.
 • 27-05-2020, Cafetaria de Kombuis, Zuiderplein 2, 8861 CW Harlingen.
 • 27-05-2020, Bar Restaurant Andreas, Lanen 89, 8861 CC Harlingen.
 • 27-05-2020, Brouwdok, Nieuwe Willemskade 8, 8862 RZ Harlingen.
 • 27-05-2020, Vitamine Zee, Nieuwe Willemskade 9, 8862 RZ Harlingen.
 • 27-05-2020, Cafe den Smeerpaal, Voorstraat 86, 8861 BP Harlingen.
 • 27-05-2020, Pizzeria San Marino, Heiligeweg 36, 8861 EA Harlingen.
 • 27-05-2020, IJssalon Migliore, Voorstraat 2, 8861 BK Harlingen.
 • 27-05-2020, Anna Casparii, Noorderhaven 69, 8861 AL Harlingen.
 • 27-05-2020, Blended by Daan, Voorstraat 62, 8861 BN Harlingen.
 • 27-05-2020, De Lichtboei, Rommelhaven 22, 8861 AS Harlingen.
 • 28-05-2020, Pizzeria ‘’Pompeï’’, Grote Bredeplaats 13, 8861 BA Harlingen.
 • 28-05-2020, Brasserie de Jasmijn, Grote Bredeplaats 15, 8861 BA Harlingen.
 • 28-05-2020, Waddenvis, Grote Bredeplaats 17, 8861 BA Harlingen.
 • 28-05-2020, Grand café Levels, Grote Bredeplaats 24, 8861 BB Harlingen.
 • 28-05-2020, Bas Bakkerij , Grote Bredeplaats 25, 8861 BA Harlingen.
 • 28-05-2020, Eigentijds, Grote Bredeplaats 29, 8861 BA Harlingen.
 • 28-05-2020, Pizzeria Oase, Grote Bredeplaats 33, 8861 BA Harlingen.
 • 28-05-2020, Eetcafé Nooitgedagt, Grote Bredeplaats 35, 8861 BA Harlingen.
 • 28-05-2020, Pizzeria Roma, Kleine Bredeplaats 9, 8861 BV Harlingen.
 • 28-05-2020, Wally’s B.V., Voorstraat 45, 8861 BE Harlingen.
 • 28-05-2020, Xin Hua, Grote Bredeplaats 2, 8861 BB Harlingen.
 • 28-05-2020, Puur Frituur, Grote Bredeplaats 31, 8861 BA Harlingen.
 • 28-05-2020, Het Urker Vishuis, Grote Bredeplaats 8, 8861 BB Harlingen.
 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.
 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 20-05-2020 tot en met 27-05-2020.
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 • 27-05-2020, Waddenpromenade 5, Harlingen, het plaatsen van tenten.
Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:
 • 26-05-2020, Nieuweburen 21, Harlingen, het vervangen van een dakkapel;
 • 26-05-2020, Grote Bredeplaats 5, Harlingen, het aanbrengen van reclame en het plaatsen van bloembakken aan de voorgevel.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.
 
De volgende omgevingsvergunning uitgebreide procedure is verleend:
 • 27-05-2020, Stationsweg 6, Harlingen, het restaureren van de perronkap.
 
Degene wiens belang rechtstreeks bij het vaststellen is betrokken kan tegen deze beschikking beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht p/a: Guyotplein 1 te Groningen. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bij de gemeente Harlingen ter inzage is gelegd aan de rechtbank worden gestuurd. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29-05-2020 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder, Voorstraat 35 te Harlingen. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.
 

Inspraak ontwerp actualisering detailhandelsbeleid

Burgemeester en Wethouders van Harlingen maken bekend dat er een ontwerp actualisering detailhandelsbeleid is opgesteld. Dit ontwerp beleid wordt nu ter inzage gelegd.
 
Ontwerp logiesbeleid:
Momenteel geldt nog de detailhandelsstructuurvisie uit 2013. Recente ontwikkelingen vragen om een actualisering van dit beleid. De afgelopen jaren zijn er gerechtelijke uitspraken geweest waardoor het tot nu geldende vestigingsbeleid voor detailhandel, veelal verwoord in visies en bestemmingsplannen, onder druk is komen te staan. Sinds 2018 is het duidelijk dat voor het opnemen van vestigingsbeperkingen een specifieke
onderbouwing nodig is. Dit heeft aanleiding gegeven het detailhandelsbeleid te actualiseren. Het document Harlingen implementatie Dienstenrichtlijn, voorstel regulering dynamiek detailhandel schetst een voorstel om te komen tot een regulering van de dynamiek in de detailhandel. In het rapport wordt ingegaan op de branchering, supermarkten en oppervlakte van volumineuze detailhandel.
 
Ter inzage legging:
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de actualisering van het detailhandelsbeleid ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Alvorens dit te doen wordt een ieder, op grond van de gemeentelijke inspraakverordening, in de gelegenheid gesteld te reageren. Het document is vanaf 2 juni 2020 te raadplegen op de website van de gemeente Harlingen. Het document ligt ook met ingang van 2 juni 2020 gedurende zes weken voor iedereen kosteloos ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Gelet op de huidige beperkende maatregelen kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u via de website van de gemeente een afspraak maken of bellen met 14 0517. Een ieder kan tot en met 13 juli 2020 schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders, postbus 10.000, 8860 HA Harlingen zijn of haar reactie op dit ontwerp actualisering detailhandelsbeleid naar voren brengen.
 

Sluiting gemeentelijke gebouwen

 • Maandag 1 juni 2020, 2e Pinksterdag Klantcontactcentrum, voorstraat 35 14 0517 www.harlingen.nl

Gemeente

Meer nieuws

Restaurants, café's en terrassen in Harlingen weer open vanaf 1 juni!

29-05-2020

HARLINGEN - Het Rijk heeft besloten dat per 1 juni de terrassen van de horeca weer open mogen.

Nieuwe noodverordening COVID-19 vanaf 1 juni van kracht

29-05-2020

HARLINGEN - De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 29 mei 2020”.

Weekbericht Fryslân over coronavirus

29-05-2020

HARLINGEN - Duiding cijfers week 22 tot en met 28 mei: rustigste coronaweek tot nu toe.

Reacties

Food 80/20 Food 80/20 Greenart Production Greenart Production Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Fotografie Dorus Fotografie Dorus De Lichtboei De Lichtboei Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Plus Lunenborg Plus Lunenborg Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Karsten Wonen Karsten Wonen Zensa Moda Zensa Moda De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten The Shamrock The Shamrock Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Visie Events Visie Events Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen BENG Evenementen BENG Evenementen HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Haarmode Cats Haarmode Cats De Omdraai De Omdraai Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen
Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor De Omdraai De Omdraai Copini Opticiëns Copini Opticiëns Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Hubo-Faber Hubo-Faber Zensa Moda Zensa Moda Plus Lunenborg Plus Lunenborg The Shamrock The Shamrock Broodje Nuchter Broodje Nuchter Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Fotografie Dorus Fotografie Dorus Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas