Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Werckpost

Werckpost

Werckpost is een dynamisch en flexibel uitzendbureau gespecialiseerd in uitzenden, werving & selectie en payrolling.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Laagblijvers!

Laagblijvers!

Goed eten vinden we belangrijk bij PLUS. En minstens zo belangrijk vinden wij dat goed eten voor iedereen betaalbaar is. Daarom vind je bij PLUS de Laagblijvers.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina zet de gemeente Harlingen alle belangrijke informatie over het Coronavirus (COVID-19) voor u op een rij. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmaking van de gemeente Harlingen week 21 - 2020

23-05-2020

HARLINGEN - Bekendmaking van de gemeente Harlingen woensdag 20 mei 2020.

Coronavirus

Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/corona
 

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 • 19-05-2020, Lidl Nederland, 8862 TS – 54, aanvraag ontheffing winkeltijdenwet voor donderdag 21 mei en maandag 1 juni 2020.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:
 • 20-05-2020, Lidl Nederland, 8862 TS – 54, ontheffing winkeltijdenwet voor donderdag 21 mei en maandag 1 juni 2020.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.
 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 14-05-2020 tot en met 19-05-2020.
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 • 14-05-2020, De Vrede 1, Harlingen, het bouwen van een schuur met overkapping;
 • 15-05-2020, Grote Bredeplaats 26/26B en Kleine Bredeplaats 8 en 10, Harlingen, het realiseren van 3 woningen en 2 bedrijfsruimtes;
 • 15-05-2020, Lanen 46, Harlingen, het plaatsen van 10 zonnepanelen;
 • 16-05-2020, Oosterparkweg 8, Harlingen, het bouwen van een nieuwe tribune;
 • 17-05-2020, Midlumerlaan 36, Harlingen, het kappen van 3 bomen in de achtertuin;
 • 18-05-2020, Boontjes 48, Harlingen, het bouwen van een opbouw op een bestaande garage;
 • 18-05-2020, Karremanstraat 21, Harlingen, het verbouwen van het pand;
Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:
 • 15-05-2020, Schoolplein 7 A, Harlingen, het wijzigen van de zijgevel (van een aanbouw);
 • 18-05-2020, Zoutsloot, nabij de Bildtstraatsbrug, Harlingen, het plaatsen van een standbeeld;
 • 19-05-2020, Buorren 49, Wijnaldum, het kappen van een wilg;
 • 19-05-2020, Perceel F845, het kappen van een stuk bosperceel voor de fietstunnel Midlum-Wijnaldum.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.
 

Raadsvergadering 3 juni 2020

In de digitale Raadsvergadering van woensdag 3 juni 2020, aanvang 19.30 uur, wordt over de volgende raadsvoorstellen een besluit genomen:
 • Jaarverslag 2019 en Ontwerpbegroting 2021 GR hûs en hiem
 • Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio Fryslân
 • Woonvisie gemeente Harlingen 2020-2030
 • Wijziging APV Harlingen 2015
 • Vaststellen zeven Beheerplannen 2020- 2024
 • Uitgangspuntennotitie invoering Omgevingswet
 • Begrotingswijzigingen
De agenda en stukken kunt u vinden op de website: www.harlingen.nl. Publiek kan de vergadering volgen via de live-stream op de website.
De voorafgaande raadscommissie heeft schriftelijk plaatsgevonden. U kunt gebruik maken van het inspreekrecht door digitaal in te spreken tijdens de raadsvergadering of uw inspraakreactie schriftelijk in te dienen. Voor beide mogelijkheden geldt: meldt u uiterlijk 1 juni 2020 aan bij de griffie via griffie@harlingen.nl of telefonisch 14 0517.
 

Voorontwerpbestemmingsplan

HARLINGEN - Kimswerderweg - Oosterparkweg
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 25 mei 2020 gedurende zes weken voor iedereen het voorontwerpbestemmingsplan ‘HARLINGEN - Kimswerderweg - Oosterparkweg’ ter inzage ligt.
 
Wat regelt het bestemmingsplan?
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘HARLINGEN - Kimswerderweg - Oosterparkweg’ voorziet in de bouw van 45 duurzame en levensloopbestendige huurappartementen. Het plangebied ligt op de hoek Kimswerderweg/Oosterparkweg (tegenover het politiebureau). Op deze locatie is nu nog het schildersbedrijf Koopmans gevestigd. Tegelijk met dit voorontwerpbestemmingsplan wordt ook een concept
beeldkwaliteitplan ter inzage gelegd.
 
Waar ter inzage?
Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf maandag 25 mei ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Gelet op de huidige corona maatregelen is het gebouw gesloten en kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0517. De planstukken kunnen ook bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
 
Hoe reageren?
Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (t/m 5 juli 2020) over het voorontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken mondeling of schriftelijk zijn of haar inspraakreactie naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA
Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen wordt gekozen, kan men bellen naar het team Ontwikkeling van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517.
 

Compensatieregeling Eigen Risico zorgverzekering 2020

Inwoners van de gemeente Harlingen met een inkomen en een vermogen op bijstandsniveau kunnen een aanvraag doen als zij het wettelijk Eigen Risico van 2020 (€ 385,-) voor de zorgverzekering volledig besteed hebben. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan is het mogelijk om
een vergoeding van maximaal € 100,- aan te vragen. Bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent is niet van belang.
 
Lasten verminderen
Met deze regeling wil uw gemeente de lasten van inwoners met een minimuminkomen en hoge zorgkosten verminderen. De Dienst Noardwest Fryslân voert deze regeling in opdracht van de gemeente uit.
 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Donderdag 28 mei 2020 is vanaf 7.00 uur de Kimswerderweg tot ongeveer 18.00 uur gestremd voor het verkeer in verband met asfaltwerkzaamheden. Er is een omleidingsroute voor de bussen aanwezig.
 • Maandag 25 en dinsdag 26 mei 2020 is de Kanaalweg gestremd voor het doorgaand verkeer in verband met herstelwerkzaamheden aan de bestrating.

Gemeente

Meer nieuws

Fotoclub Kimswerd foto van de maand

23-05-2020

HARLINGEN - Deze keer was de opdracht: Maak een makro-foto in of om het huis in de ruimste zin van het woord.

Vanaf 1 juni 2020 weer gitaar- en basgitaarlessen bij Harry Greve

23-05-2020

HARLINGEN - Vanaf 1 juni 2020 start Harry Greve gitaar- en basgitaarlessen weer met het lesgeven in zijn lesruimte.

Petitie: “Voorkom dat de historische Hollandsche Zeilvloot ten onder gaat”

23-05-2020

HARLINGEN - Hollandsche Zeilvloot zoekt steun bij publiek met online petitie.

Reacties

Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Griekse Taverne ZeevanTyd Griekse Taverne ZeevanTyd Karsten Wonen Karsten Wonen Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Hubo-Faber Hubo-Faber Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Plus Lunenborg Plus Lunenborg Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje IJssalon Min12 IJssalon Min12 Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Visie Events Visie Events Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Food 80/20 Food 80/20 The Shamrock The Shamrock Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt BENG Evenementen BENG Evenementen Ons Food&Wine Ons Food&Wine Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï De Lichtboei De Lichtboei Haarmode Cats Haarmode Cats DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie Broodje Nuchter Broodje Nuchter Fotografie Dorus Fotografie Dorus
Visie Events Visie Events Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Plus Lunenborg Plus Lunenborg Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Ons Food&Wine Ons Food&Wine Hubo-Faber Hubo-Faber Haarmode Cats Haarmode Cats DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie Copini Opticiëns Copini Opticiëns HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg VET... Hippefrieten VET... Hippefrieten De Lichtboei De Lichtboei