De Omdraai

De Omdraai

Kindercoaching en gezinsbegeleiding de Omdraai - Gespecialiseerd in opvoed- en gedragsproblemen. Begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin. Succesvol Samen!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmaking van de gemeente Harlingen week 16 - 2020

17-04-2020

HARLINGEN - Bekendmaking van de gemeente Harlingen van 13 t/m 17 april 2020.

Coronavirus

Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/corona

 

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 15-04-2020, De heer Meurs, aanvraag standplaatsvergunning voor een gebaksoliebollenkraam in de binnenstad van Harlingen.

 • 16-04-2020, TSM Horeca, 8861 NT-5, aanvraag uitbreiding terrasvergunning voor Grand Café Promenade aan de Waddenpromenade 5 te Harlingen.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 09-04-2020, mevrouw Visser-Maton, evenementenvergunning voor het houden van een rommelmarkt op de donderdagen van mei tot en met september en de zaterdag van de Visserijdagen op het Havenplein te Harlingen.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Meer informatie?

Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 09-04-2020 tot en met 15-04-2020.

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:

 • 12-04-2020, Zoutsloot thv de Bildtstraatsbrug, Harlingen, het plaatsen van een standbeeld;

 • 13-04-2020, De Wulp 2, Harlingen, het bouwen van een schuur;

 • 14-04-2020, Westmeep 29, Harlingen, het plaatsen van een overkapping;

 • 15-04-2020, J v Oldenbarneveltstraat 4, Harlingen, het brandveilig gebruiken van het pand;

 • 15-04-2020, Botterweg 45, Harlingen, het plaatsen van een vlaggenmast.

Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende omgevingsvergunning uitgebreide procedure is verleend:

 • 15-04-2020, Groen van Prinstererstraat, Harlingen, het realiseren van een appartementencomplex met 25 appartementen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.

 

Intrekken havenverordeningen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 april 2020 heeft besloten de verordeningen op de heffing en de invordering van zeehavengeld, kadegeld en liggeld 2020 worden ingetrokken. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Vastgesteld bestemmingsplan Harlingen – Oosterhof, verzoek hogere waarde, verleende omgevingsvergunning en exploitatieovereenkomst

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in het kader van een gecoördineerde afhandeling volgens het besluit van de gemeenteraad van 22 mei 2019 ter inzage liggen:
 • het op 8 april 2020 vastgestelde bestemmingsplan Harlingen – Oosterhof;

 • het vastgestelde besluit hogere waarde Wet geluidhinder voor geluid op de gevels van de woningen binnen het plangebied Oosterhof;

 • de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van 25 appartementen in de vorm van een woongebouw in het plangebied Oosterhof;

 • de zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst welke gesloten is ten behoeve van de ontwikkeling van het plangebied Oosterhof.

 

Locatie en termijn ter inzage

Deze documenten liggen met ingang van 20 april 2020 gedurende zes weken voor iedereen kosteloos ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Gelet op de huidige beperkende maatregelen kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u via de website van de gemeente een afspraak maken of bellen met 14 0517.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan kan verder bekeken worden op de website ruimtelijkeplannen.nl.

 

Indienen beroep

Een belanghebbende kan tegen het vaststellen van het bestemmingsplan, het vastgestelde besluit hogere waarde en de verleende omgevingsvergunning binnen bovengenoemde termijn (dus t/m 31 mei 2020) schriftelijk een beroepschrift indienen bij de afdeling

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Gedurende bovengenoemde termijn kan tevens, indien een beroepschrift is ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend.

 

Dienstverlening van 1 april tot en met 28 april 2020

Het gemeentehuis is dicht tot en met 28 april 2020. De dienstverlening van de gemeente Harlingen blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Daarom zijn er aanpassingen in onze dienstverlening. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Digitaal is veel te regelen

Regel uw zaken digitaal via deze website als dat mogelijk is. Voor de meeste diensten hoeft u niet naar de balie te komen. Zo kunt u online bijvoorbeeld een verhuizing doorgeven, uittreksels BRP, parkeervergunningen of een vergunning aanvragen.

 

Balies

Het gemeentehuis is alleen op afspraak open voor dringende zaken. Dit zijn:

 • Geboorteaangifte.

 • Overlijdensaangifte.

 • (Spoed)aanvraag van rijbewijs en identiteitsbewijzen als de geldigheid verloopt voor 29 mei 2020.

 • Ophalen van rijbewijs en identiteitsbewijzen als de geldigheid verloopt voor 29 mei 2020.

 

Zonder afspraak kunt u het gemeentehuis niet in. Om handcontact te vermijden, kunt u alleen met pin betalen. Vergeet dus niet uw pinpas mee te nemen.

 

Brievenbus

Als u stukken moet aanleveren, dan kunt u deze in een van de twee brievenbussen van het gemeentehuis doen. Deze vindt u bij de voordeur van het KKC (Voorstraat 35) en bij de zijingang van het stadhuis.

 

Bereikbaarheid Gebiedsteam

Het kabinet heeft besloten tot verlenging van de coronamaatregelen. Dit betekent ook dat de maatregelen van het Gebiedsteam Harlingen tot 28 april 2020 worden verlengd. Wat waren die maatregelen ook alweer?

 • Het Gebiedsteam is op alle werkdagen telefonisch bereikbaar: 140517, keuze 2

 • Het Gebiedsteam komt niet op huisbezoek en ontvangt geen inwoners op het Vierkant. Spoedvragen of crisis situaties altijd uitgezonderd.

 • Sociaal werkers waar u contact mee hebt zijn rechtstreeks telefonisch voor u bereikbaar.

 • De inloopspreekuren (zowel op het Vierkant als in Wijnaldum) gaan niet door.

 

We begrijpen dat dit een ingrijpende keuze is voor u als inwoner van de gemeente Harlingen, daarom willen we u erop wijzen dat we op alle werkdagen telefonisch bereikbaar zijn tussen half negen en half vijf op het algemene nummer 140517 keuze 2. Hier kunt u terecht voor alle hulpvragen. Heeft u er behoefte aan met iemand te praten? Heeft u opvoedingsvragen vooral nu uw kinderen niet meer naar school gaan? Voelt u zich eenzaam? Neem contact op met het Gebiedsteam!

 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • In verband met heiwerkzaamheden op het Dukdalfterrein van aannemer Heijmans wordt een deel van de Zuiderhaven en een deel van het Werfpad binnenkort tijdelijk gestremd. De stremmingen betreffen de volgende data:

  • Voor de Zuiderhaven de stremming van 30 april t/m 15 mei 2020.

  • Voor het gedeelte Werfpad tegen de Zuiderhaven aan de stremming van 18 april 2020 t/m 29 mei 2020.

 

 • Vanaf maandag 27 april tot en met vrijdag 15 mei 2020 is de Westerzeedijk afgesloten voor motorvoertuigen, het fietspad is niet afgesloten. Er is een omleidingsroute aanwezig. Het betreft werkzaamheden ter verbetering van de stadsentree.

 

 • Donderdag 30 april 2020 is de Franekerpoortsbrug van 7.00 tot 17.00 uur gestremd, in verband met onderhoudswerkzaamheden.

Gemeente

Meer nieuws

Supervrijwilliger verrast!

17-04-2020

HARLINGEN - Age Tichelaar zat vandaag voor zijn huis van het mooie weer te genieten toen Hilko Mulder hem verraste met een bezoekje.

Avond4daagse 2020 in Harlingen afgelast

17-04-2020

HARLINGEN - De Avond4daagse in Harlingen, die gepland stond voor 25 t/m 28 mei, zal dit jaar niet doorgaan in verband met het Covid-19 virus.

Harlingen herdenkt – 1945 – 75 jaar vrijheid – 2020

17-04-2020

HARLINGEN - Op 17 april 1945 werd Harlingen bevrijd door het Ontario regiment van het 9de Canadese Leger.

Reacties

Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Karsten Wonen Karsten Wonen Broodje Nuchter Broodje Nuchter De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn The Shamrock The Shamrock De Omdraai De Omdraai Fotografie Dorus Fotografie Dorus Visie Events Visie Events BENG Evenementen BENG Evenementen Haarmode Cats Haarmode Cats Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Greenart Production Greenart Production Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok IJssalon Min12 IJssalon Min12 Hubo-Faber Hubo-Faber Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Copini Opticiëns Copini Opticiëns Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Zensa Moda Zensa Moda Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Plus Lunenborg Plus Lunenborg Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor
Karsten Wonen Karsten Wonen Food 80/20 Food 80/20 Copini Opticiëns Copini Opticiëns Fotografie Dorus Fotografie Dorus Greenart Production Greenart Production IJssalon Min12 IJssalon Min12 Broodje Nuchter Broodje Nuchter Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok De Lichtboei De Lichtboei BENG Evenementen BENG Evenementen Hubo-Faber Hubo-Faber The Shamrock The Shamrock De Omdraai De Omdraai Haarmode Cats Haarmode Cats Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis