Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina zet de gemeente Harlingen alle belangrijke informatie over het Coronavirus (COVID-19) voor u op een rij. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmaking van de gemeente Harlingen week 15 - 2020

09-04-2020

HARLINGEN - Bekendmaking van de gemeente Harlingen van 6 t/m 10 april 2020.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:
 • 03-04-2020, Poeisz Supermarkten B.V., 8862 BB – 5, ontheffing winkeltijdenwet voor 10 april 2020.
 • 08-04-2020, A. de Boer, 8861 BP - 86, Drank- en Horecavergunning voor Café Den Smeerpaal aan de Voorstraat 86 te Harlingen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
 
Meer informatie?
Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.
 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 02-04-2020 tot en met 08-04-2020. De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:
 • 05-04-2020, Siverdaleane 8, Wijnaldum, het vervangen van een bestaande schuur.
 • 06-04-2020, Noorderhaven 47, Harlingen, het wijzigen van de voorgevel.
 • 08-04-2020, Noorderhaven 107, Harlingen, het wijzigen van de ramen.
Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende omgevingsvergunning reguliere procedure is verleend:
 • 08-04-2020, Industrieweg 1 C, Harlingen, het uitbreiden van de kantoorruimte.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.
 

Ontwerpbestemmingsplan Harlingen - verleggen gasleiding Oude Trekweg 108

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 14 april 2020 gedurende zes weken voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan ‘Harlingen - verleggen gasleiding Oude Trekweg 108’ ter inzage ligt.
 
Wat regelt het bestemmingsplan?
Dit bestemmingsplan regelt het planologisch borgen van de inmiddels uitgevoerde verlegging van een deel van de gasleiding ter plaatse van het perceel op Oude Trekweg 108 te Harlingen. Om de uitbreiding van het agrarisch bedrijf mogelijk te maken, is een deel van de bestaande gasleiding omgelegd.
 
Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf dinsdag 14 april ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Gelet op de huidige corona maatregelen is het gebouw gesloten en kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0517. De planstukken kunnen verder bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Hoe reageren?
Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (t/m 25 mei 2020) over het ontwerpbestemmingsplan mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen wordt gekozen, kan men bellen naar het team Ontwikkeling van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517.
 

Dienstverlening van 1 april tot en met 28 april 2020

Het gemeentehuis is dicht tot en met 28 april 2020. De dienstverlening van de gemeente Harlingen blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Daarom zijn er aanpassingen in onze dienstverlening. Wij vragen hiervoor uw begrip.
 
Digitaal is veel te regelen
Regel uw zaken digitaal via deze website als dat mogelijk is. Voor de meeste diensten hoeft u niet naar de balie te komen. Zo kunt u online bijvoorbeeld een verhuizing doorgeven, uittreksels BRP, parkeervergunningen of een vergunning aanvragen.
 
Balies
Het gemeentehuis is alleen op afspraak open voor dringende zaken. Dit zijn:
 • Geboorteaangifte.
 • Overlijdensaangifte.
 • Spoedaanvraag van rijbewijs en identiteitsbewijzen als de geldigheid verloopt voor 15 mei 2020.
 • Ophalen van rijbewijs en identiteitsbewijzen als de geldigheid verloopt voor 15 mei 2020.
Zonder afspraak kunt u het gemeentehuis niet in. Om handcontact te vermijden, kunt u alleen met pin betalen. Vergeet dus niet uw pinpas mee te nemen.
 
Brievenbus
Als u stukken moet aanleveren, dan kunt u deze in een van de twee brievenbussen van het gemeentehuis doen. Deze vindt u bij de voordeur van het KKC (Voorstraat 35) en bij de zijingang van het stadhuis.
 
Bereikbaarheid Gebiedsteam
Het kabinet heeft besloten tot verlenging van de coronamaatregelen. Dit betekent ook dat de maatregelen van het Gebiedsteam Harlingen tot 28 april 2020 worden verlengd. Wat waren die maatregelen ook alweer?
 • Het Gebiedsteam is op alle werkdagen telefonisch bereikbaar: 140517, keuze 2
 • Het Gebiedsteam komt niet op huisbezoek en ontvangt geen inwoners op het Vierkant. Spoedvragen of crisis situaties altijd uitgezonderd.
 • Sociaal werkers waar u contact mee hebt zijn rechtstreeks telefonisch voor u bereikbaar.
 • De inloopspreekuren (zowel op het Vierkant als in Wijnaldum) gaan niet door.
We begrijpen dat dit een ingrijpende keuze is voor u als inwoner van de gemeente Harlingen, daarom willen we u erop wijzen dat we op alle werkdagen telefonisch bereikbaar zijn tussen half negen en half vijf op het algemene nummer 140517 keuze 2. Hier kunt u terecht voor alle hulpvragen.
 
Heeft u er behoefte aan met iemand te praten?
Heeft u opvoedingsvragen vooral nu uw kinderen niet meer naar school gaan? Voelt u zich eenzaam? Neem contact op met het Gebiedsteam!
 
Aangepaste openingstijden KCC en gebiedsteam
 • Vrijdag 10 april (goede vrijdag) gesloten
 • Maandag 13 april (paasmaandag) gesloten
 • Maandag 27 april (koningsdag) gesloten
 • Dinsdag 5 mei (bevrijdingsdag) gesloten
 • Donderdag 21 mei (hemelvaartsdag) gesloten
 • Vrijdag 22 mei (verplichte atv) gesloten
 • Maandag 1 juni (pinkstermaandag) gesloten.
 

Regelgeving en maatregelen horeca

We willen graag de geldende regels voor horecazaken in herinnering brengen. Op grond van de noodverordening is het verboden om eet-en drinkgelegenheden geopend te houden. Afhalen en bezorgen is echter wel toegestaan. Hieronder geven wij uitleg over de regelgeving en welke
maatregelen u moet nemen indien u open wilt blijven.
 
Wat zijn eet-en drinkgelegenheden?
Eet- en drinkgelegenheden zijn inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd, met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten. Dit geldt dus voor alle gelegenheden waar ter plaatse gekochte spijzen en dranken genuttigd kunnen worden. Dit betekent dat bijvoorbeeld eetgelegenheden in warenhuizen of supermarkten gesloten moeten worden.
 
Hoe zit het met hotelgasten?
Een uitzondering is gemaakt voor hotelgasten. Zij mogen wel gebruik maken van de eet-en drinkgelegenheden die aanwezig zijn in het hotel. Het aanbieden van eten op een kamer, zonder dat er sprake is van overnachtende hotelgasten, is in strijd met de verordening. Hotelgasten
dienen zich wel te houden aan de aanvullende regels, dus ook voor hun geldt: afstand houden en geen samenkomsten.
 
Afhaal- en bezorgfunctie
Een eet- en drinkgelegenheid mag wel geopend zijn als er uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van eten of drinken voor gebruik elders dan ter plaatse. De horeca mag dus wel geopend zijn voor afhalen en bezorgen. Hierbij moeten echter wel de andere regels uit de noodverordening worden opgevolgd, zowel door de ondernemer als de bezoekers. De ondernemer is er voor verantwoordelijk dat de bezoekers ook de regels opvolgen.
 
Welke regels gelden voor afhalen?
 • Ook bij afhalen moet er een afstand van 1,5 meter in acht worden genomen. Dit geldt voor zowel de ondernemer als de bezoeker. De ondernemer is verplicht om maatregelen te nemen zodat bezoekers zich hieraan houden. Bijvoorbeeld door een deurbeleid.
 • Neem de hygiëneregels in acht. Zoals contactloze betaling en de mogelijkheid om de handen te desinfecteren. De duur van het verblijf moet zoveel mogelijk beperkt worden. Dit betekent dat gasten naar binnen mogen om te bestellen en het eten vervolgens mee te nemen. Dit allemaal binnen een zo kort mogelijke tijdsduur. 
 • Eten en drinken mag niet ter plekke worden genuttigd. Dit geldt voor binnen maar ook voor buiten. Gasten mogen dus niet op het terras plaats nemen, ook niet als er anderhalve meter afstand wordt gehouden! Indien de aantrekkingskracht van het terras te groot is voor gasten dan is het nodig om het terras op te ruimen, af te sluiten of het op een andere manier onmogelijk te maken voor gasten om plaats te nemen.
 
Verantwoordelijkheid ondernemer
Wij begrijpen dat het wellicht lastig kan zijn om er voor te zorgen dat bezoekers zich aan alle geldende regels houden. Echter is het op grond van de noodverordening wel de verantwoordelijkheid van de ondernemer dat iedereen die zich in zijn inrichting bevindt zich ook aan de geldende regels houdt.

Algemeen Gemeente

Meer nieuws

Creatief met corona 🍀: Fit tijdens de coronaquarantaine - les 22 & 23

09-04-2020

HARLINGEN - Je conditie gaat hard achteruit als je een paar weken minder beweegt, Fysio Harlingen houdt mensen online in beweging!

Het Alternatief 61

09-04-2020

HARLINGEN - Vanavond, vrijdag 10 april, is er weer het Alternatief in deze bange dagen.

Biodiversiteit binnen Gemeente Harlingen

09-04-2020

HARLINGEN - Als team groenvoorziening zijn wij al een aantal jaren bezig om in kleine en grotere projecten de biodiversiteit te vergroten.

Reacties

Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen BENG Evenementen BENG Evenementen Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Zensa Moda Zensa Moda Karsten Wonen Karsten Wonen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Hubo-Faber Hubo-Faber Broodje Nuchter Broodje Nuchter Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Copini Opticiëns Copini Opticiëns Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie IJssalon Min12 IJssalon Min12 De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Visie Events Visie Events Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot De Lichtboei De Lichtboei Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Haarmode Cats Haarmode Cats Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor The Shamrock The Shamrock HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Plus Lunenborg Plus Lunenborg
The Shamrock The Shamrock Broodje Nuchter Broodje Nuchter Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Hubo-Faber Hubo-Faber Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Zensa Moda Zensa Moda Visie Events Visie Events Karsten Wonen Karsten Wonen HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot IJssalon Min12 IJssalon Min12 Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas