Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmaking van de gemeente Harlingen week 14 - 2020

02-04-2020

HARLINGEN - Bekendmaking van de gemeente Harlingen van 30 maart t/m 3 april.

Coronavirus

Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/corona
 

APV en Bijzondere Wetten

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 30-03-2020, Albert Heijn Harlingen, 8861 XB – 8, ontheffing winkeltijdenwet voor 10 april 2020.
 • 30-03-2020, Plus Lunenborg, 8862 TS - 48, ontheffing winkeltijdenwet voor 10 april 2020.
 • 30-03-2020, Lidl Harlingen, 8862 TS - 54, ontheffing winkeltijdenwet voor 10 april 2020.
 • 30-03-2020, Jumbo Olaf Hermus, 8861 XX - 1, ontheffing winkeltijdenwet voor 10 april 2020.
 • 31-03-2020, Hotel Restaurant ’t Heerenlogement, 8861 AA -23, toevoegen leidinggevende op de Drank- en Horecavergunning.
 • 31-03-2020, Noena Eetkraam, standplaatsvergunning voor de zaterdagen in 2020 op de locatie Dokkade te Harlingen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.
 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 26-03-2020 tot en met 01-04-2020.
De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:
 • 30-03-2020, Kleine Bredeplaats 15, Harlingen, het vervangen van de beglazing.
 
De volgende aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:
 • 27-03-2020, Winkelsterlaan 8, Harlingen, het uitbreiden van een ligboxenstal en het kappen van bomen.
Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende omgevingsvergunning reguliere procedure is verleend:
 • 26-03-2020, Spekmarkt 6, Harlingen, het intern verbouwen van het pand.
 
De volgende omgevingsvergunning reguliere procedure is geweigerd:
 • 27-03-2020, De Eendracht 18, Harlingen, het plaatsen van een overkapping.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.
 
De volgende ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure is verleend:
 • 31-03-2020, Stationsweg 6, Harlingen, het restaureren van de perronkap.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 06-04-2020 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder, Voorstraat 35 te Harlingen. Vanwege coronamaatregelen kunt u deze op afspraak inzien. U kunt voor het maken van een afspraak contact met ons opnemen via het algemene telefoonnummer 14 0517.

Een ieder kan binnen zes weken na de datum van de ter inzage legging zienswijzen tegen het ontwerp besluit indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder via het algemene telefoonnummer 14 0517.
 

Bestemmingsplan Fietspad Wijnaldum – Midlum

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat het bestemmingsplan Fietspad Wijnaldum – Midlum onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke bestemmingsplan kan geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 

Raadsvergadering 8 april 2020

Op woensdag 8 april om 19.30 uur vindt er een korte besluitvormende raadsvergadering plaats zonder debat. Vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus wordt de vergadering zonder publiek gehouden. Publiek kan de vergadering volgen via de live-stream op de website.
De voorafgaande raadscommissie heeft schriftelijk plaatsgevonden. Als u bij onderstaande agendapunten had willen inspreken, kunt u uw inspraakreactie schriftelijk indienen via griffie@harlingen.nl voor uiterlijk 6 april 2020.
 
Over de volgende onderwerpen wordt een besluit genomen:
 • Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening – verbod op lachgas.
 • Intrekken havengeldverordeningen 2020.
 • Verantwoording fractievergoeding 2019.
 • Verordening op het Duo-commissielidmaatschap.
 • Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Harlingen 2020.
 • Herziene begroting 2020 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân.
 • (her) Benoeming commissieleden Ruimtelijke Kwaliteit 2020.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Harlingen Oosterhof.
 • Kadernota begroting 2021 en meerjarenraming 2022 t/m 2024.
 • Begrotingswijzigingen.
De agenda en stukken kunt u vinden op de website: www.harlingen.nl
 

Noodverordening en Aanwijzingsbesluit Coronavirus VRF

De Burgemeester van Harlingen maakt bekend dat de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân, Mr. S. van Haersma Buma, op 26 maart 2020 de
Noodverordening Covid-19 VRF heeft vastgesteld. Tevens is door de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân het aanwijzingsbesluit Noodverordening CORONAVIRUS VRF genomen. De verordening en het aanwijzingsbesluit kunnen bekeken worden via de gemeentelijke website
www.harlingen.nl. De verordening voorziet in voorschriften ter voorkoming
van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19. 
 
In de verordening zijn bepalingen (verboden) opgenomen ten aanzien van o.a.:
 • het houden van openbare samenkomsten en evenementen;
 • het niet in acht nemen van een veilige afstand;
 • het openhouden van diverse inrichtingen zoals bijvoorbeeld horecagelegenheden, sport- en fitnessclubs;
 • het uitoefenen van contactberoepen;
 • gebieden en locaties;
In het aanwijzingsbesluit zijn de ambtenaren aangewezen die aanwijzingen ter handhaving van de noodverordening kunnen geven, welke aanwijzingen stipt en onmiddellijk dienen te worden opgevolgd. De verordening en het aanwijzingsbesluit treden onmiddellijk na de
bekendmaking op de website van de veiligheidsregio Fryslân en/of overheid.nl in werking. Tegen deze besluiten is geen bezwaar of beroep mogelijk.
 

Dienstverlening van 1 april tot en met 28 april 2020

Het gemeentehuis is dicht tot en met 28 april 2020. De dienstverlening van de gemeente Harlingen blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Daarom zijn er aanpassingen in onze dienstverlening. Wij vragen hiervoor uw begrip. Digitaal is veel te regelen Regel uw zaken digitaal via deze website als dat mogelijk is. Voor de meeste diensten hoeft u niet naar de balie te komen. Zo kunt u online bijvoorbeeld een verhuizing doorgeven, uittreksels BRP, parkeervergunningen of een vergunning aanvragen.
 
Balies
Het gemeentehuis is alleen op afspraak open voor dringende zaken. Dit zijn:
 • Geboorteaangifte.
 • Overlijdensaangifte.
 • Spoedaanvraag van rijbewijs en identiteitsbewijzen als de geldigheid verloopt voor 28 april 2020.
 • Ophalen van rijbewijs en identiteitsbewijzen als de geldigheid verloopt voor 28 april 2020.
Zonder afspraak kunt u het gemeentehuis niet in. Om handcontact te vermijden, kunt u alleen met pin betalen. Vergeet dus niet uw pinpas mee te nemen.
 
Brievenbus
Als u stukken moet aanleveren, dan kunt u deze in een van de twee brievenbussen van het gemeentehuis doen. Deze vindt u bij de voordeur van het KKC (Voorstraat 35) en bij de zijingang van het stadhuis.
 
Bereikbaarheid Gebiedsteam
Het kabinet heeft besloten tot verlenging van de coronamaatregelen. Dit betekent ook dat de maatregelen van het Gebiedsteam Harlingen tot 28 april 2020 worden verlengd. Wat waren die maatregelen ook alweer?
 • Het Gebiedsteam is op alle werkdagen telefonisch bereikbaar: 140517, keuze 2
 • Het Gebiedsteam komt niet op huisbezoek en ontvangt geen inwoners op het Vierkant. Spoedvragen of crisis situaties altijd uitgezonderd.
 • Sociaal werkers waar u contact mee hebt zijn rechtstreeks telefonisch voor u bereikbaar.
 • De inloopspreekuren (zowel op het Vierkant als in Wijnaldum) gaan niet door.
 
We begrijpen dat dit een ingrijpende keuze is voor u als inwoner van de gemeente Harlingen, daarom willen we u erop wijzen dat we op alle werkdagen telefonisch bereikbaar zijn tussen half negen en half vijf op het algemene nummer 140517 keuze 2. Hier kunt u terecht voor alle hulpvragen.
 
Heeft u er behoefte aan met iemand te praten? Heeft u opvoedingsvragen vooral nu uw kinderen niet meer naar school gaan? Voelt u zich eenzaam? Neem contact op met het Gebiedsteam!
 
 
 
 

Hulp voor ondernemers

De gemeente Harlingen heeft het ondersteuningspakket voor ondernemers in één overzicht gezet. Dit zijn de aanvullende maatregelen naast de
noodmaatregelen vanuit de Rijksoverheid. Kijk voor meer informatie op: www. harlingen.nl/hulp-voor-ondernemers
 

Aangepaste openingstijden KCC en gebiedsteam

 • Vrijdag 10 april (goede vrijdag) gesloten
 • Maandag 13 april (paasmaandag) gesloten
 • Maandag 27 april (koningsdag) gesloten
 • Dinsdag 5 mei (bevrijdingsdag) gesloten
 • Donderdag 21 mei (hemelvaartsdag) gesloten
 • Vrijdag 22 mei (verplichte atv) gesloten
 • Maandag 1 juni (pinkstermaandag) gesloten.
 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Vanaf maandag 30 maart starten de werkzaamheden voor de rioolreconstructie in de Vaartweg en de Oude Trekweg (t.p.v huisnummers 37-55). Er wordt begonnen aan de zijde van de Oude Trekweg en vanaf daar richting de kruising Vaartweg- Kanaalweg gewerkt. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot 12 juni 2020.
 • Vanaf maandag 30 maart 2020 gaan Vitens en Liander diverse gas- en waterleidingen vervangen in de Liemendijk, Zoutsloot en Anjelierstraat. Wanneer deze werkzaamheden gereed zijn gaat de gemeente Harlingen vervolgens de riolering vervangen in deze straten.
 • Koninklijke Sjouke Dijkstra voert in opdracht van de gemeente Harlingen klein asfaltonderhoud uit op diverse plekken in Harlingen. Bij het klein asfaltonderhoud worden klinkervakjes en gaten in het asfalt hersteld. Het gaat hier om kleine oppervlaktes tot ongeveer 20 m2. Op maandag 6 april, dinsdag 7 april en woensdag 8 april 2020 gaat de aannemer het asfalt op de volgende plekken herstellen:
 • Barkhof 2, Galjoenweg 34, Galjoenweg 38, Galjoenweg 63, Hoekerhof 23, Hoekerhof t.p.v. kruising Galjoenweg, Schokkerhof 33, Schokkerhof t.p.v. kruising Galjoenweg, Grundelhof 28, Botterhof t.p.v. kruising Botterweg, Roordaweg, Spiker 35, Spiker 45, Parkeerplaats Westerzeedijk.
 • In verband met heiwerkzaamheden op het Dukdalf-terrein van aannemer Heijmans wordt een deel van de Zuiderhaven en een deel van het Werfpad binnenkort tijdelijk gestremd. De stremmingen betreffen de volgende data:
 • Voor de Zuiderhaven de stremming van 14 t/m 24 april 2020.
 • Voor het gedeelte Werfpad tegen de Zuiderhaven aan de stremming van 28 april 2020 t/m 08 mei 2020.
 • Maandag 6 april 2020 is het Noordijs vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur gestremd in verband met takelwerkzaamheden vanwege werkzaamheden aan het dak.
 

Gemeente

Meer nieuws

Noodverordening Veiligheidsregio drie weken verlengd

02-04-2020

HARLINGEN - De beperkende maatregelen die verspreiding van het coronavirus in Fryslân moeten tegengaan zijn verlengd tot 28 april.

De lekkerste en Vet Hippe frieten @Home!

02-04-2020

HARLINGEN - Door de tijdelijke sluiting bezorgt Ons... Food&Wine nu als extra service VET... Hippefrieten bij jouw thuis!

Harlingen is een fantastische stad

02-04-2020

HARLINGEN - Kijk zelf maar!

Reacties

IJssalon Min12 IJssalon Min12 De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Broodje Nuchter Broodje Nuchter De Lichtboei De Lichtboei Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires The Shamrock The Shamrock Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Fotografie Dorus Fotografie Dorus Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Zensa Moda Zensa Moda Food 80/20 Food 80/20 Plus Lunenborg Plus Lunenborg HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten BENG Evenementen BENG Evenementen Haarmode Cats Haarmode Cats Copini Opticiëns Copini Opticiëns Visie Events Visie Events Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie
Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Haarmode Cats Haarmode Cats DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Visie Events Visie Events Copini Opticiëns Copini Opticiëns Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Hubo-Faber Hubo-Faber Fotografie Dorus Fotografie Dorus Karsten Wonen Karsten Wonen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE IJssalon Min12 IJssalon Min12 Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie