Ontmoet Simon Vestdijk

Ontmoet Simon Vestdijk

Op 2 december gaan we online voor een ontmoeting met ouders/verzorgers (en leerlingen) van groep 8! Meld je alvast aan en mis het niet!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Werckpost

Werckpost

Werckpost is een dynamisch en flexibel uitzendbureau gespecialiseerd in uitzenden, werving & selectie en payrolling.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Spaar nu voor het unieke Monopolyspel editie Harlingen!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina zet de gemeente Harlingen alle belangrijke informatie over het Coronavirus (COVID-19) voor u op een rij. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmaking van de gemeente Harlingen week 10 - 2020

06-03-2020

HARLINGEN - Bekendmaking van de gemeente Harlingen van 2 t/m 6 maart 2020.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 28-02-2020, St. Tobbedansen Harlingen, 8861 AA, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van “Tobbedansen” op 13 juni 2020.
 • 28-02-2020, Veiligheidsregio Fryslân, 8861 KM- 4, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van de opening van de nieuwe brandweerkazerne op 9 mei 2020.
 • 02-03-2020, “Andreas”, 8861 CC - 89, aanvraag aanwezigheidsvergunning voor het hebben van twee kansspelautomaten.
 • 02-03-2020, “Café The Pub”, 8861 EA - 26, aanvraag aanwezigheidsvergunning voor het hebben van twee kansspelautomaten.
 • 02-03-2020, St. BENG, 8861 BK – 12, aanvraag evenementenvergunning voor de doorkomst/ stempelpost van de 11-steden Oldtimerrally op 23 mei 2020.

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 03-03-2020, Grand Café Levels, 8861 BB – 24, toevoegen van leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunning.
 • 03-03-2020, Wally’s B.V., 8861 BE – 45, toevoegen van leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunning.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 27-02-2020 tot en met 04-03-2020.

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:

 • 27-02-2020, Grote Bredeplaats 5, Harlingen, het aanbrengen van reclame en het plaatsen van bloembakken aan de voorgevel.
 • 04-03-2020, Grote Sluis aan de Noorderhaven/ Rommelhaven, Harlingen, het wijzigen van de kleur van de lieren.

Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:

 • 27-02-2020, Fonteinstraat en Frittemastraat, Midlum, het bouwen van 10 sociale huurwoningen.
 • 27-02-2020, Andreasstrjitte en S. van der Ploegstrjitte, Wijnaldum, het bouwen van 10 sociale huurwoningen.
 • 04-03-2020, Heiligeweg 64, Harlingen, het verbouwen van het pand tot woning.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.

 

De volgende omgevingsvergunning uitgebreide procedure is verleend:

 • 27-02-2020, kadastraal perceel sectie F, nummer 432, Wijnaldum, het deels uitgraven van een eerder gedempte sloot en het ophogen van een laaggelegen deel met het vrijgekomen materiaal.

Degene wiens belang rechtstreeks bij het vaststellen is betrokken kan tegen deze beschikking beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht p/a: Guyotplein 1 te Groningen. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bij de gemeente Harlingen ter inzage is gelegd aan de rechtbank worden gestuurd. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

 

Dorpsschouw Midlum

De dorpsschouw Midlum vindt plaats op donderdag 12 maart 2020 om 16:30 uur. Wij starten de wijkschouw vanaf het Dorpshuis De Spil te Midlum. Globale route Wandelpad, Harlingerstraatweg, Frittemastraat, Fonteinstraat, Middelstein terug Hopmansweg. Iedereen uit het dorp is vrij om hierbij aan te sluiten.

 

Vastgesteld wijzigingsplan Andreasstrjitte – S. van der Ploegstrjitte en exploitatie-overeenkomst

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat ter inzage ligt:

 • het vastgestelde wijzigingsplan Andreasstrjitte – S. van der Ploegstrjitte;
 • het ontwerp van de openbare ruimte en de zakelijke beschrijving van de exploitatie-overeenkomst welke gesloten is ten behoeve van de ontwikkeling van 10 huurwoningen te Wijnaldum.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het realiseren van 10 huurwoningen in Wijnaldum in de omgeving van de Andreasstrjitte en de S. van der Ploegstrjitte.

 

 

Locatie en termijn ter inzage

Deze documenten liggen met ingang van 9 maart 2020 gedurende zes weken voor iedereen kosteloos ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Het vastgestelde wijzigingsplan kan verder bekeken worden op de website ruimtelijkeplannen.nl.

 

Indienen beroep

Een belanghebbende kan tegen het vaststellen van het wijzigingsplan binnen bovengenoemde termijn (dus t/m 19 april 2020) schriftelijk een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Gedurende bovengenoemde termijn kan tevens, indien een beroepschrift is ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend.

 

Meest gestelde vragen aanslag gemeentelijke belastingen

Wat is er niet juist aan uw aanslag gemeentelijke belastingen?

 • Het bedrag van de aanslag OZB (onroerende zaakbelasting) is niet juist. Er is gerekend met het OZB percentage van 2019 in plaats van 2020.

Wordt er een nieuwe aanslag gemeentelijke belastingen verstuurd?

 • Nee, u ontvangt binnenkort een correctie op de aanslag OZB (onroerende zaakbelasting). Dit is een correctie op de aanslag die u onlangs heeft ontvangen. Bewaar deze aanslag zorgvuldig. 

Heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen weggedaan? 

 • Op de gecorrigeerde aanslag die u binnenkort ontvangt staat het totaalbedrag dat u moet betalen. Mocht u toch een kopie van de aanslag willen ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar belastingen@harlingen.nl

Heeft iedereen een onjuiste aanslag ontvangen?

 • Nee, alleen de eigenaren van woningen, niet-woningen (winkels, bedrijven, kantoren) en gebruikers van niet- woningen. Huurders van woningen hebben een juiste aanslag ontvangen. 

Bent u huurder van een woning en heeft u alleen een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen?

 • U ontvangt geen correctie op uw aanslag, deze is juist. Binnenkort ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging.

Is de WOZ-waarde (WOZ-beschikking) op mijn aanslag wél goed?

 • Ja, de WOZ-waarde op de aanslag is goed. U ontvangt geen nieuwe beschikking. De bezwaar termijn loopt van 29 februari tot 13 april 2020.

Moet ik de aanslag wel betalen?

 • Betaalt u in 2 termijnen (31 maart en 31 mei 2020)? U kunt dan wachten met betalen tot u de gecorrigeerde aanslag heeft ontvangen, zodat uw weet wat het definitief te betalen bedrag wordt.

Betaalt u met automatische incasso? 

 • De gecorrigeerde aanslag wordt verwerkt in de termijn bedragen.

Krijg ik het betaalde bedrag terug van de gemeente?

 • Nee, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving ontvangt u de betaling niet terug. Heeft u de aanslag inmiddels in zijn geheel betaald en leidt de correctie tot een negatief bedrag, dan storten wij dit terug.

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Sjantermiddag

06-03-2020

HARLINGEN - Afgelopen zondag werd er weer “gesjanterd” in Harlingen bij de “traditionele” Sjantermiddag van de PvdA.

Vacature - Vakleerkracht LO (Harlingen)

06-03-2020

HARLINGEN - In opdracht van Sport Fryslân zijn wij op zoek naar een vakleerkracht LO (m/v) die in de gemeente Harlingen bewegingsonderwijs gaat verzorgen.

Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Food 80/20 Food 80/20 Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor IJssalon Min12 IJssalon Min12 Karsten Wonen Karsten Wonen Visie Events Visie Events Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot BENG Evenementen BENG Evenementen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Fotografie Dorus Fotografie Dorus Copini Opticiëns Copini Opticiëns Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE De Lichtboei De Lichtboei Haarmode Cats Haarmode Cats Hubo-Faber Hubo-Faber
De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus De Lichtboei De Lichtboei Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Greenart Production Greenart Production BENG Evenementen BENG Evenementen The Shamrock The Shamrock Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Food 80/20 Food 80/20 HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Zensa Moda Zensa Moda IJssalon Min12 IJssalon Min12 Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Copini Opticiëns Copini Opticiëns