Doe/beleefmiddagen

Doe/beleefmiddagen

Zit je in groep 8 of misschien in groep 7? In november organiseert rsg Simon Vestdijk in Harlingen 2 doemiddagen en in Franeker een beleefmiddag.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Werckpost

Werckpost

Werckpost is een dynamisch en flexibel uitzendbureau gespecialiseerd in uitzenden, werving & selectie en payrolling.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Spaar nu voor het unieke Monopolyspel editie Harlingen!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina zet de gemeente Harlingen alle belangrijke informatie over het Coronavirus (COVID-19) voor u op een rij. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmaking van de gemeente Harlingen week 07 - 2020

14-02-2020

HARLINGEN - De bekendmaking van de gemeente Harlingen van 03-02 tot 07-02-2020.

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 06-02-2020 tot en met 12-02-2020.

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunningen is binnengekomen:

 • 07-02-2020, De Spiker 5, Harlingen, het wijzigen van de draagconstructie van de woning; Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:

 • 12-02-2020, Folkert Poststraat 8, Midlum, het plaatsen van een berging met overkapping;
 • 06-02-2020, Galjoenweg 19, Harlingen, het plaatsen van een dakkapel;
 • 12-02-2020, De Spiker 5, Harlingen, het wijzigen van de draagconstructie van de woning;
 • 07-02-2020, Alde Leane, percelen F 431, F 432 en F 433, Wijnaldum, het legaliseren van het ophogen van percelen;
 • 12-02-2020, Nieuwe Willemskade, Harlingen, het vervangen van een damwand.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.

 

De volgende ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure is verleend:

 • 12-02-2020, Groen van Prinstererstraat 2, Harlingen, het brandveilig gebruiken van het pand;

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17-02-2020 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder, Voorstraat 35 te Harlingen. Een ieder kan binnen 6 weken na de datum van de ter inzage legging, zienswijzen tegen het ontwerp besluit indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.

 

Ontwerpbestemmingsplan Harlingen – Nieuw Trebol en ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van 16 appartementen.

Toepassing Coördinatieregeling. 

De gemeente Harlingen maakt op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de coördinatieregeling wordt toegepast voor het bouwen van 16 appartementen te Harlingen. Het toepassen van de coördinatieregeling maakt het mogelijk om de aanvraag omgevingsvergunning gelijk op te laten lopen met de procedure voor het bestemmingsplan Harlingen – Nieuw Trebol. De voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden hiermee gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures. Het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan wordt genomen door de gemeenteraad. Het besluit omtrent de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders. Tegen de vaststelling van de besluiten kan te zijner tijd als één geheel beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen het besluit tot toepassing van het coördinatiebesluit staat geen bezwaar en beroep open. Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerp beschikking en u belanghebbende bent.

 

Ter inzage

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in het kader van een gecoördineerde afhandeling met ingang van 17 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage liggen:

 • het ontwerpbestemmingsplan Harlingen - Nieuw Trebol;
 • de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw met 16 appartementen op een locatie aan de Zuidoostersingel 1 te Harlingen.

 

Waar raadpleegbaar?

De stukken zijn op de volgende wijze raadpleegbaar:

 • Het ontwerpbestemmingsplan via de website www. ruimtelijkeplannen.nl;
 • Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning bij het Klanten-contactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen.

 

Indienen zienswijze

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn over het ontwerpbestemmingsplan mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Harlingen, postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Uw zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen van zienswijzen wordt gekozen, kunt u bellen naar het team Omgeving en Samenleving van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en de reden van de zienswijze.

 

Openbare informatieve raadsvergadering

Op 26 februari 2020 om ± 21.00 uur (aansluitend aan de raadsvergadering) is er een openbare informatieve raadsvergadering over de realisatie van een zeezwembad in de Willemshaven. Tijdens de informatieve raad worden de verschillende varianten en locaties toegelicht aan de hand van een presentatie. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen in het Stadhuis, de vergadering is ook live te volgen via de website www.harlingen.nl.

 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Vanaf maandag 17 februari 14.15 uur tot en met vrijdag 21 februari 16.30 uur is Achlumerdijk (Zwarte weggetje) deel Noordmeep – Ludingaweg (Atjetille) afgesloten. In verband met Betonreparatie wegdek inclusief uitharden beton. 

Gemeente

Meer nieuws

Het Alternatief 57

14-02-2020

HARLINGEN - Vanavond alweer tijd voor het Alternatief en dan nog wel op een speciale dag: Valentijnsdag!

Björn Kuipers in de Robbenplaat

14-02-2020

HARLINGEN - Er werd nog lang nagepraat in de Robbenplaat na de interactieve lezing van Björn Kuipers afgelopen maandag bij Zeerobben.

Geef vrijheid door!

14-02-2020

HARLINGEN - 75 jaar Vrijheid wordt dit jaar voluit herdacht en gevierd.

Reacties

Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus BENG Evenementen BENG Evenementen Broodje Nuchter Broodje Nuchter Zensa Moda Zensa Moda Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Food 80/20 Food 80/20 HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Visie Events Visie Events Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen De Lichtboei De Lichtboei IJssalon Min12 IJssalon Min12 Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Karsten Wonen Karsten Wonen The Shamrock The Shamrock Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Copini Opticiëns Copini Opticiëns Plus Lunenborg Plus Lunenborg Haarmode Cats Haarmode Cats Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Greenart Production Greenart Production VET... Hippefrieten VET... Hippefrieten
DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Karsten Wonen Karsten Wonen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Broodje Nuchter Broodje Nuchter De Lichtboei De Lichtboei Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg The Shamrock The Shamrock De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Plus Lunenborg Plus Lunenborg Haarmode Cats Haarmode Cats Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok BENG Evenementen BENG Evenementen Greenart Production Greenart Production