De Omdraai

De Omdraai

Kindercoaching en gezinsbegeleiding de Omdraai - Gespecialiseerd in opvoed- en gedragsproblemen. Begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin. Succesvol Samengesteld!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Algemene Beschouwingen PvdA Harlingen

25-10-2020

HARLINGEN - Afgelopen woensdag besprak de gemeenteraad met het college de Begroting voor het jaar 2021.

In dit verslag staan de voor de PvdA-fractie belangrijkste punten.

 

Komend jaar is omgeven met onzekerheden, die invloed zullen hebben op de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Niet alleen de gevolgen van corona, sociaal en economisch, maar ook de uitgaven in het sociaal domein, zoals de jeugdzorg en WMO, zorgen dat de financiën van de gemeente onder druk staan. Daarnaast heeft het kabinet het plan opgevat om het Gemeentefonds anders te gaan verdelen. Het is afwachtten wat dat voor Harlingen gaat betekenen. Veel van deze zaken hebben we als gemeente niet in de hand, maar één ding staat voor ons als een paal boven water. Wij als Partij van de Arbeid staan voor sterk en sociaal beleid. Voor een Harlingen waarin iedereen mee kan doen. De onzekerheid waar wij als gemeente voor staan mag niet afgewenteld worden op de inwoners van onze stad. Een zeker bestaan met gelijke kansen moet prioriteit nummer één blijven. Het artikel onlangs in De Volkskrant toonde dat eens te meer aan.

 

Economie

Voor een sociaal gezonde omgeving is een gezonde lokale economie onmisbaar. Goed leven en werken in een veilige en gezonde omgeving vraagt ook om een stevige economische ruggengraat. Dat betekent voor de PvdA dat de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven gericht moeten zijn op bedrijven die daadwerkelijk iets wezenlijks bijdragen aan Harlingen. Dus bedrijven die substantieel bijdragen aan werkgelegenheid en een goed inkomen betalen aan de medewerkers, zorgdragen voor een gezond milieu en hun financiële steentje bijdragen aan de gemeente Harlingen middels de OZB. De gemeente Harlingen moet ervoor zorgen dat deze bedrijven zich welkom voelen in onze gemeente. Voor dat laatste wil de PvdA zich volledig inzetten.

 

Sport, cultuur, recreatie en toerisme

De gemeente Harlingen heeft haar inwoners en bezoekers veel te bieden op het gebied van sport, cultuur en recreatie en toerisme. De huidige coronacrisis zet dit aanbod en het gebruik ervan echter stevig onder druk. Veel activiteiten worden op een laag pitje gezet of zelfs helemaal stilgelegd en als we niet oppassen gaan er bedrijven failliet. De PvdA is er voorstander van om zoveel als mogelijk is de gedupeerden van de coronacrisis bij te staan. In onzekere tijden moeten wij zekerheid bieden, een vangnet zijn voor mensen die het moeilijk hebben, niet rond kunnen komen. Maar ook voor onze jongeren. Hoe gaan we verveling tegen, zorgen we dat er ook voor jongeren genoeg blijft te doen in onze gemeente? De PvdA vindt dat bestaande activiteiten zoveel mogelijk behouden moeten worden. Dat dit een hele grote uitdaging zal zijn, beseffen wij ons ook, maar we zijn het aan onze burgers en de bezoekers van Harlingen verplicht.

 

Sociaal domein

Ondanks dat het sociaal domein, inclusief de jeugdzorg, als gevolg van landelijk bezuinigingsbeleid flink onder druk staat, doen wij er alles aan om de goede dienst- en hulpverlening binnen dit domein in Harlingen te waarborgen. Wij streven naar een goede verhouding tussen kwaliteit, kwantiteit en kosten. Het sociaal domein is voor de PvdA vanzelfsprekend een topprioriteit, maar wij zijn ook van mening dat het instandhouden daarvan niet ten koste mag gaan van de omvang en kwaliteit van andere belangrijke openbare voorzieningen in de gemeente Harlingen. Dat betekent, dat als het nodig is, de PvdA Harlingen bijvoorbeeld voor een verhoging van de OZB voor burgers en bedrijfsleven zal kiezen in plaats van voor bezuinigingen.

 

Jeugdzorg

De jeugdzorg is financieel gezien geen gemakkelijk beleidsterrein, ook voor de gemeente Harlingen niet. Er is op dit moment te weinig grip op de ontwikkelingen op dit terrein. Zowel de gemeenteraad als de bestuurders lopen veelal achter de feiten aan. Daardoor komt de aandacht vooral te liggen op de financiële kant van de jeugdzorg en veel te weinig op de zo noodzakelijke visie op en kwaliteit van de gewenste jeugdzorg. De PvdA is van mening dat het nu, vijf jaar na de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, hoog tijd wordt om meer financiële en kwalitatieve grip op de jeugdzorg te krijgen. Er zijn reeds een aantal acties in gang gezet, zoals het terugleggen van de beleidsdefinitie en -controle bij de individuele gemeenteraden in 2021. Maar ook kan gedacht worden aan het uitvoeren van beheersmaatregelen met betrekking tot de inkoop van jeugdzorg en de voorgenomen wijziging van de inkoopsystematiek in 2022. Ook wordt er gewerkt aan een goede informatievoorziening aan de gemeenteraad, zodat ook wij tijdig kunnen ingrijpen en bijsturen, financieel, kwantitatief en kwalitatief. De PvdA heeft er vertrouwen in dat binnen afzienbare tijd de grip op jeugdzorg bij de gemeenteraad komt te liggen. Wij hopen de eerste positieve effecten hiervan reeds in 2021 te merken.

 

Wonen

Goed en betaalbaar kunnen wonen is voor iedereen van belang. De PvdA constateert tevreden dat er volop wordt gebouwd in onze gemeente, zie Oosterhof, het Dukdalfterrein en de Bouwvereniging die bouwt in Midlum en Wijnaldum. Ook zijn er plannen die binnenkort gerealiseerd gaan worden, te denken valt aan Nieuw Trebol, Plan Zuid en het Koopmansterrein. Wat de PvdA-fractie betreft is het Spaansenterrein één van de volgende locaties waar gebouwd gaat worden. Een plek waar ruimte moet zijn voor betaalbare woningen, voor jong en oud. Mogelijk kunnen hier woningen in de middenhuur komen, het aanbod daarvan is in Harlingen nog niet voldoende.

 

Leefomgeving

Een goede woning alleen is niet genoeg. Ook de openbare ruimte van Harlingen verdient onze aandacht. Onze leefomgeving verdient onze aandacht. Daar heeft de gemeente de afgelopen jaren volop in geïnvesteerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan de herinrichting van de Stationsweg, het opknappen van het Harlinger Bos en verschillende wegen en fietspaden rond de N31. Ook staat er nog het nodige op stapel: herinrichting van de Spoorstraat en de Winamerdyk en aanleg van het Balklandpark. Een toegankelijke omgeving die uitnodigt om te bewegen, om elkaar te ontmoeten. Het kan zorgen voor een betere gezondheid en eenzaamheid tegengaan.

 

De Begroting 2021 staat vol met ambities, ambities die ook in deze lastige tijd gerealiseerd moeten worden. De Partij van de Arbeid heeft er alle vertrouwen in dat gemeenteraad, college en onze ambtenaren dit gezamenlijk voor elkaar gaan krijgen!

 

Sociaal voor elkaar!

De fractie van de Partij van de Arbeid, Edwin Helvrich, Jacqueline Huizenga, Bartele Boersma, Welmoed Konst en Ron Leen.

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Zeerobben Herfst Mix Toernooi

25-10-2020

HARLINGEN - Voorlopig geen competitievoetbal voor de jeugdteams bij Zeerobben.

WAD’N PARTIJ: De ontwikkeling bij de Ovatonde, de centrale entree van Harlingen

25-10-2020

HARLINGEN - Beste mensen, inwoners van onze bijzondere gemeente,

Verslag CDA Harlingen van de raadsvergadering 21 oktober 2020

25-10-2020

HARLINGEN - Algemene beschouwingen - Programmabegroting 2021.

Reacties

Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Haarmode Cats Haarmode Cats Karsten Wonen Karsten Wonen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Hubo-Faber Hubo-Faber Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot BENG Evenementen BENG Evenementen Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï IJssalon Min12 IJssalon Min12 De Omdraai De Omdraai Copini Opticiëns Copini Opticiëns Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Visie Events Visie Events Plus Lunenborg Plus Lunenborg Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Food 80/20 Food 80/20 Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE De Lichtboei De Lichtboei Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor
Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE The Shamrock The Shamrock Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Fotografie Dorus Fotografie Dorus Karsten Wonen Karsten Wonen IJssalon Min12 IJssalon Min12 Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï De Omdraai De Omdraai Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Zensa Moda Zensa Moda Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Hubo-Faber Hubo-Faber