Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina zet de gemeente Harlingen alle belangrijke informatie over het Coronavirus (COVID-19) voor u op een rij. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Werckpost

Werckpost

Werckpost is een dynamisch en flexibel uitzendbureau gespecialiseerd in uitzenden, werving & selectie en payrolling.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Laagblijvers!

Laagblijvers!

Goed eten vinden we belangrijk bij PLUS. En minstens zo belangrijk vinden wij dat goed eten voor iedereen betaalbaar is. Daarom vind je bij PLUS de Laagblijvers.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Herbouw Willem Barentsz

Herbouw Willem Barentsz

Vanaf 1 april kunnen de Willem Barentsz-werf en ook de Witte Swaen weer bezocht worden.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag van het CDA Harlingen uit de Raad van 22 januari 2020

27-01-2020

HARLINGEN - Ozb percentages, Veiligheidsregio Fryslan en bestemmingsplan fietspad Wijnaldum-Midlum.

Het CDA begon deze vergadering met een rondvraag over de rechtszaak die loopt tegen Liander over precariobelasting. De uitspraak in hoger beroep heeft gemeente Tytsjerksteradiel in het gelijk gesteld. Omdat de zaak van Harlingen vergelijkbaar is aan die van Tytsjerksteradiel vroeg Reynold Bontes aan de wethouder wat dit voor Harlingen betekent. College is in afwachting van de uitspraak. Het zou de gemeente daarmee 5 miljoen euro kunnen opleveren.

 

Aanwijzingsbesluit griffier

Omdat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren vanaf 1 januari in werking is gesteld, zijn de publiekrechtelijke aanstellingen van de griffier en locogriffier gewijzigd in privaatrechtelijk arbeidsovereenkomsten. Deze aanstelling gaf de griffier en de loco griffier speciale bevoegdheden. De nieuwe arbeidsovereenkomsten geven hen deze bevoegdheden niet. Om hen toch speciale bevoegdheden toe te kennen was dit aanwijzingsbesluit nodig. 

 

Daarnaast wordt een tweede loco-griffier aangewezen vanwege ziektevervanging.

 

Aanpassen ozb percentages

In de gemeenteraad van 13 november is de verordening op de ozb vastgesteld. Omdat op dat moment nog niet voldoende informatie beschikbaar was om de percentages definitief vast te stellen, zijn ze in eerste instantie hoger vastgesteld. Als alle waarden voor de ozb berekeningen bekend zijn, kunnen de percentage definitief naar beneden worden aangepast. Het is namelijk wettelijk niet toegestaan om met terugwerkende kracht de percentages te verhogen, maar wel te verlagen.

 

De gebruikersbelasting is in 2006 voor woningen(huurder) afgeschaft en voor niet woningen is deze gehandhaafd. Voor woningeigenaren 1 percentage en voor niet woningen(bedrijfspanden) 2 percentages die je bij elkaar op moet tellen, dan kom je tot een verhouding van 1 staat tot 4,38. In 2019 was dit 4,02 In 2018 was dit 1 staat tot 3,96. Harlingen zit daarmee 8% hoger dan het landelijk gemiddelde.

 

Het CDA heeft gevraagd om 2 jaar lang het percentage voor niet woningen te bevriezen. De verwachting was dat het verschil dichter bij elkaar zou komen. De constatering is na twee jaar, dat het verschil alleen maar groter wordt. Dit komt door de grote waardeontwikkelingen binnen een zeer kleine groep. Was deze beslissing voor het bevriezen niet genomen, dan was het verschil nu veel groter geweest. De argumentatie van partijen die stellen dat het tarief van woning-eigenaren dan ook niet verhoogd moet worden, is hetzelfde dan dat je daarmee aangeeft dat je vindt dat iedereen hetzelfde behandeld moeten worden en dus hetzelfde bedrag/percentage moet gaan betalen. Het CDA heeft ingestemd met het aanpassen van de percentages.

 

Kaderbrief Veiligheidsregio

Elk jaar brengt de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) de kaderbrief uit ter voorbereiding op de begroting. In de kaderbrief worden zowel de beleidsmatige als de autonome ontwikkelingen weergegeven voor Brandweer en GGD. Deze kaderbrief voor 2021 en verder staat vooral in het teken van investeringen en bedrijfsvoering.

 

De noodzaak tot het doen van de extra uitgaven bij de VRF wordt op voldoende wijze onderbouwd en beargumenteerd. Wij zijn ook goed geïnformeerd in de commissievergadering. De kostenstijging in verband met de beleidsmatige keuzes die worden voorgelegd, is aanzienlijk en legt een extra beslag op de financiële middelen van onze gemeente. Maar het is eveneens duidelijk en onbetwist dat voor waarborgen van een VRF die voldoet aan de eisen een financiële impuls noodzakelijk is.

 

 

Het vrij forse bedrag wat gevraagd wordt, komt voor het CDA wel wat onverwacht, maar hebben daar enige tijd geleden al voor gewaarschuwd. Sietse Zoodsma gaf in de raad aan dat het CDA daarom kritisch en terughoudend is m.b.t. de beleidsmatige invulling voor communicatie en bedrijfsvoering. Dit voorstel is unaniem aangenomen.

 

Wijziging precariobelasting

In de raad van 13 november 2019 is de verordening precariobelasting voor 2020 vastgesteld. Voor het belastingjaar 2020 was er 1,5% inflatiecorrectie opgeteld. Dit betreft de precariobelasting die geheven wordt op nutsbedrijven. Per 1 juli 2017 is echter de precariobelasting op nutsbedrijven afgeschaft. In verband met de overgangsregeling moeten deze tarieven vast blijven staan op het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016 tot het einde van de overgangsregeling op 1 januari 2022. Het betreft een correctie op de beslissing van november. Met dit aangenomen voorstel is dit hersteld.

 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst SoZaWe

Dit is een technische wijziging m.b.t. de inwerkingtreding van de wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra). Hiermee is de GR aangepast aan de Wnra en kan de GR lid worden van een werkgeversvereniging.

 

Bestemmingsplan Fietspad Wijnaldum - Midlum

De voorbereidingen voor het fietspad zijn in volle gang. Het exacte tracé is bekend en nu kan het planologisch worden geregeld. Hiervoor moet de gemeenteraad eerst een bestemmingsplan vaststellen om de realisatie mogelijk te maken. Er werd nog een discussie in de raad gevoerd over een verlicht fietspad, maar dat staat los van het bestemmingsplan wat nu ter behandeling ligt. Hendrik Sijtsma gaf in het debat aan dat het CDA ervoor kiest dat het buitengebied donker blijft zoals dit ook op het zwarte weggetje tussen Ludinga en Atjetille is. Het antwoord van het college hierop was, dat er op het fietspad tussen Wijnaldum en Midlum reflecterende belijning op het fietspad wordt aangebracht en de tunnel wordt verlicht. Het bestemmingsplan is aangenomen. De planning is om de aanleg van het fietspad in het voorjaar van 2020 aan te besteden en in de zomer/najaar van 2020 aan te leggen.

 

Moties

Door Groen Links werden nog 2 moties ingediend. Een ging over de inhoud en de besteding van de Kerstpakketten, de tweede motie ging over dat de gemeente Harlingen meer aandacht zou moeten besteden aan vegetariërs bij gemeentelijke etentjes. Het CDA vindt dat de inhoud van beide moties niet thuishoort in een raadsvergadering. Er worden argumenten gebruikt die nogal twijfelachtig zijn en vooral het opdringen van je eigen gedachtegoed. Dit hoort hier niet thuis. De uitslag was, dat de motie Kerstpakketten aangehouden is door Groen Links en dat de motie vegetarische gemeente weggestemd is.

 

De vergadering werd door de voorzitter om 21.05 uur afgehamerd.

 

Goed voor elkaar!   

Namens de fractie van CDA: Hendrik Sijtsma, Reynold Bontes en Sietse Zoodsma.

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Puntje voor fc Harlingen 1

27-01-2020

HARLINGEN - Bij de start van de tweede competitiehelft is fc Harlingen 1 er niet in geslaagd om in te lopen op de concurrentie.

Zeerobben punt tegen koploper Blauw Wit ‘34

27-01-2020

HARLINGEN - In de subtop van het zaterdag amateurvoetbal valt er in de “steden derby” tussen Leeuwarden en Harlingen veel te genieten.

Reacties

Hotel Restaurant Zeezicht Hotel Restaurant Zeezicht Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zensa Moda Zensa Moda Plus Lunenborg Plus Lunenborg Greenart Production Greenart Production Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Broodje Nuchter Broodje Nuchter Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas De Lichtboei De Lichtboei ForHim Menswear ForHim Menswear Hubo-Faber Hubo-Faber Fotografie Dorus Fotografie Dorus VVV Harlingen VVV Harlingen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen IJssalon Min12 IJssalon Min12 Griekse Taverne ZeevanTyd Griekse Taverne ZeevanTyd DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Hema Harlingen Hema Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Haarmode Cats Haarmode Cats Ons Food&Wine Ons Food&Wine Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE
Haarmode Cats Haarmode Cats Hema Harlingen Hema Harlingen Broodje Nuchter Broodje Nuchter Karsten Wonen Karsten Wonen Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Greenart Production Greenart Production Visie Events Visie Events BENG Evenementen BENG Evenementen Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Griekse Taverne ZeevanTyd Griekse Taverne ZeevanTyd DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie Hotel Restaurant Zeezicht Hotel Restaurant Zeezicht Ons Food&Wine Ons Food&Wine Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires ForHim Menswear ForHim Menswear Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis