Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Dé service supermarkt van Harlingen en omstreken. Hier staat de klant nog echt centraal!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Algemene Beschouwingen/Begroting 2022 gemeente Harlingen - CDA Harlingen

01-11-2021

HARLINGEN - We zijn begonnen aan het laatste jaar van deze bestuursperiode.

Geachte inwoners, geacht college, geachte raad van de gemeente Harlingen,

 

Terugkijkend zijn we niet ontevreden over de financiële positie van onze gemeente en de beleidswensen die zijn gerealiseerd. De gemeente ligt er mooi bij. De voorliggende begroting is er een met perspectief!

 

Mede door de afwikkeling Westergo CV/BV en de precariogelden van Liander had de jaarrekening van 2020 een positief resultaat. Dit zijn echter eenmalige inkomsten. Aandacht moet er blijven voor het verruimen van de begroting met structurele middelen

 

De diverse personeelswisselingen die er momenteel plaatsvinden worden door ons nauwlettend gevolgd. Dit hoeft natuurlijk geen zorgelijke situatie te zijn, als de bezetting, werkplezier en effectiviteit daarmee maar niet in het gedrang komen. Verloop heeft vele oorzaken, zowel intern als extern. Er kan sprake zijn van natuurlijk verloop en vrijwillig of gedwongen vertrek. Het CDA gaat ervan uit dat de oorzaak van het verloop bekend is bij het college. De externe inhuur door het niet tijdig in kunnen vullen van vacatures baart onze zorgen. We hebben daar vorig jaar al op geattendeerd. We zien uit naar de opnieuw in te richten arbeidsmarktpositie (aantrekkelijk werkgever) toegezegd door de burgermeester, met dan voornamelijk oog voor jonge professionals. Deze professionals zou je zelf kunnen interesseren door een afstudeerstage of leerbaan aan te bieden d.m.v. gastlessen te verzorgen op de hogeschool. 

 

In  het economisch actieplan moet de rol van de gemeente duidelijk zijn, zij moet fungeren als vliegwiel/aanjager. In de aanloop heeft de gemeente een regiefunctie, die later over moet gaan naar een faciliterende functie. Het CDA heeft vertrouwen in het plan en de aanpak. Het is een plan met veel kansen. Het MKB en de netwerkpartners zullen dit uiteindelijk over moeten nemen. Afhankelijk van de evaluatie na 2 jaar, zal moeten blijken of het zinvol is om door te gaan.

 

Toerisme: Het CDA ziet dat we op de goede weg zijn, steeds meer toeristen weten Harlingen te vinden. Wel heeft het CDA grote zorgen over de vele vacatures bij de Harlinger ondernemers die annex zijn met het toerisme. Deze Harlinger ondernemers hebben de arbeidskrachten harder nodig dan ooit tevoren. Jongeren en lokale werknemers moeten beter gemotiveerd en gestimuleerd worden om de handen uit de mouwen te steken voor de lokale ondernemers. Als die ontwikkeling stagneert, dan keert de wal het schip.

                                            

Ontwikkeling Westerzeedijk gaat goed. De invulling van recreatiewoningen, de aanleg van het balklandpark en de mooie uitbreiding van de camping geven de Westerzeedijk een boost. Het CDA hoopt dat op termijn dagrecreatie aan de Ontwikkeling Westerzeedijk zal worden toegevoegd. Het CDA zou dit graag zien in de vorm van een survivalbaan/free running. Het CDA vindt het een gemiste kans dat in het kielzog van de plannen voor een betere huisvesting van de organisatie het onderdeel Buitendienst niet wordt meegenomen. Het College zou daarvoor in de visie van het CDA alsnog een visie moeten ontwikkelen!

 

Transitie warmte RES: Gemeenten zijn volgens het ontwerp Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en overheden moeten wij eind 2021 een transitievisie warmte klaar hebben. Daarin staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. De Transitievisie Warmte geeft richting in de aanpak en het bevat ook een stappenplan. Het CDA wil benadrukken dat de focus niet zozeer moet liggen op gasvrij, maar de eerste stap is CO2 reductie door te isoleren. Eerst moet maar eens duidelijk worden wie de rekening betaalt voordat er definitieve keuzes gemaakt kunnen worden.

 

Het CDA is blij met de uitbouw van de Waddenhal. De binnensportverenigingen worden hiermee goed gefaciliteerd. Wat het CDA betreft mag de Waddenhal een regionaal karakter krijgen.

 

Het inzicht dat gemeenten een eigen verantwoordelijkheid dragen voor biodiversiteit begint bij ons ook door te breken. Het onderhoud in het openbaar gebied en het groenonderhoud is bezig met een transitie. Alhoewel het nog zoeken is naar de juiste methode en het juiste  materieel, stond afgelopen voorjaar en zomer het openbaar gebied mooi in bloei met dank aan de plantsoenendienst. We willen de aandacht wel vestigen op de veiligheid van het verkeer i.c.m. biodiversiteit o.a. het tijdig maaien van (midden)bermen en kruispunten. Houd rekening met kwaliteit van het Harlinger bos en de stadsparken.

 

Het woonprogramma – Woningnood is in heel het land een heet hangijzer, dit is in Harlingen niet anders. Er is het afgelopen jaar/ jaren veel gebouwd maar de geluiden dat starters en doorstromers moeilijk een woning in Harlingen kunnen krijgen wordt steeds luider. Dit geldt zowel voor koop als (sociale)huur. College moet alles op alles zetten om ruimte te krijgen om uit te breiden. Het CDA is van mening dat Harlingen zichzelf verkoopt en dat we niet te bang moeten zijn door ons te verschuilen achter de demografische ontwikkelingen.

 

Wij zien uit naar de cultuurvisie en het uitvoeringsplan die we via een separaat raadsvoorstel in de gemeenteraad zullen behandelen. Wellicht zijn er meerdere initiatieven/invullingen mogelijk, dan alleen maar blind te staren op het kostbaar verduurzamen van het Entrepotgebouw. Het is goed te zien dat het college bereid is de portemonnee te trekken voor cultuureducatie, voor het CDA is cultuur educatie voor kinderen net zo belangrijk als natuureducatie.

 

Dit is onze laatste algemene beschouwingen van deze bestuursperiode. Terugkijkend over de gehele bestuursperiode, kunnen wij als raad trots zijn op alle projecten die gerealiseerd zijn of in de steigers zijn gezet. Naast de vele ontwikkelingen, hebben wij 4 jaar lang actief onze bestuurlijke inzet getoond in het bezoeken van de vele (inloop) bijeenkomsten. Moties, amendementen en initiatiefvoorstellen ingediend en aandachtspunten aan de orde gebracht door de vele technische-, politieke en rondvragen in de raads- en commissie vergaderingen. Lokale politiek betekent voor ons vanzelfsprekend om gebruik te maken van de kracht van de lokale samenleving en ons daarbij in te blijven zetten voor een fijne leefomgeving en goed zorgen voor elkaar!

 

Goed voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Reynold Bontes, Hendrik Sijtsma en Sietse Zoodsma.

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Ontwikkelingen mijnbouwschade door zoutwinning

01-11-2021

HARLINGEN - Dinsdag 2 november tussen 6.00 en 9.00 uur is in het radioprogramma 'Fryslân fan 'e moarn' een interview te horen met Jarig Langhout, voorzitter van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen (SBHH).

Slag van start!

01-11-2021

HARLINGEN – Het deelnemersveld was zoals wel vaker een beetje beperkt, maar de toeschouwers kwamen niets tekort.

Fc Harlingen 1 onderuit op Terschelling

01-11-2021

HARLINGEN - Zondag is fc Harlingen 1 er niet in geslaagd punten mee te nemen naar de vaste wal.

Reacties

Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen IJssalon Min12 IJssalon Min12 Haarmode Cats Haarmode Cats Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Copini Opticiëns Copini Opticiëns Beweegteam Harlingen Beweegteam Harlingen Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot The Shamrock The Shamrock Fotografie Dorus Fotografie Dorus Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Visie Events Visie Events Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Zensa Moda Zensa Moda Karsten Wonen Karsten Wonen Plus Lunenborg Plus Lunenborg Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Hubo-Faber Hubo-Faber
Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires IJssalon Min12 IJssalon Min12 Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Visie Events Visie Events The Shamrock The Shamrock Zensa Moda Zensa Moda Haarmode Cats Haarmode Cats Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Karsten Wonen Karsten Wonen BENG Evenementen BENG Evenementen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Hubo-Faber Hubo-Faber Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor