Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.

Gemeenteraad Harlingen stelt thema’s en ambities vast

21-06-2022

HARLINGEN - Akkoord op hoofdlijnen 2022 -2026.

De nieuwe gemeenteraad van Harlingen heeft het zogenaamde ‘Akkoord op hoofdlijnen 2022-2026’ vastgesteld. Dit akkoord is voor de komende vier jaar het kompas voor de gemeenteraad om te sturen en keuzes te maken. De gemeenteraad vindt het betrekken van de gemeenschap en de dialoog (participatie) van groot belang. Daarmee wordt samenwerking tussen alle partijen gestimuleerd en wordt de lokale democratie sterker. Het akkoord zet ook in op het verbeteren van de samenwerking tussen gemeenteraad, college van b&w en de ambtelijke organisatie.

 

Thema 1: Financiën

Harlingen is een financieel gezonde gemeente en kan zelfstandig blijven. In de gemeentebegroting komt ruimte voor nieuwe initiatieven uit de samenleving en gemeenteraad. Indien verhoging van gemeentelijke belastingen ter sprake komt, wordt eerst concreet inzichtelijk gemaakt waaraan deze extra inkomsten worden besteed. De gemeente gaat onderzoeken of de OZB-belastingtarieven voor woningen en niet woningen (bedrijfspand, winkel of kantoor) meer in balans gebracht kan worden.


Thema 2: Binnenstad Harlingen

Er wordt toegewerkt naar aan een schonere en groene binnenstad. Door inrichting en uitstraling worden bezoekers verleid om een groter gebied te bezoeken. Er wordt onderzocht hoe meer variatie van het winkelaanbod in het centrum kan worden gestimuleerd. Er wordt toegewerkt naar een besluit over parkeren. Fietsen wordt gestimuleerd.

 

Thema 3: Ontwikkeling kustzone

Er wordt toegewerkt naar een brede visie voor de kustzone waarin vergroening, verduurzaming, toerisme en passende werkgelegenheid een uitwerking krijgen. De informatievoorziening aan toeristen wordt verbeterd.

 

Thema 4: Sociaal Domein

Er wordt toegewerkt naar een nieuw armoedebeleid waarbij ook ingezet wordt op kinderen en jongeren. Er wordt onderzocht op welke wijze wijkcentrum Nieuw Zuid doorontwikkeld kan worden. De gemeente blijft de voedselbank ondersteunen. De wachtlijsten voor beschut werken worden korter. De communicatie over bestaande regelingen en voorzieningen binnen het sociaal domein worden verbeterd. Er wordt ingezet op het tegengaan van overlast door en misbruik van alcohol en drugs. De functie van wijk-, buurt-, en dorpshuizen wordt versterkt.

 

Bij het vaststellen van nieuw beleid in het sociaal domein wordt gekeken of bestaand beleid of regels geschrapt kunnen worden.

 

Thema 5: Dienstverlening en Digitalisering

De communicatie met inwoners wordt verbeterd. Hierbij is aandacht voor zowel de digitale communicatie alsook de communicatie aan de gemeentebalies en -loketten. De gemeente gaat actief inzetten op (burger)participatie en het instrument ‘right tot challenge’ om kennis, kunde en creativiteit van de samenleving ruim baan te geven. Er komt een pilot met buurtbemiddeling om ervaring op te doen in het oplossen buurtproblemen voordat escalatie optreedt. En er komt een ondernemersloket voor snellere en betere dienstverlening aan ondernemers. 


Thema 6: Jeugd, Sport en Cultuur

De gemeente wil dat zoveel mogelijk inwoners gaan bewegen en sporten. Er komt een onderzoek hoe dit naast het Harlinger Sportakkoord zoveel mogelijk kan worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld via een ‘sportpas’ voor volwassenen. Er komt ook extra aandacht voor sport- en cultuurbeoefening onder jongeren. Om cultuur voor alle inwoners toegankelijk te maken wordt de mogelijkheid van een ‘cultuurpas’ onderzocht. Er komt een vaste locatie voor Spijkerstad. Er wordt gewerkt aan integraal huisvestingsplan voor sport en cultuur. Het aanbod van sport en cultuur wordt zowel op papier als digitaal beter inzichtelijk gemaakt. Organisatoren van evenementen worden beter ondersteund. Langs de N31 komt een markering die Harlingen voor passanten zichtbaar maakt.


Thema 7: Wonen en omgeving

Harlingen werkt toe naar schone, nette en groene stad en dorpen. Er wordt onderzoek gedaan naar een fonds om particuliere woningeigenaren door middel van leningen te ondersteunen bij het verduurzamen van de eigen woning. Er komt voor inwoners een (digitaal)subsidieloket voor verduurzamingsmogelijkheden. Bij nieuwbouwwijken wordt er voor alle doelgroepen gebouwd. Dorpen mogen naar schaal en aard uitbreiden. Er komt een lobby naar de provincie voor regionale huisvesting van arbeidsmigranten. Recreatie- en vakantiewoningen worden niet onttrokken uit de door de provincie toegekende woningvoorraad van woonhuizen in het centrum van Harlingen.

 

Akkoord op Hoofdlijnen geeft ruimte voor nadere keuzes en dialoog politiek en samenleving

Alle partijen uit de gemeenteraad hebben actief meegepraat over de inhoud van het Akkoord en vinden het doorlopen proces ‘harmonieus’. Via zogenaamde discussietafels zijn de partijen met elkaar in gesprek gegaan over waar ambities en focus moeten liggen. Het Akkoord is daarmee geen dichtgetimmerd geheel maar biedt ruimte voor de politiek en samenleving om per thema via dialoog en participatie concrete afspraken en keuzes te maken. Hierdoor komen de gemeenteraad en samenleving veel meer in positie dan bij een traditioneel coalitieakkoord waarbij de keuzes en opgaven grotendeels vastliggen.

 

Het college is nu aan zet om een uitvoeringsprogramma te maken waarin alle thema’s en ambities een plek krijgen.

 

Hoofdlijnenakkooord 2022-2026 gemeente Harlingen definitief

 

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Terug naar Nieuws

Meer nieuws

Fc Harlingen 1 blijft 4e klasser na goed seizoen

21-06-2022

HARLINGEN - Het was zondag erop of eronder voor beide ploegen.

Hockey-Voetbal clash op sportpark HMHC

21-06-2022

HARLINGEN - Afgelopen zaterdag was het dan zover.

Arriva verzorgt komende twee jaar busvervoer in Fryslân

21-06-2022

HARLINGEN - Van 11 december 2022 tot en met 14 december 2024 blijft Arriva het busvervoer in Fryslân verzorgen.

Reacties

Visie Events Visie Events Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten BENG Evenementen BENG Evenementen CZVideoful CZVideoful Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Haarmode Cats Haarmode Cats Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Hubo-Faber Hubo-Faber Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn TeamFRL TeamFRL Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Wellheat Shop Wellheat Shop Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Zensa Moda Zensa Moda Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok The Shamrock The Shamrock
Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus IJssalon Min12 IJssalon Min12 De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Wellheat Shop Wellheat Shop BENG Evenementen BENG Evenementen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad The Shamrock The Shamrock Zensa Moda Zensa Moda CZVideoful CZVideoful Visie Events Visie Events Karsten Wonen Karsten Wonen Haarmode Cats Haarmode Cats Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Hubo-Faber Hubo-Faber Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Copini Opticiëns Copini Opticiëns TeamFRL TeamFRL Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen
Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Haarmode Cats Haarmode Cats The Shamrock The Shamrock Wellheat Shop Wellheat Shop Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Visie Events Visie Events Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje IJssalon Min12 IJssalon Min12 Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires TeamFRL TeamFRL Karsten Wonen Karsten Wonen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot BENG Evenementen BENG Evenementen Hubo-Faber Hubo-Faber Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn CZVideoful CZVideoful Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Copini Opticiëns Copini Opticiëns Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE
Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot The Shamrock The Shamrock Hubo-Faber Hubo-Faber Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Visie Events Visie Events Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie TeamFRL TeamFRL De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Wellheat Shop Wellheat Shop Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis BENG Evenementen BENG Evenementen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Zensa Moda Zensa Moda Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen CZVideoful CZVideoful Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE IJssalon Min12 IJssalon Min12 Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation
CZVideoful CZVideoful Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Hubo-Faber Hubo-Faber De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn IJssalon Min12 IJssalon Min12 Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Visie Events Visie Events Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot